Peace Summit Madrid 2022

Terwijl de president van de Verenigde Staten Joe Biden zijn oorlogszuchtige retoriek voortzet in een neerwaartse militaristische spiraal zoals we zien in Oekraïne, plant de NAVO haar volgende top in juni 2022 in Madrid, Spanje. De keuze van Spanje als gastland is symbolisch: 40 jaar geleden, op 30 mei 1982, werd Spanje het 16e lid van het Noord-Atlantisch Militair Bondgenootschap.

In 2021 organiseerden Belgische en Europese vredesbewegingen demonstraties tegen de militarisering van Europa, de door de NAVO opgelegde verhoging van de militaire uitgaven en de nucleaire bewapeningswedloop. De vredestop die in juni 2022 in Madrid zal worden gehouden, is een voortzetting van deze mobilisaties die midden in de pandemie zijn begonnen.

De verklaring van de Vredesconferentie van Madrid is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van sociale en vredesbewegingen, vakbonden en politieke organisaties. De vredestop verenigt de eisen van de strijd tegen de NAVO en voor een niet-militair veiligheidssysteem, zonder kernwapens, zonder militaire bases in het buitenland en de investering van de huidige militaire uitgaven in sociale zekerheid en wereldwijde klimaatrechtvaardigheid.

Laten we onze krachten bundelen in de strijd voor vrede, milieu en sociale rechtvaardigheid! Wij roepen burgers en organisaties op zich te verzetten tegen de volgende NAVO-top in Madrid in juni 2022 en te laten zien dat wij oorlog en militarisme verwerpen.

Steun onderstaande oproep

De NAVO moet ontbonden worden. Deze militaire alliantie vormt een ernstige bedreiging voor de wereldvrede en liet al een spoor van vernietiging achter zich van Joegoslavië tot Afghanistan. We hebben nood aan een wereld van vrede.

Nee tegen de NAVO

De NAVO moet ontbonden worden. De alliantie heeft geen legitimiteit en zaait alleen wanhoop.

De NAVO doet alsof haar parochiale belangen universeel zijn. De NAVO schendt het VN Charter en maakt op cynische wijze gebruik van concepten als ‘democratie’ en ‘mensenrechten’. Van bij haar oprichting heeft de NAVO echter autoritaire, fascistische en koloniale regimes bij de alliantie betrokken. De NAVO treedt op tegen progressieve regeringen in het Zuiden.

De NAVO bedreigt de wereldvrede. Door de NAVO-geleide militaire interventies hebben Joegoslavië, Afghanistan en Libië ontwricht en gedestabiliseerd. Nu wakkert de NAVO een ‘nieuwe koude oorlog’ aan tegen China en Rusland, zowel langs de grens tussen Oekraïne en Rusland, als in de Zwarte Zee en de Chinese Zee.

De NAVO is de drijvende kracht achter de wereldwijde wapenwedloop. De NAVO, waarvan de leden minstens 2% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) moeten spenderen aan het leger, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de mondiale militaire uitgaven en twee derde van de wereldwijde wapenhandel.

De nucleaire agenda van de NAVO brengt ons voortbestaan in gevaar. De NAVO verwerpt het VN Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). De ontplooiing van VS-kernwapens in de Europese Unie in NAVO-verband, is in tegenspraak met het Non-proliferatieverdrag.

De NAVO is een van de grootste klimaatvervuilers in de wereld. Het VS-leger is de grootste institutionele vervuiler ter wereld – verantwoordelijk voor de uitstoot van meer broeikasgassen dan geïndustrialiseerde landen ter grootte van Portugal (en dringt er bovendien op aan om de militaire uitstoot vrij te stellen van nationale rapportering). De NAVO fungeert als de politiemacht van de grootste CO2-uitstotende multinationale bedrijven.

De NAVO genereert armoede en ongelijkheid. De wapenwedloop gaat ten koste van de werkelijke behoeften van mensen – onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sociale zekerheid en een rationeel energiebeleid. Mondiale oorlog creëert extreem lijden en migratiecrisissen.

Ja tegen Vrede

We hebben behoefte aan een niet-militair veiligheidssysteem, zonder kernwapens en overzeese militaire basissen, en met een drastische reductie in de militaire uitgaven. We staan achter een actief vredesbeleid, waarbij conflicten eindigen op de onderhandelingstafel op basis van het VN Charter.

Investeer in sociale vooruitgang, niet in oorlog. Wat we nodig hebben is een ander concept van veiligheid. Een gemeenschappelijke en menselijke veiligheid die menselijke behoeften vervult en de klimaatverandering, ongelijkheid en geweld bestrijdt, en die gebaseerd is op solidariteit, samenwerking en wederzijds respect.

Europa en Noord-Amerika moeten zich engageren voor ontwapening. Het concept van de Vredeszone, aangenomen door Latijns-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië, de regio van de Stille Zuidzee en Centraal-Azië, moet onderschreven worden door de Europese Unie en de landen van Noord-Amerika.

Stap samen met ons op tegen de NAVO en een wereld van vrede!

Meedoen met onze volgende acties? Contacteer ons via info@intal.be

Bekijk hieronder de video “Alles wat je nog niet wist over de NAVO”.

Scroll to top