Lid worden van intal ?

Intal is een beweging voor internationale solidariteit. intal is een vrijwilligersbeweging, met lokale groepen die actief zijn in het hele land. Het zijn onze leden die in hun stad of regio met acties en campagnes internationale solidariteit in daden omzetten. Samen met onze partners in het Zuiden bouwen we zo aan een meer rechtvaardige wereld.

Je kan intal lid worden vanaf €10 per jaar, of een steunend lidmaatschap van €25 per jaar.

Heb je weinig tijd voor een actief engagement, maar vind je onze campagnes belangrijk en wil je ons steunen? Dat kan via een steunend lidmaatschap of een jaarlijkse of maandelijkse gift.

Je ledenbijdrage domiciliëren is voor ons én voor jou het handigst. Dat kan door hier je gegevens in te vullen. Betaal je je lidgeld toch liever via overschrijving? Dat kan op het rekeningnummer van intal BE44 5230 8068 1645, met vermelding ‘lid intal + je naam’.

Alvast bedankt voor jouw solidariteit!

Door akkoord te gaan met deze domiciliëring, geef ik toestemming aan a) intal Globalize Solidarity om een opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren; en b) aan mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van intal Globalize Solidarity.
Het is mij bekend dat ik een Europese domiciliëring kan laten terugbetalen door mijn bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in mijn overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. Ik moet mijn verzoek indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van mijn rekening wordt gedebiteerd. Ik kan deze opdracht op eender welk moment stopzetten of wijzigen met een brief aan intal Globalize Solidarity, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel, of met een mail aan veronique.coteur@intal.be. Het is mij bekend dat mijn gegevens worden opgenomen in de gegevensbank van intal om mij op de hoogte te houden van de activiteiten via de maandelijkse nieuwsbrief. Ik heb het recht om deze gegevens op te vragen en te verbeteren.


Schuiven naar boven