Visie

Boeren die van hun land worden verjaagd om plaats te maken voor multinationals, de Israëlische bezetting, oorlog onder het mom van humanitaire interventies, oneerlijke handel: een politiek, economisch en militair systeem dat slechts een beperkte groep mensen écht ten goede komt, brengt heel wat onrechtvaardigheid en ongelijkheid met zich mee.

Met intal willen we een andere wereld, waarin vrede, rechtvaardigheid, gelijkheid en soevereine ontwikkeling centraal staan. Daarom organiseren we concrete acties, in samenwerking met partnerorganisaties in het Zuiden, om hen steun te bieden en druk uit te oefenen op ons beleid.

Onze wereld wordt gekenmerkt door een fundamentale ongelijkheid tussen Noord en Zuid, rijk en arm. Een groot deel van de wereldbevolking heeft gebrek aan voeding, drinkbaar water, gezondheidszorg, werk, land, inkomen en onderwijs, terwijl een zeer kleine minderheid de rijkdom en de macht monopoliseert. Dit onrecht blijft groeien. Overal ter wereld zijn gewone burgers hier het slachtoffer van. Zij ondervinden de negatieve gevolgen van het ongelijke globale systeem: meer armoede, onzekerheid, uitbuiting en onderdrukking.

Zelfs na de formele onafhankelijkheid van de vroegere kolonies blijven oude en nieuwe bezetters het woord voeren in het Zuiden. Elke poging of kans tot een zelfstandige politieke opstelling of een autonome economische ontwikkeling stuit op hevig verzet. Het Westen, met de Verenigde Staten op kop, oefent economische en politieke druk uit om de wereld naar hun hand te schikken. Ze schrikken er niet voor terug om oorlogen te ontketenen en direct of indirect militair tussenbeide te komen wanneer landen en bewegingen niet in de pas lopen. Zij die zich verzetten tegen de almacht van buitenlandse ondernemingen en banken, of werken aan een alternatief maatschappijproject, worden geconfronteerd met (dreigingen van) buitenlandse interventies of blokkades. De soevereiniteit van landen wordt op de helling gezet, universele mensenrechten worden geschonden en het Handvest van de Verenigde Naties lijkt vandaag niets meer waard te zijn. Lokale sociale bewegingen die vechten voor sociale verandering worden gecriminaliseerd en beschuldigd van terrorisme en democratische rechten worden ingeperkt.

intal komt op voor een andere wereld, zonder uitbuiting en onderdrukking. Een wereld waarin vrede, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen en soevereine ontwikkeling centraal staan. Die andere wereld komt er echter niet vanzelf.

Protest van onderuit groeit. Dit gaat van eenvoudige acties georganiseerd door landbouworganisaties, wijkcomités, vakbonden en inheemse bevolkingsgroepen, tot processen van fundamentele sociaal-maatschappelijke verandering. Het Palestijnse volk verzet zich tegen bezetting, kolonisering en repressie. Landen in het Zuiden komen op voor een meer autonome ontwikkeling, vaak onder impuls van grote, opkomende landen als China, India, Brazilië en Zuid-Afrika. Cuba, Venezuela en Bolivia maken concreet werk van een alternatief maatschappijproject. De Zuid-Zuidsolidariteit en –integratie gaan erop vooruit.Ook in Europa, de VS en elders, komen mensen op straat voor een andere maatschappij. Globalize solidarity!

Scroll to top