Defend The Defenders

 Wereldwijd staat het middenveld onder druk om hun elementair werk te kunnen uitoefenen. De slachtoffers zijn boeren, vrouwenactivisten, vakbondsmilitanten, inheemse groepen, milieubewegingen, enz. Ze worden gearresteerd, bedreigd en zelfs vermoord omdat ze opkomen voor sociale rechten.

Stop the Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden, ngo’s en solidariteitsbewegingen. Met een jaarlijkse actie op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, eist het platform dat overheden krachtdadig optreden tegen politiek geweld op sociale bewegingen.

Bezoek en de Facebookpagina en de website van de campagne.

Bekijk hier de actievideo van 2020:

Scroll to top