Sociale gelijkheid

Cuba en de millenniumdoelstellingen: een kwestie van politieke wil

Cuba en de millenniumdoelstellingen: een kwestie van politieke wil

Op de Millenniumtop in New York tekent ook Cuba present. De Cubaanse regering is kritisch over de millenniumdoelstellingen, maar tegelijk kan het Caraïbisch eiland zelf een goed rapport voorleggen.


Cuba is in New York vertegenwoordigd door Buitenlandminister Bruno Rodríguez en vice-minister Abelardo Moreno. Cuba vindt het voorstel om het percentage mensen die met minder dan één dollar per dag moeten overleven te halveren – de eerste millenniumdoelstelling - “bijna bespottelijk”, zegt Moreno. “Wat met de andere helft: zijn die gedoemd om in armoede en honger te blijven leven?”

Martin Khor: 'Europa bedreigt de millenniumdoelen met zijn vrijhandelsakkoorden'

Martin Khor: 'Europa bedreigt de millenniumdoelen met zijn vrijhandelsakkoorden'

Martin Khor was samen met Elisabeth Bukusi een van de hoofdgasten van de Wachtnacht (zaterdag 11 september, Gent). MO* sprak vooraf met Khor over de millenniumdoelstellingen, de Januskop van Europa en het belang van publieke steun voor internationale solidariteit.


Bron: MO*

Martin Khor was jarenlang directeur van het Third World Network, een think tank die haar hoofdkwartier had in Maleisië maar denkers en doeners uit het Zuiden groepeerde om intellectueel tegengewicht te bieden tegen de vele westerse think tanks. Vandaag is Khor directeur van het South Centre, opnieuw een internationale denktank die de belangen van het Zuiden centraal stelt, met als standplaats Genève.

Europese en andere sociale fora

Vandaag trekt het ESF in Istanbul zich op gang. Deze voormiddag zal het er vooral op aan komen om mijn weg te vinden. 4 lokaties in het hartje van Istanbul, honderden seminaries, workshops, discussies over bijna evenveel thema's.

Vijf Filippijnse activisten getuigen over hun strijd voor het recht op gezondheid

Vijf Filippijnse activisten getuigen over hun strijd voor het recht op gezondheid

Intal-stagiairs maken kennis met Filippijns gezondheidssysteem in Negros

In maart trokken Tom en Dries, beide studenten geneeskunde, naar de Filippijnen om er hun stage te doen. Via onze partner CHD kwamen ze terecht op het eiland Negros, waar ze zich inschakelden in het Negros Island Health Integrated Program (NIHIP). Ze kregen er schrijnende staaltjes van een falend gezondheidsbeleid te zien, maar ontmoetten er ook tal van mensen die zich vol overgave inzetten in de strijd voor de basisrechten van de bevolking.


Vicky, 42 jaar, accountant bij Council for Health and Development (CHD)

Haïti en de Caraïben: na de aardbeving nog een tsunami?

Haïti en de Caraïben: na de aardbeving nog een tsunami?

De impact van vrijhandelsakkoorden op gezondheid

Dezer dagen buigt het Vlaams Parlement zich over het ontwerpdecreet van de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA) tussen de Europese Gemeenschap en vijftien landen van het Caraïbisch gebied, de zogenaamde Cariforumlanden. Een dergelijk decreet wordt in het Vlaams Parlement doorgaans zonder veel discussie afgehandeld. Toch zijn er redenen om even bij deze discussie stil te staan.


Het Vlaams Parlement is het eerste van onze zeven parlementen waar de ratificatie voorligt. Bovendien gaat het om het eerste akkoord in de reeks EPA's die Europa wil afsluiten met de vroegere kolonies in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (de zogenaamde ACS-landen). In die zin staat het akkoord ‘model’ en kan het maar beter met argusogen bestudeerd worden. Eenmaal vrijhandelsakkoorden zijn afgesloten is het immers zeer moeilijk ze nadien nog te herzien, zelfs als de impact op de ontwikkelingslanden negatief blijkt.

Onze eerste stappen op Filippijnse bodem

Intussen zijn we bij CHD, na enkele kleintje probleempjes. Ze zijn dan ook nog druk bezig met de 43 mensen die 2 weken geleden opgepakt zijn en nog altijd vast zitten.

Het akkoord van Kopenhagen: 'Een hol, onrechtvaardig en mogelijk rampzalig akkoord'

Het akkoord van Kopenhagen: 'Een hol, onrechtvaardig en mogelijk rampzalig akkoord'

De Peoples' Movement on Climate Change over het Kopenhagen-Akkoord

Miljoenen mensen van over de planeet hadden gehoopt dat regeringen van de klimaatconferentie in Kopenhagen naar huis zouden gaan met een sterke, rechtvaardige en tijdige klimaatovereenkomst. Zoals voorspeld werd, slaagde de top er echter niet in om resultaat te boeken.


Al voor de top was het duidelijk wat de planeet nodig heeft en wat diegenen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering eisen.

De wetenschap stelt dat de opwarming zo ver mogelijk onder 1,5°C gehouden moet worden. Om dit te bereiken moeten emissies niet later dan in 2015 pieken en tot nul gereduceerd worden tegen 2050.

Vertaald door: 
Nathalie Brouwers

Gelijkheid is gezonder (2)

Enkele maanden geleden schreef ik hier over het boek "The Spirit Level" van Richard Wilkinson and Kate Pickett waarin de auteurs uit de doeken doen waarom maatschappijen met meer sociale gelijkheid het beter doen op zowat alle sociale indicatoren. Nu heeft een fan een filmpje gemaakt om het boek in drie minuten te promoten. En er is nog goed nieuws: Het boek is nu ook verkrijgbaar in paperback.

De veranderingsprocessen in Latijns Amerika en het Socialisme van de 21ste eeuw

Melissa en Chrisstophe met Rafael CorreaConferentie door Rafael Correa, president van Ecuador, aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve. Een verslag van Melissa en Christophe.

Op donderdag 26 november 2009 hield Rafael Correa, president van Ecuador, een conferentie over « De veranderingsprocessen in Latijns Amerika en het Socialisme van de 21ste eeuw » in de lokalen van de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL).

Empowerment voor het recht op gezondheid

Empowerment voor het recht op gezondheid

De aanpak van intals partners in het Zuiden

In september 2009 publiceerden enkele leden en medewerkers van intal een wetenschappelijk artikel in de “Health and Human Rights Journal” getiteld “Health through People's Empowerment: A Rights-based Approach to Participation”. Het artikel schetst een beeld van de ontwikkelingen in de academische wereld over gemeenschapsparticipatie voor gezondheid. Deze tekst vat de belangrijkste ideeën van het artikel samen.


Het standpunt van de auteurs is gebaseerd op literatuur en ervaringen op het terrein met partnerorganisaties in de Filippijnen, Palestina en Cuba. Ze behandelen achtereenvolgens drie benaderingen, gebaseerd op participatie, empowerment en mensenrechten.