intal neemt deel aan de Internationale week tegen het imperialisme

intal neemt deel aan de internationale actieweek en onderschrijft onderstaande oproeptekst.

Het imperialisme brengt met zijn militaristische inmenging en agressie de toekomst van het leven op de planeet in gevaar en veroorzaakt de catastrofale vernietiging van het milieu. Sociale, jongeren-, vrouwen-, vredes- en volksorganisaties en bewegingen, politieke en syndicale organisaties en netwerken van intellectuelen roepen wereldwijd op tot mobilisaties tijdens de Internationale Week van de Anti-imperialistische Strijd van 5 tot 10 oktober 2020.

Wij leven in tijden van onstabiliteit en onzekerheid over de toekomst van de mensheid en de planeet Aarde. Het kapitalisme en zijn accumulatielogica veroorzaken een nooit eerder geziene ongelijkheid onder de mensen. Miljoenen mensen lijden onder de gevolgen van een crisis die niet enkel economisch is, maar ook sociaal, politiek, van het milieu en van de menselijke waarden. Het is een systeem- en beschavingscrisis.

Het kapitaal probeert zijn winsten onbeperkt te verhogen en valt de sociale en werknemersrechten van de volkeren, van de werkende klasse aan, door de toe-eigening van de natuurlijke rijkdommen en de vorderingen van de wetenschap en de technologie, die eigendom van heel de mensheid moeten zijn.

Het huidige offensief van het kapitaal richt zich tegen de mensenrechten en de democratie, tegen het rechtvaardigheidsprincipe en de nationale soevereiniteit van de Staten. De gezamenlijke actie van de transnationale samenwerkende economische macht, de internationale netwerken voor leugenachtige informatie en de supranationale overheersingsstructuren hebben de totale controle over de planeet als doelstelling.

De regering Trump holt het internationale recht uit en vermeerdert haar interventies, provocaties, militaire agressies en economische boycot tegen de soevereine volkeren en Staten die weigeren om zich te onderwerpen aan de dominantie van de VS en zijn bondgenoten. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 51 landen, waaronder Cuba en Venezuela, voorbeeldige helden van de anti-imperialistische strijd. Zij voeren enorme provocaties uit in het Midden-Oosten, zoals de aanvallen op Iran en het opleggen van het “Akkoord van de eeuw” ten koste van het Palestijnse volk en zijn historische rechten.

Het neoliberalisme is een meer gewelddadige en ondemocratische vorm van dominantie van het transnationale kapitaal. Het vertegenwoordigt geen enkele hoop of uitweg voor onze volkeren. Het verdiept de pogingen om uitwegen uit de crisis op te dringen op een autoritaire, racistische, xenofobe en misogyne manier, zoals o.a. tot uiting komt in de regeringen van de Verenigde Staten, Brazilië en India, alsook in de vooruitgang van extreemrechts in Europa. Vrouwen en LGBTQI+ personen vormen het eerste doelwit.

De goedkeuring van de nieuwe Noord-Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie door de regering Trump, die Rusland en China als militaire doelwitten viseert en de weg van het unilateralisme bestendigt, en de terugtrekking van de VS uit internationale overeenkomsten en verdragen, fundamentele instrumenten voor de wereldvrede, veroorzaken een spiraal van geopolitieke spanningen en conventionele en nucleaire herbewapening die de veiligheid van de mens in gevaar brengt.

De vergadering voor de 70ste verjaardag van de NAVO bevestigde dat deze organisatie een bedreiging blijft voor de wereldvrede, nu zij zelfs de ruimte wil militariseren.

In het verlengde van de historische tradities van strijd, eenheid en mobilisatie van de Internationale Beweging voor Vrede en Ontwapening eisen wij de ontbinding van de NAVO, de terugtrekking van de 800 militaire VS-bases, volledige ontwapening, stopzetting van alle daden van inmenging en agressie van buitenaf en de eerbiediging van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.

Alle rijkdommen van de wereld moeten in dienst staan van een oplossing voor de voornaamste problemen van de mensheid: honger, ziekte, armoede en ongelijkheid.

Wij strijden voor vrede, democratie, mensen- en arbeidsrechten, de rechten van vluchtelingen en arbeidsmigranten, de soevereiniteit van de volkeren, het internationaal recht, de rechten van vrouwen en LGBTQI+ personen en de rechten van de natuur. Wij verwerpen de discriminatie en het racisme die kenmerkend zijn voor het imperialisme.

Wij herbevestigen dat wij volkeren een gemeenschappelijke vijand hebben: zij die fascistische, asociale, patriarchale en xenofobe waarden verdedigen.

Daarom roepen wij op tot een brede anti-imperialistische actie tussen 25 en 31 mei 2020, om de pleinen en straten van onze landen in te nemen met een brede en gezamenlijke mobilisatie in een gecoördineerde internationale actie, om een toekomst te garanderen voor onze planeet, die vandaag de dag uitgeput en gedegradeerd is door de roofzuchtige actie van het grootkapitaal. Dit is een mobilisatie tegen het militarisme en het imperialisme en tegen al hun vormen in onze landen, op onze grondgebieden.

We weten dat onze kracht in onze mobilisatie ligt.

Bekijk hier de lijst van ondertekenaars : https://antiimperialistweek.org/en/declaration/

intal neemt deel aan de Internationale week tegen het imperialisme
Scroll to top