5 jaar oorlog in Jemen #niet in onze haven

Op 25 maart 2020 duurt de oorlog in Jemen vijf jaar. De oorlog is een humanitaire tragedie zonder weerga. Volgens de Verenigde Naties is het de ergste humanitaire crisis ter wereld. Er vielen al meer dan 100.000 slachtoffers en meer dan drie miljoen mensen sloegen op de vlucht sinds de start van de oorlog.

Bovendien bedreigt hongersnood, als gevolg van het aanhoudend geweld, de levens van meer dan 10 miljoen mensen. Alle strijdende partijen maken zich schuldig aan grove schendingen van het internationaal recht.

Intussen zijn honderden Europese bedrijven en tientallen Europese lidstaten betrokken bij de wapenexport naar de internationale coalitie geleid door Saoedi-Arabië. Europese wapens duiken op in elk front van de oorlog, van de maritieme blokkade, de landoorlog tot de luchtbombardementen. De internationale, Europese en Belgische wapenexportregels zijn nochtans duidelijk: wapens mogen niet geëxporteerd worden als er een risico bestaat dat deze wapens gebruikt worden in een conflict, het begaan van mensenrechtenschendingen of voor schendingen van het internationaal humanitair recht.

Ook België is betrokken partij. Sinds de start van de oorlog in Jemen, werd er voor bijna één miljard aan export van vuurwapens en munitie naar Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten vergund. Onderzoek toont aan dat Belgische wapens worden ingezet door de internationale coalitie onder leiding van Saudi Arabië in de oorlog in Jemen.

De haven van Antwerpen is een draaischijf voor de wapentrafiek richting Saoedi-Arabië. Het is namelijk via deze haven dat een groot deel van de Belgische wapenexport verscheept wordt. Onderzoek toont aan dat in 2018 en 2019 alleen al 53 ton via deze weg ons land buitenging.

De wapenexport naar Saoedi Arabië maakt België medeplichtig in geweld dat de grootste humanitaire crisis ter wereld voedt. Vijf jaar na de start van deze oorlog is het tijd dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom vragen wij aan:

  • De Waalse regering: een onmiddellijke exportstop van alle wapens naar partijen in het conflict in de oorlog in Jemen, inclusief Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en de intrekking van reeds vergunde licenties.
  • De Vlaamse regering: een grondigere controle op de doorvoer van wapens via de haven van Antwerpen.
  • De douane: het tegenhouden van alle wapenexport die strijdig is met de internationale verplichtingen van België, en in het bijzonder artikel 6 van het Arms Trade Treaty
  • De havenautoriteit: volledige transparantie over de wapenstromen via de haven van Antwerpen.

👉 Op 25 maart was een actiedag voorzien aan het Havenhuis (Zaha Hadidplein) in Antwerpen. Door het COVID-19 virus zal deze actiedag niet doorgaan. Er zal een digitale actie doorgaan.

5 jaar oorlog in Jemen #niet in onze haven
Schuiven naar boven