Nieuwe sancties van de Europese Unie voor Venezuela

De Europese Unie heeft maandag 22 februari nieuwe sancties tegen Venezuela goedgekeurd en daarbij 19 mensen aan de lijst toegevoegd, na de laatste verkiezingen in het land op 6 december.
Laten we eraan herinneren dat de Europese Unie al 36 mensen op haar lijst had staan die officiële functies bekleden, hetgeen een aanslag is voor de democratie en de grondrechten.

Met deze maatregel proberen de 27 landen van de Europese Unie het nationale beleid van Venezuela van buitenaf te sturen. Deze nieuwe sancties lijken vooral gericht op het bestraffen van afgevaardigden van de oppositie die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan de verkiezingen van 6 december jongstleden voor de Nationale Vergadering. Die afgevaardigden gingen namelijk in tegen de richtlijn van extreem-rechts om de verkiezingen te boycotten.

Een politieke uitweg uit de crisis die het land doormaakt, wordt dus van buitenaf geboycot. Met deze nieuwe sancties geeft de Europese Unie een duidelijke boodschap aan de democratische rechtse oppositie in Venezuela: als je meedoet aan de verkiezingen, bevriezen we je tegoeden in het buitenland. Dit is typisch wat je een oorlog van de 4de generatie zou kunnen noemen, waarin westerse landen blijven geloven dat het Zuiden naar eigen goeddunken moet geregeerd worden.

Deze sancties zijn in strijd met het internationaal recht

De sancties, die in 2005 voor het eerst aan Venezuela werden opgelegd, zijn sinds 2015 streng aangescherpt, waarbij de Verenigde Staten de strengste sancties hebben opgelegd.

In februari 2021, na een bezoek van twee weken aan Venezuela, merkte mevrouw Dougan – onafhankelijk VN-deskundige voor de mensenrechten – op dat de unilaterale sancties die aan het land waren opgelegd de reeds bestaande crisissen hadden verergerd, en riep zij op tot opheffing van deze sancties.

Mevrouw Douhan beklemtoonde dat unilaterale maatregelen alleen wettig kunnen zijn indien zij door de Veiligheidsraad worden toegestaan, en de maatregelen in geen geval de fundamentele mensenrechten kunnen schenden.

Zij benadrukte ook dat «de humanitaire uitzonderingen lang duren, veel geld kosten en ondoeltreffend zijn».

Het gebrek aan elektriciteit, water, brandstof, voedsel en medicijnen, en het vertrek van de geschoolde arbeiders – van wie velen het land verlaten voor betere economische kansen – hebben een «enorme impact op alle categorieën mensenrechten, waaronder het recht op leven, voedsel, gezondheid en ontwikkeling», onderstreepte de VN-deskundige.

De Europese sancties omvatten onder meer de blokkering van activa van Venezuela in het buitenland, waardoor het land geen beter antwoord kan bieden op de sociale en gezondheidscrisis die is veroorzaakt door de covid-19 pandemie.

Met de meer dan 450 strafmaatregelen in totaal willen de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada een regeringswissel uitlokken.

Venezuela verzet zich tegen deze nieuwe vorm van kolonialisme

De regering van Venezuela reageerde door de ambassadeur van de Europese Unie in Venezuela als ‘persona non grata’ aan te wijzen. Op haar beurt heeft de Europese Unie daarop besloten Claudia Salerno, de Venezolaanse ambassadrice bij de Europese Unie, het land uit te zetten.

Als anti-imperialistische en internationale solidariteitsbeweging steunen wij het recht op soevereiniteit van elke staat.

Wij roepen op tot steun aan de oproep van het Europese solidariteitsnetwerk met Venezuela, dat deze nieuwe sancties en de diplomatieke crisis die door deze daad van inmenging is ontstaan, veroordeelt.

Vertaling: Maarten Smeets

Oproep (in het Frans):

Appel :

Nous, représentants d’organisations avec une histoire de luttes internationalistes, rassemblés dans la RED,
Réseau européen de solidarité avec le Venezuela, manifestons notre ferme CONDAMNATION de la
décision de l’Union européenne (UE) de déclarer persona non grata la Représentante de la République
bolivarienne du Venezuela auprès de l’UE, l’Ambassadrice Claudia Salerno.

Le Venezuela a été victime ces dernières années d’une agression multiforme et permanente, qui a dérivé en
une flagrante violation des Droits de l’Homme du peuple vénézuélien et de la souveraineté de ce pays. C’est
pourquoi, depuis la RED Réseau européen de solidarité avec le Venezuela, nous manifestons notre
SOUTIEN le plus total au Peuple et au Gouvernement Bolivarien du Venezuela face à cette nouvelle
agression.

NOUS CONDAMNONS l’obstination de l’UE dans la promotion d’une stratégie ratée de sanctions qui n’ont
servi que la stratégie états-unienne et n’ont apporté que de la douleur et des dommages au peuple
vénézuélien. En plus de violer les normes du Droit international, elle donne des preuves d’arrogance et de
maladresse. Ces nouvelles sanctions de l’UE contre le Venezuela surviennent, de façon inexplicable,
quelques jours après que l’ONU elle-même, à travers un Rapport préliminaire de la Rapporteuse spéciale
sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales pour la jouissance des droits de l’homme au
Venezuela, Madame Alena Douhan, ait dénoncé comme « dévastatrices » les sanctions contre le Venezuela.

NOUS REFUSONS également l’attitude hostile et contreproductive assumée par l’UE vis-à-vis du Venezuela
ces dernières années. Loin de promouvoir le dialogue et la réconciliation qu’elle dit soutenir, ses actions
(sanctions unilatérales, reconnaissance de Juan Guaido comme « président par intérim » et une rhétorique
hostile permanente envers le gouvernement légitime du président Nicolas Maduro) semblent destinées
précisément à saper toute tentative de normalisation de la complexe situation subie par le peuple
vénézuélien.

NOUS REGRETTONS de voir une Union Européenne sans vocation démocratique donner des preuves
indéniables de servilité. Il est honteux de voir l’Union Européenne manquer d’indépendance et d’autonomie
de critère pour prendre des décisions de politique extérieure.

Depuis la RED Réseau européen de solidarité avec le Venezuela, nous manifestons notre solidarité et notre
reconnaissance à l’Ambassadrice Claudia Salerno, qui a défendu avec respect et avec dignité le Venezuela
dans tous les espaces de l’UE ; en même temps, NOUS REAFFIRMONS notre engagement de nous
assumer comme défenderesses et défenseurs de la souveraineté et de l’autodétermination du Peuple
vénézuélien et de son processus révolutionnaire.

Vive le Venezuela ! Vive le Peuple vénézuélien !
Bruxelles, le 26 février 2021

Nieuwe sancties van de Europese Unie voor Venezuela
Scroll to top