Historiek

De beweging intal is gestart in september 2006, op initiatief van enkele derdewereld- en vredesactivisten.

Die initiatiefnemers en de naam intal kwamen niet uit de lucht gevallen. Ze kwamen uit het bestaande samenwerkingsverband intal, een groepering van 2 ngo’s waaronder Geneeskunde voor de Derde Wereld en twee solidariteitscomités. Dit samenwerkingsverband voerde in de periode 1998-2007 een programma voor ontwikkelingssamenwerking uit, met subsidies van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat programma omvatte een Zuidluik – steun aan partnerorganisaties in de Filippijnen, Cuba, de DR Congo en Palestina – en een Noordluik – educatie en actie in België rondom de thema’s gezondheid, ontwikkeling en vrede-.

De activiteiten van intal en haar toenmalige lidorganisaties kregen een zekere weerklank – rond Palestina, de Filippijnen, Latijns-Amerika, de oorlogen in Irak en Libanon, het thema gezondheid en globalisering, enzovoort. De mensen die hiermee werden bereikt konden zich echter niet op vaste basis engageren: ze konden geen lid worden van intal en er bestonden geen lokale intal-groepen. Er ontstond dus een nood om van intal, letterlijk, ook een beweging te maken. De naam, het logo en de website www.intal.be bestonden reeds. Snel volgden er contactkaartjes, voorstellingsfolders en lidkaarten. Na een eerste algemene vergadering was de ledenbeweging intal geboren, snel gevolgd door de eerste lokale groepen.

Tot vandaag werkt intal regelmatig samen met de ngo Viva Salud (voorheen Geneeskunde voor de Derde Wereld).

 

 

Scroll to top