Bozar: voor een vernieuwing van de Raad van Bestuur die echt openstaat voor het maatschappelijk middenveld

Zeer binnenkort zullen de samenstelling van de Raad van Bestuur en de functie van directeur-generaal van de grote culturele instelling Bozar worden vernieuwd. Dit is een belangrijke stap in de geschiedenis van de instelling aangezien deze veranderingen een nieuwe wind kunnen doen waaien binnen de instelling zowel op vlak van personeelsbeleid als op vlak van de culturele programmering.

Op 1 februari 2021 werd op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, voor het eerst een oproep tot kandidaatstelling gedaan om de leden van de raad van bestuur van Bozar te vernieuwen, met inbegrip van de functie van voorzitter. Als deze oproep door de minister wordt gelanceerd, dan is dat onder druk van het personeel van Bozar dat al heel lang aandringt op een wijziging van de raad van bestuur en de functie van directeur-generaal, maar hoogstwaarschijnlijk ook dankzij de campagne van Intal Congo, #DecolonizeBozar, voor de dekolonisatie van kunst en cultuur. Deze campagne roept op tot het ontslag van Etienne Davignon als voorzitter van de raad van bestuur. Deze roep voor vernieuwing is er gekomen door druk.

Cultuur moet kunstenaars in staat stellen om onze kennis en begrip van de wereld te verdiepen. Daarom vinden we het belangrijk dat benoemingen in deze functies toegankelijk zijn voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, voor mensen die zich inzetten voor alle culturen, voor cultuur voor iedereen, een cultuur waar solidariteit centraal staat.

De minister zegt in haar toespraak en in de oproep tot kandidaatstelling dat zij de posities openstelt voor het maatschappelijk middenveld, maar door de korte termijn van slechts 2 weken laat de minister weinig opening voor een brede participatie. De oproep bereikt zo slechts een beperkte kring, die van tevoren al goed op de hoogte was.

Op die manier geeft de minister blijk van een gebrek aan democratie en transparantie, terwijl de huidige leden van de Raad van Bestuur het voorwerp van controverse zijn geweest. Ten eerste hebben zij Paul Dujardin bijna 20 jaar op de post van directeur-generaal gehouden, terwijl deze functie door het personeel wordt betwist wegens de zware werklast en het hoge werktempo. Ten tweede komen de bestuurders meer uit de zakenwereld dan uit de culturele wereld, zoals voorzitter Etienne Davignon, die ook zetelt in de raden van bestuur van veel multinationals. Deze bestuursfuncties moeten worden bekleed door mensen die de waarden belichamen die een culturele instelling als Bozar zou moeten vertegenwoordigen : een culturele ontmoetingsplek ten dienste van iedereen, met ruimte voor collectieve expressie die openstaat voor het koloniale verleden en heden, en niet in functie van een dominante cultuur.

Wij streven naar een populaire en dekoloniale cultuur en vragen daarom dat :

  • De oproep tot kandidaatstelling voor de Raad van Bestuur minstens een maand open blijft staan. Daarom moet de huidige oproep worden verlengd en rechtstreeks en massaal worden verspreid onder verenigingen, in het bijzonder zij die opkomen voor de dekolonisatie van kunst en cultuur en culturele verenigingen die opkomen voor een cultuur voor iedereen, een populaire cultuur.
  • Op verzoek van een groot deel van het personeel in Bozar, dat een selectiecomité wordt opgericht voor de benoeming van de nieuwe CEO, samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de vernieuwde raad van bestuur en het maatschappelijk middenveld. Deze samenstelling moet openbaar worden aangekondigd.
  • Uitleg en excuses van de minister van Buitenlandse Zaken voor het handhaven van Etienne Davignon als voorzitter van de raad van bestuur van Bozar, hoewel tegen hem sinds 2011 een klacht is ingediend wegens zijn betrokkenheid bij de politieke en fysieke uitschakeling van de Congolese leider Patrice Emery Lumumba.

Bozar is op zoek naar een naam voor een van haar zalen. Wordt het geen tijd dat Bozar één van haar zalen vernoemt naar een afrofeministische activiste in de dekoloniseringsstrijd?

We zetten onze campagne voort voor een populaire en dekoloniale cultuur. Teken hier onze petitie, en verspreid onze campagnevideo.

Bozar: voor een vernieuwing van de Raad van Bestuur die echt openstaat voor het maatschappelijk middenveld
Scroll to top