Klimaatmars: op 10 oktober, gaan we #BacktotheClimate

Tik. Tak. De klok tikt. De opwarming van de aarde raakt ons nu allemaal. Hier in België, waar extreme weersomstandigheden toenemen. En nog meer voor de landen in het Zuiden, die te kampen hebben met dramatische droogteperioden of verwoestende branden. Tik. Tak. Er is geen tijd meer voor uitstel. Laten we 10 oktober in actie schieten. Er is nog tijd om de loop van de geschiedenis te veranderen.

Wat deed jij op zondag 10 oktober 2021? Later zullen we aan de volgende generaties zeggen dat we op de afspraak van de geschiedenis waren. Dat we met tienduizenden op straat kwamen om krachtige acties van onze politici te eisen.

De voorbije maanden deed de coronacrisis ons beseffen dat een diepgaande transformatie mogelijk is. Deze verandering is nodig. Nu al zijn er miljoenen mensen die de zware gevolgen van de opwarming van de aarde voelen: droogte, overstromingen, extreem weer, weinig voedsel … Natuurlijke evenwichten worden verstoord en het welzijn van mens wordt beïnvloed door de extreme gebeurtenissen. De grootste groep slachtoffers komt uit kwetsbare landen en sociale klasse die niet verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO₂. 

De Europese Unie blijft vrijhandelsakkoorden sluiten met andere landen, vooral in het Zuiden. Europese multinationals kunnen zich zo gemakkelijker in deze landen vestigen maar vernietigen er het milieu ter plaatse. Ontbossing, lucht- en bodemverontreiniging, plundering van water, het patenteren van planten- en diersoorten, enz. : het zijn allemaal factoren die direct of indirect klimaatverandering in de hand spelen en de mensen in het Zuiden nog kwetsbaarder maken. Lees er meer over in ons campagnedossier over palmolie in Colombia.

Het moeten nu in actie schieten

Klimaatwetenschappers hebben een duidelijke boodschap: het is nog mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C maar dan moeten we nu handelen. Daarom schieten we in weer in actie en laten we van ons horen. De straffe klimaatacties van de voorbije jaren plaatsten de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in ambitieuze daden. 

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow willen wij een krachtig signaal geven. Dit is het kantelpunt: laten we alles bij het oude of kiezen we voor een wereld die solidair, duurzaam en eerlijk is?

Kruis daarom zondag 10 oktober aan in je agenda. Wij gaan #BackToTheClimate met een grote klimaatmars in Brussel. Dit is het moment!

Praktisch

  • Klimaatmars op zondag 10 oktober 2021
    • Start voorzien om 13u aan Brussel Noord. Eindevenement met speeches in het Jubelpark. Animaties onderweg met aandacht voor de verschillende klimaatthema’s zoals biodiversiteit, vrede, solidariteit, vrouwenrechten, …
    • Alle praktische info en updates via het Facebook evenement en de website
    • Meewandelen met intal? Geef een seintje via julie.steda@gmail.com
Klimaatmars: op 10 oktober, gaan we #BacktotheClimate
Scroll to top