Sociale gelijkheid

"Impunity”, ook bij ons?

"Impunity”, ook bij ons?

Verslag van een opmerkelijke documentaire-avond

Op dinsdag 29 november 2011 verzamelden een twintigtal mensen zich in het MSI op het Erasmusplein te Leuven voor een filmvertoning van intal-Leuven. Op het programma stond “Impunity”, een documentaire over het falen van het grootschalig proces in Colombia om paramilitaire troepen te berechten voor de verdwijning van duizenden Colombianen.


Aanleiding voor deze film is de intal campagne ‘Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie?’. Deze campagne richt zijn pijlen op het vrijhandelsakkoord dat Europa onderhandelt met Peru en Colombia. Vergelijkbare akkoorden, zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VSA, Canada en Mexico, hebben de negatieve gevolgen aangetoond voor de verdragspartners in het Zuiden.

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Op 6 november hadden in Nicaragua presidentiële en parlementaire verkiezingen plaats. De vorige, in november 2006, waren gewonnen door het FSLN, de partij van de Sandinisten. Na 5 jaar regeren was de vraag of de partij verzwakt of versterkt uit de nieuwe verkiezingen zou komen. Alle enquetes voorspelden een ruime overwinning voor het FSLN en zo gebeurde ook.


In 1984 won het Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, ‘het Sandinistisch Front van Nationale Bevrijding’) met een grote meerderheid de eerste democratische verkiezingen van het land na de val van de Somoza-dictatuur en werd hun leider Daniel Ortega president. Het FSLN streek toen terecht alle eer op voor de bevrijding van het land van een van de meeste wreedaardige tirannen van Latijns-Amerika.

Peru – Goudkoorts bedreigt en schendt mensenrechten

Peru – Goudkoorts bedreigt en schendt mensenrechten

Goud is een zeldzaam en kostbaar metaal, beschouwd als een symbool van rijkdom, macht en status. Maar ditzelfde edelmetaal vertegenwoordigt ook - en dit al eeuwenlang - slavenarbeid, milieuschade, verarming en dood.


Reeds decennia geleden hebben de machthebbers in Latijns-Amerika de neoliberale kaart getrokken en hebben zij hun economieën geliberaliseerd. Daarmee maakten zij hun economie uiterst kwetsbaar en zadelden ze zichzelf op met een enorme openbare schuld die vanaf de jaren 1980 terugbetaald diende te worden.

“De Arabische Lente is een illusie”

“De Arabische Lente is een illusie”

Een interview met Pierre Piccinin

Als er in het Midden-Oosten of Noord-Afrika iets beweegt, wil onderzoeker Pierre Piccinin dat met zijn eigen ogen zien. Het afgelopen, turbulente jaar reisde hij verschillende malen over en weer naar Tunesië, Libië, Egypte en Syrië. Tijd voor een gesprek.


Pierre Piccinin spreekt op vrijdagavond 4 november tijdens de conferentie "Is het na Libië de beurt aan Syrië?"

Hoe moet het verder met Libië na Khadafi? Welke balans maakt hij op van de Tunesische en Egyptische revoluties? En wordt Syrië, na Libië, het volgende doelwit van de Navo?

Nu Khadafi dood is: welke toekomst voor Libië?

Hoe het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru begrijpen?

Hoe het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru begrijpen?

Een ongelijke economische dynamiek ontsluierd

In september 2007 startten de regeringen van Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia onderhandelingen met de Europese Unie om te komen tot een Associatieakkoord, met als voornaamste componenten politieke dialoog, samenwerking en handel. Maar zeer snel werd duidelijk dat de eerste twee elementen opzij geschoven werden, om vrij baan te laten voor het laatste, de handel.


1. De context

Bolivia – Sociaal conflict in de Amazone

Bolivia – Sociaal conflict in de Amazone

De verborgen kanten van de tegenstellingen tussen de economische groei en de ecologische belangen van de inlandse bevolking

Recente ophefmakende berichten uit Bolivia zorgen voor verbazing bij progressieven in het buitenland die zich interesseren voor de regering van Evo Morales en de acties die hij onderneemt.


Het proceso de cambio (1) moet vaak opboksen tegen een meedogenloos verzet in naam van traditionele Boliviaanse rechtse krachten, die zonder aarzelen alle middelen inzetten om acties van de regering in diskrediet te brengen. Het conflict dat nu aan de gang is, is van een andere aard. Het zijn de inheemsen, die in normale tijden Morales steevast steunen, die vandaag voor vurig protest zorgen. De reden hiervoor is het aanleggen van een weg tussen twee grote steden die zou passeren dwars door het TIPNIS: het Inheemse Territorium en het Nationaal Park Isiboro Securé.

“Alles stijgt in waarde, behalve een mensenleven”

 

Tussen vrijheid en geluk

Door Majd Khalifeh en Pieter Stockmans

2015-DE TIJD LOOPT schudt de politici wakker

2015-DE TIJD LOOPT schudt de politici wakker

Volg hier 8 dagen lang de spots van de 8 Millennium Development Goals.

Een jaar geleden gaven 15.000 Belgen aan politici te kennen dat ze het wachten beu zijn. De realisatie van de milleniumdoelstellingen zaten en zitten nog steeds niet op schema. 2015-DE TIJD LOOPT wil de politici opnieuw wakker schudden met een actiemoment op 15 september. Van 12 t.e.m. 19 september schotelen we jullie op deze site elke dag één spot, en op Acht TV één kortfilm rond een andere doelstelling voor.

De tijd loopt …


MDG8 - 19 september 2011

Een wereldwijde crisis kan wonden slaan, zeker in het Zuiden. Onze hulp helpt niet als onze handelsbelangen voorgaan. We dragen hier een grote verantwoordelijkheid.Het achtste Millenniumdoel gaat over onze hulp maar ook over eerlijke handel, over schulden kwijtschelden.

Beste regeringsleiders, eerlijk duurt het langst, in handel, in goed bestuur, in samen leven. Maak er werk van.