Sociale gelijkheid

Back to basics: iloilo - Roxas - Manila

't Is niet mijn gewoonte om blogs te copiëren maar deze keer kon ik het niet laten. Eva, begonnen als 'mijn stagaire' bij intal in 2007 of zoiets, is ondertussen afgestuurd. Ze engageerde zich in de intal-DR Congo groep en werkte ook al op den office rond Cuba.

Le mouvement syndical contre le gouvernement provisoire (R. Rassaa)

L'UGTT (L'Union Générale des Travailleurs de Tunisie) a été un des fers de lance du soulèvement en Tunisie notamment grâce à l'appel à une grève générale quelques jours avant la fuite de Ben Ali. Une manifestation à Sfax, capitale du Sud de la Tunsie, avait rassemblé 100.000 personnes. Aujourd'hui, l'avenir de la révolution tunisienne dépend en grande partie de l'avenir de cet outil des travailleurs.

70.000 Egyptische horigen stierven bij de bouw van het Suez-kanaal

70.000 Egyptische horigen stierven bij de bouw van het Suez-kanaal

De Egyptische bevolking heeft altijd geleden maar zich ook altijd verzet...

Suez, je kent de naam waarschijnlijk wel, hij staat op een groot deel van de energierekeningen in België. Maar welke link is er met de gebeurtenissen van vandaag in Egypte? Electrabel maakt deel uit van de groep Suez. Deze groep ligt aan de oorsprong van het kanaal dat de Middellandse Zee met de Rode Zee verbindt. De aanleg van het Suez-kanaal kostte in de 19-de eeuw het leven aan tienduizenden Egyptische horigen. Niets nieuws sinds 150 jaar*.


Egypte, een strategisch spel

Sinds de invasie van Napoleon op het einde van de 18-de eeuw, is Egypte een prooi van het Westen. Terwijl de industriële revolutie zich doorzet in Europa, zijn de oevers van de Nijl van strategisch belang. De Fransen en Engelsen strijden om de economische en politieke controle van het land. **

The Development Myth

Is this what we paid for?

The point of view in which the rural population has the advantage in all kinds of issues (housing, livelihoods, natural resources, etc) does raise some questions. There is no point in denying the massive amount of people moving towards urban areas. This has been discussed in many academic, intergovernmental and international reports (Kelly; UNHCR/DPC; Jacobsen; Deikun en Masaud; ALNAP - Provention Consortium; Hamza en Zetter; Crawford e.a.; UNPD; Johnson).

Langer werken om het pensioen van de baas te betalen

“There are lies, damned lies and then there are statistics” luidt een bekende quote waarin veel waarheid schuilt. Maar zoals steeds zijn er twee kanten aan de medaille. Statistiek is ook noodzakelijk om vele leugens te ontkrachten. In de volksgezondheid gaat het dan om epidemiologie, een boeiende discipline die naar believen kan misbruikt worden om leugens te rechtvaardigen of gebruikt worden om ze te ontkrachten.

Cuba en de millenniumdoelstellingen: een kwestie van politieke wil

Cuba en de millenniumdoelstellingen: een kwestie van politieke wil

Op de Millenniumtop in New York tekent ook Cuba present. De Cubaanse regering is kritisch over de millenniumdoelstellingen, maar tegelijk kan het Caraïbisch eiland zelf een goed rapport voorleggen.


Cuba is in New York vertegenwoordigd door Buitenlandminister Bruno Rodríguez en vice-minister Abelardo Moreno. Cuba vindt het voorstel om het percentage mensen die met minder dan één dollar per dag moeten overleven te halveren – de eerste millenniumdoelstelling - “bijna bespottelijk”, zegt Moreno. “Wat met de andere helft: zijn die gedoemd om in armoede en honger te blijven leven?”

Martin Khor: 'Europa bedreigt de millenniumdoelen met zijn vrijhandelsakkoorden'

Martin Khor: 'Europa bedreigt de millenniumdoelen met zijn vrijhandelsakkoorden'

Martin Khor was samen met Elisabeth Bukusi een van de hoofdgasten van de Wachtnacht (zaterdag 11 september, Gent). MO* sprak vooraf met Khor over de millenniumdoelstellingen, de Januskop van Europa en het belang van publieke steun voor internationale solidariteit.


Bron: MO*

Martin Khor was jarenlang directeur van het Third World Network, een think tank die haar hoofdkwartier had in Maleisië maar denkers en doeners uit het Zuiden groepeerde om intellectueel tegengewicht te bieden tegen de vele westerse think tanks. Vandaag is Khor directeur van het South Centre, opnieuw een internationale denktank die de belangen van het Zuiden centraal stelt, met als standplaats Genève.

Europese en andere sociale fora

Vandaag trekt het ESF in Istanbul zich op gang. Deze voormiddag zal het er vooral op aan komen om mijn weg te vinden. 4 lokaties in het hartje van Istanbul, honderden seminaries, workshops, discussies over bijna evenveel thema's.

Vijf Filippijnse activisten getuigen over hun strijd voor het recht op gezondheid

Vijf Filippijnse activisten getuigen over hun strijd voor het recht op gezondheid

Intal-stagiairs maken kennis met Filippijns gezondheidssysteem in Negros

In maart trokken Tom en Dries, beide studenten geneeskunde, naar de Filippijnen om er hun stage te doen. Via onze partner CHD kwamen ze terecht op het eiland Negros, waar ze zich inschakelden in het Negros Island Health Integrated Program (NIHIP). Ze kregen er schrijnende staaltjes van een falend gezondheidsbeleid te zien, maar ontmoetten er ook tal van mensen die zich vol overgave inzetten in de strijd voor de basisrechten van de bevolking.


Vicky, 42 jaar, accountant bij Council for Health and Development (CHD)

Haïti en de Caraïben: na de aardbeving nog een tsunami?

Haïti en de Caraïben: na de aardbeving nog een tsunami?

De impact van vrijhandelsakkoorden op gezondheid

Dezer dagen buigt het Vlaams Parlement zich over het ontwerpdecreet van de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA) tussen de Europese Gemeenschap en vijftien landen van het Caraïbisch gebied, de zogenaamde Cariforumlanden. Een dergelijk decreet wordt in het Vlaams Parlement doorgaans zonder veel discussie afgehandeld. Toch zijn er redenen om even bij deze discussie stil te staan.


Het Vlaams Parlement is het eerste van onze zeven parlementen waar de ratificatie voorligt. Bovendien gaat het om het eerste akkoord in de reeks EPA's die Europa wil afsluiten met de vroegere kolonies in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (de zogenaamde ACS-landen). In die zin staat het akkoord ‘model’ en kan het maar beter met argusogen bestudeerd worden. Eenmaal vrijhandelsakkoorden zijn afgesloten is het immers zeer moeilijk ze nadien nog te herzien, zelfs als de impact op de ontwikkelingslanden negatief blijkt.