Defender2020 : Geen Belgische deelname aan de oorlogsspelletjes van de NAVO

Defender2020

Geen Belgische deelname aan de oorlogsspelletjes van de NAVO

In april en mei plant de NAVO “Defender 2020”, een grootscheepse militaire oefening om te testen hoe snel het militaire bondgenootschap, en vooral hoe snel de Noord-Amerikaanse troepen gevechtsklaar kunnen zijn in Europa aan de grenzen met Rusland. 37.000 soldaten uit 16 NAVO-lidstaten nemen deel, waaronder 20.000 Amerikaanse troepen.
Defender2020 is de grootste militaire oefening in Europa van de voorbije 25 jaar. Ze kost de belastingbetaler miljarden euros en is bedoeld als voorbereiding voor een echt conflict. NAVO secretaris generaal Stoltenberg herhaalde in januari haar 3 grootste uitdagingen in één adem : Rusland, China en de aanpak van terrorisme. Met China, en dus in het verlengde ook met Rusland, is er volop een economische oorlog aan de gang. Met deze oefening aan de grenzen van Rusland, sleuren de NAVO en de Verenigde Staten ons mee in een gevaarlijke confrontatie om hun dominantie te behouden op het wereldtoneel.

Ook België speelt een belangrijke rol en is één van de vier landen waar materiaal wordt ontscheept. Een 500-tal Amerikaanse tanks, ander zwaar wapentuig en duizenden voertuigen zullen in de komende weken worden ontscheept, ook in de haven van Antwerpen. Het Belgische leger ondersteunt de logistieke kant.

Deze operatie kost stukken van mensen en is daarnaast ook nefast voor het milieu. Het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten is de grootste uitstoter van broeikasgassen wereldwijd. Met deze oefening verplaatsen 20.000 personeelsleden en 13.000 stuk zwaar materieel zich over 4000 kilometer. De uitstoot van deze oorlogsspelletjes kan perfect vermeden worden.

In plaats van te investeren in openbaar vervoer en een ernstig klimaatbeleid, biedt de Europese Unie ondersteuning aan voor deze oorlogsspelletjes (war games). Zo maakt ze de komende jaren een budget van 6,5 miljard euro vrij voor “militaire mobiliteit”. Het Europees budget voor investering in civiele infrastructuur neemt daarentegen af. Er is geen geld voor bussen en treinen, maar we gaan wel wegen verbreden opdat oorlog tanks vlotter kunnen passeren.

Wij weigeren mee te stappen in het militair opbod van de NAVO dat aan alle lidstaten oplegt om 2% van haar BBP te investeren in defensie. Ons land heeft in dat kader 34 nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen aangekocht. Nu vraagt de NAVO dat ons land er nog eens 14 extra aankoopt. 1,2 miljard erbij om mee te doen met de spelletjes van de NAVO? Niet in onze naam!

Heeft de NAVO nog niet genoeg schade berokkend? Zouden onze overheden niet beter investeren in conflictvermijding in plaats van mee de oorlogstrom te roffelen?

Daarom zeggen wij:
• Stop de deelname van België aan deze militaire oefening.
• België uit de NAVO en de NAVO uit België
• Investeer in diplomatie en een vredespolitiek
• Investeer in klimaatrechtvaardigheid in plaats van oorlog
• Transparantie en een publiek debat over de rol van Belgische defensie
• Respect voor het non proliferatie akkoord

> Kom mee de straat op tegen dit militair schouwspel

Defender2020 : Geen Belgische deelname aan de oorlogsspelletjes van de NAVO
Schuiven naar boven