Doe je mee met intal ?

Met intal willen we verandering, want de wereld draait niet zoals wij ze willen. Samen bouwen we aan een grote beweging voor internationale solidariteit. We werken aan de uitbouw van een vredesbeweging, zetten concrete acties op in steun van de Palestijnse bevolking, zijn actief in de dekoloniseringsbeweging, steunen volksbewegingen in Latijns-Amerika en elders in de wereld. Wij willen gaan voor een meer solidaire wereld, en daarvoor hebben we jou nodig! Doe jij mee met intal? Sluit je bij ons aan en laat hier je gegevens achter.

Wil je ons financieel een duwtje geven zodat we onze campagnes kunnen blijven voeren? Dat kan ook. Bedankt! Let’s Globalize Solidarity!

Op zoek naar ons rekeningnummer, dat vind je hier: intal BE44 5230 8068 1645.

    Door akkoord te gaan met deze domiciliëring, geef ik toestemming aan a) intal Globalize Solidarity om een opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren; en b) aan mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van intal Globalize Solidarity.
    Het is mij bekend dat ik een Europese domiciliëring kan laten terugbetalen door mijn bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in mijn overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. Ik moet mijn verzoek indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van mijn rekening wordt gedebiteerd. Ik kan deze opdracht op eender welk moment stopzetten of wijzigen met een brief aan intal Globalize Solidarity, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel, of met een mail aan veronique.coteur@intal.be. Het is mij bekend dat mijn gegevens worden opgenomen in de gegevensbank van intal om mij op de hoogte te houden van de activiteiten via de maandelijkse nieuwsbrief. Ik heb het recht om deze gegevens op te vragen en te verbeteren.


    Schuiven naar boven