Organisatie

intal is een vrijwilligersbeweging met lokale groepen in verschillende steden en gemeenten. In de Dagelijkse Leiding (DL) komen vertegenwoordigers van de lokale groepen gemiddeld om de 6 weken samen en bespreken ze de grote lijnen, campagnes en actiemomenten van de beweging. 

De Dagelijkse Leiding kiest een Nationaal Bureau (NBN) dat de vergaderingen van de DL voorbereidt en de besluiten tussentijds uitvoert. Het Nationaal Bureau wordt ieder jaar opnieuw verkozen in januari. intal heeft één betaalde secretariaatsmedewerker. 

Leden van het Nationaal bureau:

  • Paula Polanco, voorzitster
  • Véronique Coteur, secretaris
  • Ikuko Ueba
  • Ligia Uribe
  • Andrea Cotrena

We maken gebruik van een personeelssubsidie voor de secretariaatsmedewerker. Daarnaast zijn de lokale groepen zelfvoorzienend. Sommige groepen ontvangen werkingsmiddelen via de stad of gemeente waarin ze actief zijn. We werken volgens het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat we rekenen op de inkomsten van lidgelden en giften om onze werking draaiende te houden. Om onze leden op de hoogte te houden, werken we met een maandelijkse nieuwsbrief en updaten we regelmatig onze social media.

Voor de komende intalactiviteiten in je buurt, klik hier. Vind je geen groep in je buurt? Contacteer ons.

intal is te volgen via facebook, twitter en instagram.

Scroll to top