Vrede

Ondanks het regeerakkoord stemt België in de VN opnieuw tegen Kernwapenverbod

Ondanks het regeerakkoord stemt België in de VN opnieuw tegen Kernwapenverbod Het regeerakkoord van 30 september 2020 spreekt zich nochtans positief uit over nucleaire ontwapening en vermeldt expliciet het Verdrag voor een Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). Daarin engageert de regering zich ertoe om te onderzoeken hoe het “Verdrag van de Verenigde Naties inzake het […]

Defend the Defenders : Doe je mee met de actie ?

Op 10 december vieren we de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 72 jaar geleden. Sindsdien blijven sociale bewegingen wereldwijd onze basisrechten verdedigen. Daarom organiseren we met een brede coalitie van vakbonden, sociale bewegingen en niet-gouvernementele organisaties op 10 december een grootschalige online actie om die bewegingen te steunen. > […]

VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens treedt in werking

De 50ste ratificatie van het VN kernwapenverbod is vandaag een feit. Dit is een historische gebeurtenis aangezien het Verbodsverdrag daarmee binnen 90 dagen in werking treedt en kernwapens officieel illegaal zullen zijn onder internationaal recht. Op 24 oktober 2020 ratificeerde Honduras het VN kernwapenverbod en bracht zo de teller van het aantal ratificaties op de […]

intal neemt deel aan de Internationale week tegen het imperialisme

intal neemt deel aan de internationale actieweek en onderschrijft onderstaande oproeptekst. Het imperialisme brengt met zijn militaristische inmenging en agressie de toekomst van het leven op de planeet in gevaar en veroorzaakt de catastrofale vernietiging van het milieu. Sociale, jongeren-, vrouwen-, vredes- en volksorganisaties en bewegingen, politieke en syndicale organisaties en netwerken van intellectuelen roepen […]

Belgische F-16’s op gevechtsmissie naar Syrië en Irak

Vanaf 1 oktober zullen 4 Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen opnieuw deelnemen aan de operatie “Inherent Resolve “(OIR) in Syrië en Irak. 4 gevechtsvliegtuigen en 95 grondtroepen zullen gedurende 1 jaar worden ingezet voor zowel verkenningsopdrachten als aanvalsoperaties en luchtsteun aan grondtroepen. Als vredesbeweging vinden we deze missie onaanvaardbaar! Ze is illegaal. Ze draagt niet bij aan een […]

Meer dan 155 Belgische steden en gemeenten vragen om kernontwapening op de Internationale Dag van de Vrede

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrede. Naar aanleiding hiervan hangen 159 steden en gemeenten een vredesvlag vandaag. De Internationale Dag van de Vrede wordt dit jaar gekoppeld aan de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (op 6 en 9 augustus 1945). 75 jaar geleden maakten twee kernbommen […]

Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept op om kernontwapening serieus te nemen in nieuw regeerakkoord

Naar aanleiding van de regeringsonderhandelingen, roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens (1), waar intal deel van uitmaakt, de verschillende partijen op om concrete beleidsdoelstellingen voor kernontwapening op te nemen in het regeerakkoord. België heeft op vlak van kernwapens een cruciale rol te spelen, nu het wereldwijde regime van nucleaire non-proliferatie en ontwapening meer en meer […]

Soutien au peuple malien dans sa lutte pour la reconquête de sa souveraineté !

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Le renversement le 18 août 2020 du Président malien Ibrahim Boubacar Keita correspond à la volonté du peuple malien qui s’est battu depuis des années. La semaine du 10 août 2020 a été un évènement historique de mobilisation de la population malienne partout au Mali mais […]

Schuiven naar boven