Sociale gelijkheid

Business et droits de l'Homme : une union improbable !

The wild wild…east? Van machismo tot racismo

Net terug van een weekendje naar het (5u) verre Oosten. Op bezoek bij een bevriende stagiair en zijn familie. Heel interessant, hoewel de term ‘foute vrienden’ hier niet misplaatst is…

Volksgezondheid kan ook in crisistijden overeind blijven

Volksgezondheid kan ook in crisistijden overeind blijven

Cuba's ervaring in de jaren '90 onderzocht

Zelfs in dramatische crisistijden, wanneer het Bruto Binnenlands Product instort, is het mogelijk om een goede volksgezondheid te verzekeren. Als men bereid is de publieke gezondheidszorg te versterken. “Kijk bijvoorbeeld naar Cuba in de jaren negentig”, zeggen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.


Sinds 2008 heerst er een wereldwijde crisis, met alle economische en sociale gevolgen van dien. Landen als Portugal en Griekenland hebben het op dit ogenblik zeer zwaar, en zoeken wanhopig naar besparingen. Scherpe besparingsmaatregelen en inperking van de uitgaven voor sociale zekerheid en gezondheidszorg staan op het programma. Maar ook in andere Europese landen wordt gekeken of er in de gezondheidszorg bespaard kan worden. In medische kringen wordt dan meteen gewaarschuwd dat de volksgezondheid niet in het gedrang mag komen, of vlakaf dat ze in gevaar is.

"Impunity”, ook bij ons?

"Impunity”, ook bij ons?

Verslag van een opmerkelijke documentaire-avond

Op dinsdag 29 november 2011 verzamelden een twintigtal mensen zich in het MSI op het Erasmusplein te Leuven voor een filmvertoning van intal-Leuven. Op het programma stond “Impunity”, een documentaire over het falen van het grootschalig proces in Colombia om paramilitaire troepen te berechten voor de verdwijning van duizenden Colombianen.


Aanleiding voor deze film is de intal campagne ‘Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie?’. Deze campagne richt zijn pijlen op het vrijhandelsakkoord dat Europa onderhandelt met Peru en Colombia. Vergelijkbare akkoorden, zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VSA, Canada en Mexico, hebben de negatieve gevolgen aangetoond voor de verdragspartners in het Zuiden.

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Op 6 november hadden in Nicaragua presidentiële en parlementaire verkiezingen plaats. De vorige, in november 2006, waren gewonnen door het FSLN, de partij van de Sandinisten. Na 5 jaar regeren was de vraag of de partij verzwakt of versterkt uit de nieuwe verkiezingen zou komen. Alle enquetes voorspelden een ruime overwinning voor het FSLN en zo gebeurde ook.


In 1984 won het Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, ‘het Sandinistisch Front van Nationale Bevrijding’) met een grote meerderheid de eerste democratische verkiezingen van het land na de val van de Somoza-dictatuur en werd hun leider Daniel Ortega president. Het FSLN streek toen terecht alle eer op voor de bevrijding van het land van een van de meeste wreedaardige tirannen van Latijns-Amerika.

Peru – Goudkoorts bedreigt en schendt mensenrechten

Peru – Goudkoorts bedreigt en schendt mensenrechten

Goud is een zeldzaam en kostbaar metaal, beschouwd als een symbool van rijkdom, macht en status. Maar ditzelfde edelmetaal vertegenwoordigt ook - en dit al eeuwenlang - slavenarbeid, milieuschade, verarming en dood.


Reeds decennia geleden hebben de machthebbers in Latijns-Amerika de neoliberale kaart getrokken en hebben zij hun economieën geliberaliseerd. Daarmee maakten zij hun economie uiterst kwetsbaar en zadelden ze zichzelf op met een enorme openbare schuld die vanaf de jaren 1980 terugbetaald diende te worden.

“De Arabische Lente is een illusie”

“De Arabische Lente is een illusie”

Een interview met Pierre Piccinin

Als er in het Midden-Oosten of Noord-Afrika iets beweegt, wil onderzoeker Pierre Piccinin dat met zijn eigen ogen zien. Het afgelopen, turbulente jaar reisde hij verschillende malen over en weer naar Tunesië, Libië, Egypte en Syrië. Tijd voor een gesprek.


Pierre Piccinin spreekt op vrijdagavond 4 november tijdens de conferentie "Is het na Libië de beurt aan Syrië?"

Hoe moet het verder met Libië na Khadafi? Welke balans maakt hij op van de Tunesische en Egyptische revoluties? En wordt Syrië, na Libië, het volgende doelwit van de Navo?

Nu Khadafi dood is: welke toekomst voor Libië?

Hoe het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru begrijpen?

Hoe het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru begrijpen?

Een ongelijke economische dynamiek ontsluierd

In september 2007 startten de regeringen van Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia onderhandelingen met de Europese Unie om te komen tot een Associatieakkoord, met als voornaamste componenten politieke dialoog, samenwerking en handel. Maar zeer snel werd duidelijk dat de eerste twee elementen opzij geschoven werden, om vrij baan te laten voor het laatste, de handel.


1. De context

Bolivia – Sociaal conflict in de Amazone

Bolivia – Sociaal conflict in de Amazone

De verborgen kanten van de tegenstellingen tussen de economische groei en de ecologische belangen van de inlandse bevolking

Recente ophefmakende berichten uit Bolivia zorgen voor verbazing bij progressieven in het buitenland die zich interesseren voor de regering van Evo Morales en de acties die hij onderneemt.


Het proceso de cambio (1) moet vaak opboksen tegen een meedogenloos verzet in naam van traditionele Boliviaanse rechtse krachten, die zonder aarzelen alle middelen inzetten om acties van de regering in diskrediet te brengen. Het conflict dat nu aan de gang is, is van een andere aard. Het zijn de inheemsen, die in normale tijden Morales steevast steunen, die vandaag voor vurig protest zorgen. De reden hiervoor is het aanleggen van een weg tussen twee grote steden die zou passeren dwars door het TIPNIS: het Inheemse Territorium en het Nationaal Park Isiboro Securé.