Beëindig nu de sancties tegen Venezuela

Tijdens de coronavirusperiode zijn de internationale sancties die Noord-Amerika, Canada en Europa het Venezolaanse volk hebben opgelegd ondraaglijk.

>>> Laten we Sophie Wilmès een volmacht geven om in de vergadering van de Verenigde Naties (VN) te eisen dat de sancties worden opgeheven.

Venezuela beleeft al enkele jaren een economische oorlog: speculatie over de munt en de wisselkoers, illegale geldstromen, achterhouden van handelsgoederen, sabotage van openbare goederen. Het land lijdt nu al aan hyperinflatie en vele tekorten. De sancties maken de moeilijkheden die het land heeft om deze pandemie onder controle te krijgen nog groter en de bevolking betaalt de prijs. Het gevolg van het aanhouden van de versterkte sancties zal leiden tot een verdere verarming van de bevolking.

Deze sancties verwoesten de economie en het gezondheidssysteem, en dat reeds lang vóór de pandemie van het coronavirus uitbrak. Ze hebben een negatieve impact op de vitale infrastructuur van het land. In tegenstelling tot de verklaring van 28 april 2020 door 4 Europese leden van de VN-Veiligheidsraad (met name de vertegenwoordigers van België, Duitsland, Frankrijk en Estland), zijn deze sancties en tientallen andere vormen van de niet-conventionele oorlog tegen Venezuela, de oorzaak van een daling van de gezondheidsindicatoren op alle niveaus, waardoor er mogelijk 100.000 doden zijn als gevolg van de sancties.

De verstrakte economische sancties betekenen inderdaad de oorzaak van een toename van de sterfte onder zuigelingen en volwassenen, een toename van ziekten, een daling van de calorie-inname, een daling van de voedselimport. De sancties hebben ook een negatieve impact op openbare diensten zoals onderwijs, toegang tot drinkwater, water, elektriciteit en vervoer. Het is nu duidelijk dat de sancties het hele land en zijn burgerbevolking treffen. Begin mei drong een groep onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties er bij de Verenigde Staten op aan om “onmiddellijk de economische sancties op te heffen tegen Venezuela, daar zij het leed in dit land verergeren”.

#endCOVIDsanctions – Sancties maken het coronavirus nog dodelijker

Laten we Sophie Wilmès een volmacht geven om te eisen dat de sancties bij de Verenigde Naties (VN) worden opgeheven.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, en de commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet, roepen op tot opheffing van alle eenzijdige economische sancties. Deze sancties zullen het gehele gezondheidssysteem van de betrokken landen doen ineenstorten en dat te midden van een COVID-19-pandemie.

Wij onderschrijven deze internationale oproep. In het kader van deze wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis is het onaanvaardbaar dat politieke berekeningen worden gemaakt ten koste van mensenlevens.

Terugbetaling van activa

We eisen dat de 1,6 miljard euro, gestolen door het in Brussel gevestigde Euroclear-verrekenkantoor en de 1,2 miljard dollar aan Venezolaanse goudreserves die door de Bank van Engeland zijn gestolen, aan dit land worden teruggegeven. Net als de meer dan $ 30 miljard van de bankrekeningen en activa van de staat Venezuela en de Venezolaanse bedrijven PDVSA en CITGO, door de Verenigde Staten ontvreemd, dienen terugbezorgd te worden.

Impact tijdens de pandemie

Midden in de COVID19-crisis verhogen de sancties de kosten van testkits en medische benodigdheden. Ze verbieden dat de regering van Venezuela medische apparatuur kan aankopen in de Verenigde Staten en in verschillende Europese landen. Deze beperkingen maken het voor de gezondheidsautoriteiten in het land moeilijk om de verspreiding van de ziekte in hun land te beheersen.

Oproep aan de Belgische regering

We roepen de regering van Wilmès op om haar tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te gebruiken om dringend te pleiten voor de opheffing van alle sancties op humanitaire gronden. Een hele bevolkingsgroep collectief straffen tijdens een pandemie is een misdaad.

DOE MEE:

• Steun onze oproep door hier uw handtekening en uw e-mailadres op te geven.

• Plaats een foto van jezelf met de hashtag #endCOVIDsanctions – #unblockVenezuela en jouw persoonlijke bericht op sociale media.

Wil je meedoen aan de strijd tegen de Noord-Amerikaanse sancties op de gezondheid? Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief en sluit je aan bij onze beweging.

    Scroll to top