Vrede

Een nieuwe Koude Oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid

Een nieuwe Koude Oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid We zien dat de Amerikaanse regering steeds agressievere verklaringen en acties richt tegen China. Die vormen een bedreiging voor de wereldvrede en belemmeren de mensheid bij haar zoektocht naar een oplossing voor de uiterst zware gezamenlijke problemen waarmee zij te maken […]

Wij zijn de generatie vrouwen van de 21e eeuw. We willen een solidair en anti-imperialistisch Europa

WIJ ZIJN DE GENERATIE VROUWEN VAN DE 21e EEUW WE WILLEN EEN SOLIDAIR EN ANTI-IMPERIALISTISCH EUROPA De Europese Unie nam in haar langetermijnbegroting 2021-2027 het buitengewone financiële plan Next Generation EU aan, waarmee ze de drie transities – ecologische, digitale en sociale cohesie – aankondigde om “de schade van de pandemie te herstellen en de […]

Documentaire : Tejiendo paz en Resistencia, over het vredesproces in Colombia

intal vertrok met een groep naar Colombia in de zomer van 2019. Ze bezochten er boerenorganisaties en sociale bewegingen en gingen in gesprek over het gebrek aan toepassing van het vredesakkoord dat in 2016 getekend werd tussen de Colombiaanse regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) die sindsdien de wapens hebben neergelegd. Een documentaire […]

Ondanks het regeerakkoord stemt België in de VN opnieuw tegen Kernwapenverbod

Ondanks het regeerakkoord stemt België in de VN opnieuw tegen Kernwapenverbod Het regeerakkoord van 30 september 2020 spreekt zich nochtans positief uit over nucleaire ontwapening en vermeldt expliciet het Verdrag voor een Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). Daarin engageert de regering zich ertoe om te onderzoeken hoe het “Verdrag van de Verenigde Naties inzake het […]

Defend the Defenders : Doe je mee met de actie ?

Op 10 december vieren we de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 72 jaar geleden. Sindsdien blijven sociale bewegingen wereldwijd onze basisrechten verdedigen. Daarom organiseren we met een brede coalitie van vakbonden, sociale bewegingen en niet-gouvernementele organisaties op 10 december een grootschalige online actie om die bewegingen te steunen. > […]

VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens treedt in werking

De 50ste ratificatie van het VN kernwapenverbod is vandaag een feit. Dit is een historische gebeurtenis aangezien het Verbodsverdrag daarmee binnen 90 dagen in werking treedt en kernwapens officieel illegaal zullen zijn onder internationaal recht. Op 24 oktober 2020 ratificeerde Honduras het VN kernwapenverbod en bracht zo de teller van het aantal ratificaties op de […]

intal neemt deel aan de Internationale week tegen het imperialisme

intal neemt deel aan de internationale actieweek en onderschrijft onderstaande oproeptekst. Het imperialisme brengt met zijn militaristische inmenging en agressie de toekomst van het leven op de planeet in gevaar en veroorzaakt de catastrofale vernietiging van het milieu. Sociale, jongeren-, vrouwen-, vredes- en volksorganisaties en bewegingen, politieke en syndicale organisaties en netwerken van intellectuelen roepen […]

Belgische F-16’s op gevechtsmissie naar Syrië en Irak

Vanaf 1 oktober zullen 4 Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen opnieuw deelnemen aan de operatie “Inherent Resolve “(OIR) in Syrië en Irak. 4 gevechtsvliegtuigen en 95 grondtroepen zullen gedurende 1 jaar worden ingezet voor zowel verkenningsopdrachten als aanvalsoperaties en luchtsteun aan grondtroepen. Als vredesbeweging vinden we deze missie onaanvaardbaar! Ze is illegaal. Ze draagt niet bij aan een […]

Meer dan 155 Belgische steden en gemeenten vragen om kernontwapening op de Internationale Dag van de Vrede

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrede. Naar aanleiding hiervan hangen 159 steden en gemeenten een vredesvlag vandaag. De Internationale Dag van de Vrede wordt dit jaar gekoppeld aan de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (op 6 en 9 augustus 1945). 75 jaar geleden maakten twee kernbommen […]

Schuiven naar boven