21 maart – Racisme verslaan we door solidariteit

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. Overal in België zijn acties gepland. Intal ondersteunt deze acties en zal op verschillende plaatsen aanwezig zijn, want racisme bestrijden we samen: door solidariteit!

Het racistische geweld tegen een zwarte zorgassistente toont ons hoe diep racisme in onze samenleving geworteld is en door politiegeweld wordt uitgedragen. In België is er sprake van structurele discriminatie en racisme. De cijfers van Unia bevestigen dit: racisme komt tot uiting in alle sectoren van de Belgische samenleving. Dit heeft invloed op verschillende gebieden zoals huisvesting, werk, enz. Vandaag zijn velen van ons terecht verontwaardigd over deze gewelddadige en racistische daad. Wij voelen ons solidair met de vele betogingen die sinds dit laatste drama hebben plaatsgevonden, wij willen onze steun betuigen en ze zichtbaar maken. Daarom neemt intal deel aan de samenkomsten die op 21 maart in heel België worden georganiseerd.

Als we willen winnen, hebben we een bewuste en gedisciplineerde jeugd nodig om deze dingen te veranderen. Het is belangrijk onze geschiedenis te kennen. In de Belgische en Europese context zijn wij van mening dat de dekoloniale strijd een belangrijk instrument is om de systematische discriminatie van mensen met een verschillende achtergrond doeltreffend te bestrijden. Terwijl het kolonialisme gepaard ging met de uitbuiting van natuurlijke rijkdommen, het land en de plaatselijke bevolking, creëerde het terzelfdertijd ook een paternalistisch en minachtend discours dat is uitgegroeid tot een systematische racisme dat tot op de dag van vandaag diepe sporen nalaat in onze samenleving. Dit racisme is altijd al de handlanger en bondgenoot van het kapitalisme geweest, omdat het mensen verdeeld en meningsverschillen tussen verschillende groepen uitspeelt om uitbuiting en macht te kunnen versterken.

Als we de strijd willen winnen, zullen we samen moeten strijden. Zoals Angela Davis zegt: “Ik denk dat we ons echt meer op de problemen moeten richten dan in het verleden het geval was. Ik denk dat we moeten streven naar coalitiestrategieën die de raciale breuklijnen moeten overstijgen. We moeten zwarte gemeenschappen, Latino gemeenschappen en andere gemeenschappen samenbrengen.” – Laten we ons bewust zijn van de enorme taak die voor ons ligt en samen te vechten tegen het kapitalisme en de uitbuiting.

Zij die overheerst en uitgesloten worden door het kapitalistisch systeem, en die door ras en institutioneel racisme verhinderd worden om zichzelf te zien als broeders en zusters in de mensheid en als medestrijders. Samen staan we sterker in de strijd tegen discriminatie en het structureel racisme binnen hetzelfde economische model: het kapitalisme.

Mensen kunnen zich verenigen, wij mensen ‘van onderuit’, het volk, kunnen de machthebbers uitdagen. Opdat migranten die in gesloten centra gevangen zitten weer vrij kunnen leven, dat we het fascisme samen kunnen verslaan en dat we streven naar gelijkheid voor de hele samenleving.

Vertaling uit het Frans door Maarten S.

21 maart – Racisme verslaan we door solidariteit
Scroll to top