Petitie : De Europese Unie moet het resultaat van de verkiezingen in Venezuela respecteren

PETITIE : De Europese Unie moet het resultaat van de verkiezingen in Venezuela respecteren

Op 6 december 2020 worden de Venezolaanse burgers, zoals bepaald in hun grondwet, naar de stembus geroepen om nieuwe vertegenwoordigers voor de Nationale Vergadering te kiezen.Naast de enorme verscheidenheid aan politieke voorstellen (107 partijen in de running, 14.400 kandidaten voor 277 zetels in het parlement), vormt deze verkiezing vooral een mogelijke democratische, juridische en vreedzame uitweg uit de politieke en institutionele crisis die ontstond door de zelfbenoeming, in januari 2019, van Juan Guaido tot “interim-president” van Venezuela.

In de loop van 2020, leidden de besprekingen tussen de regering en een deel van de oppositie dat vastbesloten was terug het constitutionele pad te bewandelen, tot het vastleggen van nieuwe electorale garanties, die unaniem worden aanvaard door alle politieke stromingen die bij dit verkiezingsproces betrokken zijn.

Ondanks haar herhaalde oproepen tot een dialoog in Venezuela, weigerde de Europese Unie deze nieuwe democratische consensus te accepteren, en besloot ten slotte de uitnodiging van de Venezolaanse staat om waarnemers te sturen als borg voor het goede verloop van de verkiezingen, af te wijzen.

Deze tegenstrijdigheid is het resultaat van de voortdurende druk van de VS-regering, die in Venezuela verstrikt raakte in een onderneming waarbij niet het respect voor de democratie of de verkiezingsprocessen de prioriteit is, maar wel de “regimewisseling”, wat die ook moge kosten. Deze afstemming op het beleid van de ergste haviken van Washington geeft aan dat er afstand wordt gedaan van een onafhankelijk buitenlands beleid, hoewel dat in veel intentieverklaringen voorop gesteld werd.

Als de Europese Unie werkelijk wil zijn wat zij beweert te zijn, een vector voor vrede in een turbulente wereld, moet zij niet de weg steunen van geweld en confrontatie in Venezuela.

Wij roepen de Europese Unie dan ook op om het verdict dat op 6 december uit de stembus zal komen te respecteren, en de democratische keuze van de Venezolanen te steunen.

intal ondertekent de oproep gelanceerd door het Franse mediacollectief Les2Rives

Individuele personen kunnen ook de petitie ondertekenen hier

Petitie : De Europese Unie moet het resultaat van de verkiezingen in Venezuela respecteren
Scroll to top