Congo

De Intal Congo groep zet zich in voor dekolonisatie, de bevordering van de internationale solidariteit en het anti-imperialisme. 

In de Belgische en Europese context zijn wij van mening dat de dekolonisatie een belangrijk instrument is om het systematische racisme in onze maatschappij te bestrijden.

Terwijl het kolonialisme de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen, het land en de lokale bevolking in het Globale Zuiden mogelijk heeft gemaakt, heeft het een paternalistisch en minachtend discours gecreëerd dat bijdraagt aan het systematische racisme dat vandaag nog steeds diepe sporen nalaat op onze samenleving.  Het kapitalisme, dat mens en natuur ten dienste stelt van winstmaximalisatie, heeft aan het racisme steeds een handige bondgenoot gehad.

Na de onafhankelijkheidsstrijd van de meerderheid van de Afrikaanse volkeren in de jaren vijftig van de vorige eeuw is het Europees imperialisme niet verdwenen, maar heeft het zijn strategie veranderd en zet het zich voort door middel van vrijhandelsakkoorden ten gunste van het Westen, chantage via het opleggen van illegitieme schuldbetalingen, onophoudelijke inmenging van Europese landen in de interne aangelegenheden van Afrikaanse landen, humanitair paternalisme, enz.

Intal Congo verzet zich tegen het neokolonialisme van het Westen en de internationale instellingen (zoals het IMF en de Wereldbank) ten dienste van de multinationals en de banken. Het doel is hierbij  de strijd voor de zelfbeschikking van het Congolese volk en de Afrikanen in het algemeen te bevorderen: enerzijds door de strijd aan te binden tegen het roofbeleid van de Belgische en Europese politieke en economische elites, dat indruist tegen de belangen van het volk van het continent, en anderzijds door solidariteitsinitiatieven te ontplooien met sociaal-maatschappelijke bewegingen in Congo en op het Afrikaanse continent. We streven naar evenwichtige betrekkingen tussen België en Congo, en tussen Afrika en Europa in het algemeen.

Zin om mee te doen? Contacteer congo@intal.be – Je kan de groep ook volgen via hun facebookpagina.

 

Scroll to top