Een nieuwe Koude Oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid

Een nieuwe Koude Oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid

We zien dat de Amerikaanse regering steeds agressievere verklaringen en acties richt tegen China. Die vormen een bedreiging voor de wereldvrede en belemmeren de mensheid bij haar zoektocht naar een oplossing voor de uiterst zware gezamenlijke problemen waarmee zij te maken heeft, zoals klimaatverandering, bestrijding van pandemieën, racisme en economische ontwikkeling.

Wij zijn daarom van mening dat elke nieuwe Koude Oorlog volledig in strijd zou zijn met de belangen van de mensheid. In plaats daarvan zijn wij voor een maximale wereldwijde samenwerking om de enorme uitdagingen aan te pakken waarmee we als soort worden geconfronteerd.

We roepen de VS daarom op om niet langer te dreigen met een Koude Oorlog en ook om te stoppen met zijn andere acties die een gevaar voor de wereldvrede vormen, zoals: terugtrekking uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag; terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs; en de toenemende uittreding uit VN-organisaties. De VS moeten ook stoppen met het uitoefenen van druk op andere landen om een dergelijke gevaarlijke houding aan te nemen.

Wij steunen het als China en de VS hun betrekkingen baseren op wederzijdse dialoog en zich concentreren op de gemeenschappelijke problemen van de mensheid.

intal steunt de campagne ‘No Cold War’  : https://nocoldwar.org/

Een nieuwe Koude Oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid
Schuiven naar boven