Wij zijn de generatie vrouwen van de 21e eeuw. We willen een solidair en anti-imperialistisch Europa

WIJ ZIJN DE GENERATIE VROUWEN VAN DE 21e EEUW
WE WILLEN EEN SOLIDAIR EN ANTI-IMPERIALISTISCH EUROPA

De Europese Unie nam in haar langetermijnbegroting 2021-2027 het buitengewone financiële plan Next Generation EU aan, waarmee ze de drie transities – ecologische, digitale en sociale cohesie – aankondigde om “de schade van de pandemie te herstellen en de toekomst voor de volgende generatie voor te bereiden”.

In de eerste plaats moet worden gezegd dat de Europese Unie voor de financiering van NextGeneration EU haar toevlucht zal nemen tot de uitgifte van obligaties en leningen op de financiële markt, met inbegrip van de particuliere markt. Dit betekent dat Europese landen die deze financiering aanvaarden extra schulden zullen maken die de volgende generaties, met name de vrouwen en de werkende klasse, zullen moeten terugbetalen aan particuliere financiële instellingen. Een gevolg waarvoor de toekomstige generaties zullen opdraaien, bovenop de verwoestende gevolgen van de Covid-19-pandemie.

Ten tweede bevat dit document, ondanks de hoogdravende verbale beloften, geen echte visie op die – politieke, economische, sociale en culturele – verandering die Europa nodig zal hebben om de dwingende urgentie aan te pakken.

Dit financiële plan belooft hooguit een terugkeer naar de “normaliteit” van voor de pandemie en beoogt de voortzetting van het neoliberale beleid dat de afgelopen decennia op de meest gewelddadige manier is opgelegd. Maar die “normaliteit” is precies wat wij vrouwen niet willen, want “die normaliteit was het probleem”. De pandemie toonde duidelijk de mislukking aan van het neoliberale beleid in de Europese Unie en de door de kapitalistische economie veroorzaakte grote onrechtvaardigheden. Ze bewees hoe die economie onverenigbaar is met de levenskwaliteit, het leven en de toekomst van de wezens die deze planeet bevolken. En we hebben geen andere planeet om op te leven.

Ten derde ontbreekt het in het financiële plan van de EU volledig aan enig genderperspectief, waardoor vrouwenrechten verdwijnen in een klein hoofdstuk over de “sociaal kansarmen”. Wij zijn het niet eens met deze reductionistische visie, wij vrouwen vormen de helft van de wereld en wij willen de beslissingen nemen. Samen en verenigd kunnen we de versnippering overwinnen die ons vandaag kwetsbaarder maakt tegenover een kapitalistisch en patriarchaal systeem dat ons uitbuit, ons discrimineert en ons onze middelen en rechten blijft ontnemen.

Wij vrouwen eisen antwoorden op de wereldwijde vraag naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en die niet langer kan worden genegeerd. We hechten waarde aan de zorg voor het leven en we willen niet alleen een stem hebben in de prioriteiten bij de toewijzing van financiële middelen, maar ook om te beslissen wat, hoe en met welk doel we produceren, zonder de beslissing over te laten aan het geweld van de winst en de markt.

Om uit de gezondheids- en sociale nood te geraken, willen we een radicale verandering van het economische en politieke paradigma. Wij willen dat de financiële middelen en de wetenschappelijke en technologische innovaties worden gebruikt om voor iedereen en zonder uitzondering een waardig leven te garanderen, om fatsoenlijke banen te creëren, om de arbeidstijd te verkorten zonder verlies van koopkracht en met het leven te verzoenen.

We willen meer en betere financiering voor dde openbare diensten op het gebied van zorg, gezondheid en onderwijs. We willen een gegarandeerd basisinkomen voor alle vrouwen die het slachtoffer zijn van machogeweld, met inbegrip van slachtoffers van mensenhandel en prostitutie. We willen de gegarandeerde sociale integratie van migrantenvrouwen, waarbij hun recht op werk, gezondheid, onderwijs en een nieuw en volwaardig burgerschap worden erkend.

Wij willen dat de middelen voor de financiering van de sociale verandering voortvloeien uit de progressieve belasting van de rijkdom, dat men betaalt naargelang zijn vermogen en dat de belastingparadijzen verdwijnen.

Wij willen een drastische vermindering van de militaire uitgaven: de zorg voor het leven is onverenigbaar met herbewapening en de verhoging van de militaire uitgaven tot 2 % van het bbp, zoals de Verenigde Staten van plan zijn op te leggen. Wij veroordelen met klem de poging om de oorlogsindustrie te financieren met herstelgelden, de zoektocht naar nieuwe, meer geavanceerde wapensystemen en de uitbreiding van de militaire bases van de VS en de NAVO, om oorlogen, inmenging en agressie tegen de volkeren van de wereld te blijven veroorzaken.

Wij zijn strijdende vrouwen, erfgenamen van de vrouwen die in de 20e eeuw streden voor vrede en vrouwenrechten, tegen racisme, fascisme, militarisme en kolonialisme.

Wij zijn vrouwen van de 21e eeuw en we moeten de strijd en de mobilisatie voortzetten om onze stem te laten horen tegen de ongelijkheid, de armoede, de honger, de ziekten die zich in onze tijd verspreiden, tegen de door de Europese en mondiale oligarchieën gevoerde wereldwijde imperialistische oorlog voor de overheersing van de markten.

De Europese vrouwen van de 21e eeuw willen een Europa dat antimilitaristisch en solidair is, dat de vrijheid en soevereiniteit van de volkeren respecteert en dat ontwapening en vrede ondersteunt. Wij zijn de behoedsters van het leven en het moet onze beslissing zijn om een betere wereld te maken.

December 2020

Ondersteunende organisaties:

AWMR Italia – Donne della Regione Mediterranea – Italië

Movimiento Democrático de Mujeres – Spanje

Movimento democrático de Mulheres – Portugal

Eerste ondertekenende organisaties:

Movimiento de Mujeres POGO – Cyprus

Demokratischer Frauenbund e.V. – Duitsland

Wij zijn de generatie vrouwen van de 21e eeuw. We willen een solidair en anti-imperialistisch Europa
Scroll to top