Sociale gelijkheid

Quo vadis, El Salvador?

Quo vadis, El Salvador?

Wat wordt de toekomst in El Salvador na de verkiezingen van zondag 11 maart?


In de jaren '80 werd de toestand in El Salvador door vele duizenden Vlamingen gevolgd. Allemaal solidair met de strijd van dat kleine volkje in Centraal-Amerika tegen de repressie, tegen de inmenging van de VS. De toenmalige voorzitter van de CVP Tindemans schoof zelfs het verlies van de CVP bij de verkiezingen in de schoenen van intellectuelen en priesters, die het hadden aangedurfd een paginagrote oproep te zetten in De Standaard met kritiek op de steun van Tindemans aan Duarte.

Het land terug aan de Colombiaanse bevolking ! Solidair op de día de la restitución de la tierra

Op dinsdag 6 maart riep de Colombiaanse organisatie MOVICE (Moviento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, slachtoffers van mensenrechtenschendingen) op tot een nationale en internationale actiedag. We hadden vorige week nog Alfonso Castillo en Diego Martinez van MOVICE op bezoek in ons land, waarvan Paula een verslagje maakte.

Business et droits de l'Homme : une union improbable !

The wild wild…east? Van machismo tot racismo

Net terug van een weekendje naar het (5u) verre Oosten. Op bezoek bij een bevriende stagiair en zijn familie. Heel interessant, hoewel de term ‘foute vrienden’ hier niet misplaatst is…

Volksgezondheid kan ook in crisistijden overeind blijven

Volksgezondheid kan ook in crisistijden overeind blijven

Cuba's ervaring in de jaren '90 onderzocht

Zelfs in dramatische crisistijden, wanneer het Bruto Binnenlands Product instort, is het mogelijk om een goede volksgezondheid te verzekeren. Als men bereid is de publieke gezondheidszorg te versterken. “Kijk bijvoorbeeld naar Cuba in de jaren negentig”, zeggen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.


Sinds 2008 heerst er een wereldwijde crisis, met alle economische en sociale gevolgen van dien. Landen als Portugal en Griekenland hebben het op dit ogenblik zeer zwaar, en zoeken wanhopig naar besparingen. Scherpe besparingsmaatregelen en inperking van de uitgaven voor sociale zekerheid en gezondheidszorg staan op het programma. Maar ook in andere Europese landen wordt gekeken of er in de gezondheidszorg bespaard kan worden. In medische kringen wordt dan meteen gewaarschuwd dat de volksgezondheid niet in het gedrang mag komen, of vlakaf dat ze in gevaar is.

"Impunity”, ook bij ons?

"Impunity”, ook bij ons?

Verslag van een opmerkelijke documentaire-avond

Op dinsdag 29 november 2011 verzamelden een twintigtal mensen zich in het MSI op het Erasmusplein te Leuven voor een filmvertoning van intal-Leuven. Op het programma stond “Impunity”, een documentaire over het falen van het grootschalig proces in Colombia om paramilitaire troepen te berechten voor de verdwijning van duizenden Colombianen.


Aanleiding voor deze film is de intal campagne ‘Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie?’. Deze campagne richt zijn pijlen op het vrijhandelsakkoord dat Europa onderhandelt met Peru en Colombia. Vergelijkbare akkoorden, zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VSA, Canada en Mexico, hebben de negatieve gevolgen aangetoond voor de verdragspartners in het Zuiden.

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Op 6 november hadden in Nicaragua presidentiële en parlementaire verkiezingen plaats. De vorige, in november 2006, waren gewonnen door het FSLN, de partij van de Sandinisten. Na 5 jaar regeren was de vraag of de partij verzwakt of versterkt uit de nieuwe verkiezingen zou komen. Alle enquetes voorspelden een ruime overwinning voor het FSLN en zo gebeurde ook.


In 1984 won het Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, ‘het Sandinistisch Front van Nationale Bevrijding’) met een grote meerderheid de eerste democratische verkiezingen van het land na de val van de Somoza-dictatuur en werd hun leider Daniel Ortega president. Het FSLN streek toen terecht alle eer op voor de bevrijding van het land van een van de meeste wreedaardige tirannen van Latijns-Amerika.

Peru – Goudkoorts bedreigt en schendt mensenrechten

Peru – Goudkoorts bedreigt en schendt mensenrechten

Goud is een zeldzaam en kostbaar metaal, beschouwd als een symbool van rijkdom, macht en status. Maar ditzelfde edelmetaal vertegenwoordigt ook - en dit al eeuwenlang - slavenarbeid, milieuschade, verarming en dood.


Reeds decennia geleden hebben de machthebbers in Latijns-Amerika de neoliberale kaart getrokken en hebben zij hun economieën geliberaliseerd. Daarmee maakten zij hun economie uiterst kwetsbaar en zadelden ze zichzelf op met een enorme openbare schuld die vanaf de jaren 1980 terugbetaald diende te worden.

“De Arabische Lente is een illusie”

“De Arabische Lente is een illusie”

Een interview met Pierre Piccinin

Als er in het Midden-Oosten of Noord-Afrika iets beweegt, wil onderzoeker Pierre Piccinin dat met zijn eigen ogen zien. Het afgelopen, turbulente jaar reisde hij verschillende malen over en weer naar Tunesië, Libië, Egypte en Syrië. Tijd voor een gesprek.


Pierre Piccinin spreekt op vrijdagavond 4 november tijdens de conferentie "Is het na Libië de beurt aan Syrië?"

Hoe moet het verder met Libië na Khadafi? Welke balans maakt hij op van de Tunesische en Egyptische revoluties? En wordt Syrië, na Libië, het volgende doelwit van de Navo?

Nu Khadafi dood is: welke toekomst voor Libië?