Palmolie maakt vlekken

Multinationals in Colombia mogen niet langer straffeloos zijn voor hun misdaden.

Multinationale bedrijven plunderen volledige ecosystemen om hun winsthonger te  stillen. Wetenschappers zijn het er steeds meer over eens: de vernietiging van de natuur veroorzaakt mee pandemieën zoals degene die we nu meemaken.

De intensieve  palmolieproductie is een wraakroepend voorbeeld van uitbuiting van mens en natuur. Voor de plantages worden miljoenen hectaren tropisch regenwoud gekapt en lokale voedselteelt vervangen. De arbeidsomstandigheden zijn er vreselijk. In Colombia zetten multinationals paramilitaire groepen in om kleine landbouwers en inheemse gemeenschappen van hun land te verdrijven. Naast hun woonst, voedselvoorziening en hun inkomen, dreigen vakbondsleden en milieuactivisten hun leven te verliezen in hun strijd hiertegen.

Palmolie is vandaag de meest geproduceerde en geconsumeerde plantaardige olie ter wereld. Het zit in voeding, cosmetica, medicijnen, onderhoudsproducten en biodiesel. België is de tweede grootste consument in Europa. De Europese Unie importeert goedkoop palmolie door vrijhandelsverdragen, en is zo de tweede invoerder op wereldvlak.

Dit neokoloniaal uitbuitingsmodel is onhoudbaar voor mens en planeet.

In de Verenigde Naties werd in 2011 een handvest opgesteld waar bedrijven zich aan moeten houden op vlak van mensenrechten. Deze tekst is vrijblijvend en heeft dus weinig impact. Na jarenlange druk van sociale bewegingen is een proces gestart in de VN en de Europese Unie voor een bindende wet die multinationals verplicht mensenrechten te respecteren. Dit wil zeggen dat ze kunnen worden aangeklaagd indien ze dit niet doen. Het momentum is nu!

We vragen dat België een voortrekkersrol in dit proces speelt. #HoldBizAccountable Mensen boven winst! Stop de straffeloosheid van multinationals! Lees hier ons campagnedossier.

Schrijf hier een boodschap aan minister Wilmès:

    Scroll to top