Onze gedachten zijn bij Beiroet

Het zijn te veel doden, te veel gewonden, er is te veel verwoest achtergebleven.

Op dinsdag 4 augustus klonken er twee sterke explosies in het drukke havengebied van Beiroet. De tragedie heeft veel doden en gewonden achtergelaten.

De zware explosie zorgde voor zeker 200 doden en meer dan 6000 gewonden. Volgens de gouverneur van Beiroet, Marwan Aboud, werden 250.000-300.000 inwoners van de stad dakloos als gevolg van de schade. De materiële schade bedroeg volgens eerste schattingen tussen de 3 en 5 miljard Amerikaanse dollar.

Hoe komt het dat er ongeveer 2.750 ton ammoniumnitraat lag opgeslagen in het havenmagazijn van Beiroet?

Deze Libanese ramp is het resultaat van tientallen jaren wanbeheer en corruptie, geleid door een oligarchische elite. Libanon was reeds ontwricht door de ergste economische crisis sinds decennia, gekenmerkt door een ongekende waardevermindering van zijn munteenheid die bijna de helft van de bevolking in armoede heeft gedompeld. Er is bovendien nooit gehoor gegeven aan de eisen vooropgezet door de Libanese bevolking tijdens de mobilisaties en het verzet tegen de regering in oktober 2019.

Corruptie, devaluatie en het gebrek aan hervormingen blijven het kwaad dat Libanon in beroering brengt. Het niveau van de economische wanhoop – dat tekenend wordt geïllustreerd door het feit dat zelfs vaders hun toevlucht nemen tot gewapende overvallen om aan de poedermelk voor hun baby’s te geraken. Dat alles is de weerspiegeling van de toenemende verarming van de bevolking, waarvan bijna de helft onder de armoedegrens leeft en het werkloosheidscijfer maar liefst 35% bedraagt.

Als de explosie te wijten is aan slecht opgeslagen ammoniumnitraat, of aan een brand die tot de explosie heeft geleid, of zelfs tot sabotage, dan is dat geen toeval. Het is alleszins het resultaat van moordzuchtige nalatigheid, corruptie en de manier van omgaan met op drift geslagen openbare goederen en diensten.
Er moet een internationaal onderzoek worden ingesteld.

Help Human Call Association om medische zorgen te verlenen aan de slachtoffers ter plaatse. Doneer nu via BE15 0010 4517 8030 met mededeling “Libanon – Steun Beiroet

Onze gedachten zijn bij Beiroet
Schuiven naar boven