Aanpak

intal wil verandering. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen op de been brengen voor een sociaal rechtvaardige en solidaire wereld. We organiseren vormingen en voeren campagne met acties, zowel lokaal als nationaal. 

Hoe doen we dat? 

We vinden het belangrijk dat mensen actief kunnen zijn in de buurt waar ze wonen. Onze lokale groepen vormen dan ook de basis van onze tweetalige solidariteitsbeweging. We werken gerichte campagnes uit met ambitieuze maar haalbare doelstellingen, die in eerste instantie gericht zijn op het nationaal en regionaal beleid.

We onderhouden ook contact met organisaties in het Zuiden in het kader van campagnes en internationale uitwisselingen zoals solidariteitsreizen of bezoek van vertegenwoordigers uit het Zuiden in België

We organiseren vormingsmomenten en zijn actief op straat, maar ook op sociale media. 

Netwerken

Verandering afdwingen doe je niet alleen. Daarom zijn we actief in verschillende netwerken zoals de koepelorganisaties 11.11.11, CNCD en CNAPD. Verder maken we deel uit van campagneplatformen zoals Geen gevechtsvliegtuigen, de Belgische Coalitie tegen kernwapens Nonukes.be, Hart boven Hard, Stop the Killings en het platform 2103. Op internationaal vlak maakt intal deel uit van de Wereldvredesraad.

Scroll to top