75 jaar Hiroshima en Nagasaki : Verbied kernwapens wereldwijd

In augustus is het precies 75 jaar geleden dat de Verenigde Staten met hun vernietigende atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki met de grond gelijk maakten. Op 6 augustus in Hiroshima en op 9 augustus in Nagasaki.
Meer dan 210.000 mensen kwamen hierbij om en duizenden bleven verminkt achter.

Wist je dat 70 tot 75 procent van het uranium dat de Verenigde Staten nodig hadden voor het onderzoek naar de ontwikkeling van atoomwapens destijds afkomstig was uit de toenmalige Belgische kolonie Congo? De industrieel Sengher stond aan het hoofd van het mijnbouwbedrijf Union Minière (UM). De toenmalige Belgische oorlogsregering in ballingschap in Londen tekende in september 1944 een akkoord waardoor ze de VS en hun bondgenoot Groot-Brittannië, hielpen het alleenrecht te verkrijgen op al het Congolees uranium.
België hoopte op die manier wetenschappelijke voordelen te kunnen halen uit het onderzoek met uranium. Het is België dat uranium, afkomstig uit de provincie Katanga in Congo, verder is blijven verkopen aan de VS en dit tot aan de onafhankelijkheid van Congo in 1960.

Het draagvlak voor een wereld zonder kernwapens lijkt nu echter groter dan ooit. 122 landen gaven in 2017 al hun akkoord aan een verdrag dat kernwapens verbiedt. Met dit verdrag verbieden die landen het gebruik, alsook het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en de transfer van kernwapens. Nu al ratificeerden 40 landen het verdrag. Nog slechts tien te gaan en het verdrag treedt in werking. Ons land was, net als de andere NAVO-lidstaten, niet op de afspraak.
In woorden draagt onze Belgische regering nucleaire ontwapening wel hoog in het vaandel. We lezen haast in ieder regeerakkoord ‘Ook ontwapening en non-proliferatie vormen een centrale bekommernis in ons veiligheidsbeleid. We onderschrijven nadrukkelijk alle geloofwaardige en doelgerichte inspanningen – bij voorkeur in Europees verband – met het oog op effectieve en evenwichtige ontwapening in de wereld, zowel op nucleair als op conventioneel gebied'[1].
Als 122 landen erin slagen de handen in elkaar te slaan voor een kernwapenvrije wereld, waar wacht onze regering nog op? Na 75 jaar is het meer dan tijd om kernwapens voor altijd de wereld uit te helpen!

In 1987 verbood het INF-Verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) kernwapens in Europa. Door dit verdrag zou Europa niet langer moeten vrezen voor een “nucleaire strijd” te midden van zijn bevolking waar gemiddeld 114 inwoners per km² wonen. Maar nu de Amerikaanse president Donald Trump weigert om deze doelstelling in 2021 een permanent karakter te geven, en bijkomend het INF-verdrag in 2019 opzegde, moeten we vrezen voor een nieuw tijdperk van spanning en een nieuwe kernwapenwedloop.
In juni 2019 publiceerde de Amerikaanse ‘Joint Chiefs of Staff’ een document met de titel “Joint Publications” « Nuclear Operations » “ meer bepaald met de «Referentie: JP-3-72». Hiermee wordt het concept van de voorstelling van het gebruik van kernwapens in hypothetische of in tactische zin nu ondubbelzinnig ontkracht in dit document: er wordt zonder meer gesteld dat “Integration of nuclear weapons employment with conventional and special operations forces is essential to the success of any mission or operation”. Dus: “het gebruik van kernwapens met conventionele en speciale interventiemachten is essentieel is voor het welslagen van elke missie of operatie”.

Het is dus duidelijk dat vanaf nu kernwapens, net als alle andere munitie, kunnen worden gebruikt zolang het doelwit militair is en een overwinning dit vereist.
Met de overbrenging van 1.000 tot 2.000 Amerikaanse soldaten naar Belgische bodem, de stationering van kernkoppen op Kleine Brogel, de inzet van nieuwe kernwapens, in het bijzonder de B61-12, bevestigt België onomwonden dat het een zenuwcentrum is voor het nucleaire beleid van Trump in Europa.
Met het oog op de nieuwe nucleaire doctrine van Donald Trump, die nu het gebruik van de atoombom “niet langer als een strikte afschrikking” voorziet, maar wel mogelijk in verband met een offensief militair ingrijpen, wordt België een geprivilegieerd doelwit in geval van een kernoorlog. Het is dringend noodzakelijk om uit de nucleaire oorlogslogica van de NAVO te stappen.

We steunen de oproep van het platform No Nukes, waar intal deel van uitmaakt (https://nonukes.be/nl/opreop/) en vragen dat België:
1. Het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt, ondertekent en ratificeert.
2. De kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn weghaalt.
3. De ontplooiing van nieuwe kernwapens en in het bijzonder de B61-12 bij wet verbiedt.
4. Een nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen verbiedt.
Daarnaast eisen we dat België zich terugtrekt uit de NAVO.
#geengevechtsvliegtuigen #nonukes #
(zie ook call no Nukes)

[1]http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf (p.188)
Lijst van de landen: https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf
Het rapport zelf in FR : http://www.undocs.org/fr/a/conf.229/2017/L.3/Rev.1

75 jaar Hiroshima en Nagasaki : Verbied kernwapens wereldwijd
Schuiven naar boven