Spoedpetitie : Niet nóg eens 5 miljard euro extra voor defensie!

We zijn verontwaardigd!! Premier De Croo wil naar de komende NAVO-top in Madrid (eind juni) trekken met de belofte om het defensiebudget naar 2% van het BBP op te trekken tegen 2035. Mocht de maatregel onmiddellijk worden ingevoerd betekent dat 5 miljard extra op de begroting van defensie, een verdubbeling. Loyaal aan de NAVO, die de 2% norm aan alle lidstaten vooropstelt, maar wat met de loyaliteit tegenover de bevolking?

Help ons druk zetten. Stuur jij ook onderstaande mail naar Premier De Croo en het kernkabinet?

Beste Eerste Minister, Beste lid van het Kernkabinet,

Ik ben verontwaardigd. U wilt naar de komende NAVO-top in Madrid (eind juni) trekken met de belofte om het defensiebudget naar 2% van het BBP op te trekken tegen 2035. Mocht de maatregel onmiddellijk worden ingevoerd betekent dat 5 miljard extra op de begroting van defensie, een verdubbeling.

Begin dit jaar keurde uw regering u al een investering van maar liefst 11 miljard goed. Hoewel geen enkel departement al beter is bediend, wil u daar nog eens een paar miljard bovenop doen?

U bent hier loyaal aan de NAVO, die de 2% norm aan alle lidstaten vooropstelt. Maar wat met de loyaliteit tegenover uw bevolking? De stijgende prijzen tasten de koopkracht aan, het aantal mensen dat leeft in armoede neemt snel toe. Uw regering nam maatregelen om de energieprijzen te drukken, maar die zijn maar tijdelijk en staan in totale wanverhouding met de reeds geplande budgetstijgingen voor defensie. Er is een diep gat in de begroting en de kwaliteit van de publieke dienstverlening, zoals het onderwijs, het openbaar vervoer, etc worden er de dupe van.

Mijn winkelkar wordt alsmaar duurder, net als de brandstof om de tank te vullen. Tijd om daar grondige maatregelen tegen te nemen.

Ik zeg dus neen aan die 2%, omdat die een beslag legt op de begroting van de komende jaren. Investeer het geld in mensen, in de torenhoge sociale noden en niet in militarisering.

Met vriendelijke groeten, 

Lees hier ook de open brief die 34 organisaties vorige vrijdag stuurden naar premier De Croo.

– afficher la pétition

 

Spoedpetitie : Niet nóg eens 5 miljard euro extra voor defensie!
Scroll to top