Erkenning van Palestina: schrijf naar uw parlementslid!

Op donderdag 25 juni buigt het federale parlement zich over twee voorstellen van resolutie, die oproepen tot een Belgische reactie op de nakende Israëlische annexatie van de Westelijke Jordaanoever. De eerste resolutie roept de federale regering op om een lijst van « tegenmaatregelen » op te stellen om zo’n annexatie te voorkomen, terwijl een tweede resolutie oproept om de staat Palestina onmiddellijk te erkennen. Hoewel de eerste resolutie een brede steun lijkt te genieten, is het verre van zeker dat de tweede resolutie (over een erkenning van Palestina) goedgekeurd zal worden.

We roepen burgers daarom op om hun volksvertegenwoordigers aan te schrijven en hen op te roepen om een Belgische erkenning van de staat Palestina te steunen. Op een moment dat Trump en Netanyahu proberen om de staat Palestina te laten verdwijnen, is het cruciaal om te pleiten voor een Belgische erkenning.

Hoe ?
– download de bijgevoegde voorbeeldbrief.
– vul het in op basis van uw woonplaats en het parlementslid die uw provincie vertegenwoordigt.
– stuur het naar de adressen van de betrokken verkozenen:

Antwerpen
Open-VLD :
Leysen Christian christian.leysen@dekamer.be
Verhaert Marianne marianne.verhaert@dekamer.be

CD&V:
Servais Verherstraeten : servais.verherstraeten@dekamer.be
Nahima Lanjri : nahima.lanjri@dekamer.be
Jef Vandenbergh : jef.vandenbergh@dekamer.be

N-VA :
Van Peel Valerie valerie.vanpeel@dekamer.be
Wollants Bert : bert.wollants@dekamer.be
De Wit Sophie : sophiedewit@dekamer.be
Van der Donckt Wim : wim.vanderdonckt@n-va.be
Freilich Michael : michael.freilich@dekamer.be
Van Camp Yoleen : yoleen.vancamp@dekamer.be
Metsu Koen : koen.metsu@dekamer.be
De Roover Peter : peter.deroover@dekamer.be

Limburg
Open-VLD
De Wael Patrick : patrick.dewael@dekamer.be

N-VA :
Raskin Wouter : wouter.raskin@dekamer.be
Donné Joy : joy.donne@n-va.be
Frieda Gijbels : frieda.gijbels@dekamer.be

CD&V :
Woulter Beke : wouter.beke@dekamer.be
Nawal Farih : nawal.farih@dekamer.be

Oost-Vlaanderen
Open-VLD :
De Croo Alexander :
Gabriels Katja : katja.gabriels@dekamer.be
Lachaert Egbert : egbert.lachaert@dekamer.be
De Caluwé Robby : robby.decaluwe@dekamer.be

N-VA :
Van Bossuyt Anneleen: anneleen.vanbossuyt@dekamer.be
D’Haese Christoph : christoph.dhaese@dekamer.be
Buysrogge Peter : peter.bruysrogge@dekamer.be
Roggemen Tomas : tomas.roggeman@n-va.be
De Poorter Kathleen : kathleen.depoorter@dekamer.be

CD&V :
Pieter De Crem : pieter.decrem@dekamer.be
Leen Dierick : leen.dierick@dekamer.be

Vlaams-Brabant
Open-VLD :
De Block Maggie
Vandenput Tim : tim.vandenput@dekamer.be
De Jonge Tania : burgemeester@ninove.be
Delvaux Bram
Liekens Goedele : goedele.liekens@dekamer.be

N-VA :
Safai Darya : darya.safai@dekamer.be
Houtmeyers Katrien : katrien.houtmeyers@dekamer.be

CD&V :
Els Vanhoof : els.vanhoof@dekamer.be

West-Vlaanderen
Open-VLD :
Van Quickenborne Vincent : vincent.vanquickenborne@dekamer.be
Vanherlst Kathleen : kathleen.verhelst@dekamer.be

N-VA :
Loones Sander : sander.loones@dekamer.be
Ingels Yngvild : yngvild.ingels@dekamer.be
Anseeuw Björn : bjorn.anseeuw@dekamer.be

CD&V:
Hendrik Bogaert : hendrik.bogaert@dekamer.be
Nathalie Muylle : nathalie.muylle@dekamer.be
Franky Demon : franky.demon@dekamer.be

Voorstel communicatie:

Betreft: Plenaire stemming over de resolutie betreffende de erkenning van de staat Palestina

Ten aanzien van …

Geachte

Zoals u weet is de Israëlische regering van plan een groot deel van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever te annexeren, in overeenstemming met het zogenaamde “vredesplan” dat Donald Trump in januari 2020 publiceerde. Daarmee keert Israël elk vooruitzicht op de oprichting van een levensvatbare en soevereine Palestijnse staat de rug toe, en wil ze de ondergeschikte status van het Palestijnse volk verder bevestigen. Dit plan kan onmogelijk de basis vormen van vrede of gerechtigheid.

Als reactie op deze eenzijdige stap, die in strijd is met het internationaal recht, zal tijdens de plenaire vergadering van donderdag 25 juni een resolutie gestemd worden waarin wordt opgeroepen tot de formele erkenning van de staat Palestina. Als burger die zich inzet voor mensenrechten, wil ik u vragen om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan en deze resolutie te steunen.

In 2015 was de meerderheid van het federale parlement voorstander van een dergelijke erkenning, op het moment dat zij dat nodig achtte. De toenmalige voorwaarden waren: “het positieve effect van deze erkenning op de hervatting van een proces van onderhandelingen tussen Israël en Palestina”, “de ontwikkeling van overleg binnen de Europese Unie”, en “het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het gehele Palestijnse grondgebied (de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook)”. »

Deze voorwaarden zijn vandaag de dag niet alleen achterhaald door de eenzijdige houding van Israël (die overigens door de Hoge Europese Buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell aan de kaak werd gesteld) maar ook door de onmogelijkheid om op Europees niveau een consensus te vinden. Een minderheid van EU-lidstaten (die zich meestal laat leiden door het liberale model waarvan de Israëlische Premier Netanyahu één van de vaandeldragers is) blokkeert namelijk systematisch elke vooruitgang in de verdediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten.

België speelt in deze kwestie een positieve en relatief moedige rol binnen de Europese Unie. Door de staat Palestina onmiddellijk en onvoorwaardelijk te erkennen, zou een krachtig diplomatiek signaal gestuurd worden. Zo’n signaal zou blijk geven van de Belgische gehechtheid aan het naast elkaar bestaan van twee democratische en onafhankelijke staten, die in vrede en veiligheid leven met wederzijds erkende, geaccepteerde en gerespecteerde grenzen. België zou zo zijn proactieve rol ten gunste van vrede en gelijkheid bevestigen, voordat het te laat is.

Alvast bedankt

Hoogachtend

Erkenning van Palestina: schrijf naar uw parlementslid!
Schuiven naar boven