intal gaat naar Madrid Peace Summit 2022

Terwijl de president van de Verenigde Staten Joe Biden zijn oorlogszuchtige retoriek voortzet in een neerwaartse militaristische spiraal zoals we zien in Oekraïne, plant de NAVO haar volgende top in juni 2022 in Madrid, Spanje. De keuze van Spanje als gastland is symbolisch: 40 jaar geleden, op 30 mei 1982, werd Spanje het 16e lid van het Noord-Atlantisch Militair Bondgenootschap.

In 2021 organiseerden Belgische en Europese vredesbewegingen demonstraties tegen de militarisering van Europa, de door de NAVO opgelegde verhoging van de militaire uitgaven en de nucleaire bewapeningswedloop. De vredestop die in juni 2022 in Madrid zal worden gehouden, is een voortzetting van deze mobilisaties die midden in de pandemie zijn begonnen.
Terwijl het conflict in Oekraïne vastloopt, neemt de humanitaire tol in de regio dagelijks toe en ligt hongersnood, een rechtstreeks gevolg van de sancties, in Afrika op de loer. Europese leden van de NAVO en de Verenigde Staten blijven in een logica van sancties en militair opbod hangen. De komende NAVO top in Madrid zal deze dynamiek enkel versterken.

De verklaring van de Vredesconferentie van Madrid is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van sociale en vredesbewegingen, vakbonden en politieke organisaties. De vredestop verenigt de eisen van de strijd tegen de NAVO en voor een niet-militair veiligheidssysteem, zonder kernwapens, zonder militaire bases in het buitenland en de investering van de huidige militaire uitgaven in sociale zekerheid en wereldwijde klimaatrechtvaardigheid.

Wij roepen burgers en organisaties op zich te verzetten tegen de volgende NAVO-top in Madrid in juni 2022 en te laten zien dat wij oorlog en militarisme verwerpen.

We nemen met intal deel aan de Vredestop in Madrid die plaatsvindt van 24 tot 26 juni 2022.

De Vredestop start op vrijdagavond 24 juni met een openingszitting. Op zaterdag 25 juni vinden workshops plaats over de NAVO, alternatieven, pistes voor vrede, het vraagstuk rond militaire uitgaven en kernwapens, de impact van deze militaire wedloop op het klimaat, .. De oorlog in Ukraïne zal een belangrijke plaats hebben, net als de stemmen uit het globale Zuiden die geconfronteerd worden met Westerse oorlogen. Op zondag 26 juni zal de top worden afgesloten met een grote betoging in Madrid om onze stem te laten horen voor vrede en tegen deze oorlogstop.

intal gaat naar Madrid Peace Summit 2022
Scroll to top