Open Brief aan Jef Van In, CEO AXA België

Geachte Heer Van In,

Ondergetekende 21 Belgische organisaties van het maatsschappelijke middenveld vertegenwoordigen duizenden burgers van verschillende leeftijden en achtergronden die opkomen voor mensenrechten en klimaatrechtvaardigheid. Wij schrijven u aan om onze bezorgdheid te uiten over de schade die is aangericht door AXA’s investeringen en om u op de hoogte te stellen van onze intentie om deze publiek kenbaar te maken.

We verzetten ons specifiek tegen de investeringen van AXA in het Israëlisch wapenbedrijf Elbit Systems en vijf Israëlische banken, goed voor een totaal-investering van $91 000.000. Zoals vastgelegd door de internationale advocacy groep SumofUs, ondersteunt AXA’s financiering van deze bedrijven de oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden.

AXA nam vorig jaar al een positieve stap wanneer dochteronderneming AXA IM zich terugtrok uit Elbit Systems. Maar volgens SumofUs investeert AXA nog steeds $1,2 miljoen in Elbit Systems. Elbit Systems voorziet in technologie voor de door het Internationaal Gerechtshof illegaal verklaarde Israëlische muur. Elbit maakt onder andere de drones die gebruikt worden om de Gazastrook te bombarderen en die dus on-gedifferentieerd Palestijnse burgers doden. Daarnaast produceert het bedrijf ook clusterbommen. Dit feit zorgde er eerder al voor dat HSBC zich terugtrok uit de financiering van Elbit. Hierbij willen we bena-drukken dat België in 2006 het eerste land was dat clustermunitie verbood.

Volgens Human Rights Watch “bieden de meeste Israëlische banken diensten aan die de illegale bezetting helpen ondersteunen, onderhouden en uitbreiden door hun constructie in de bezette Westelijke Jordaanoever te financieren. De Israëlische nederzettingen zijn illegaal en worden beschouwd als oorlogsmisdaden onder internationaal recht en beroven Palestijnen van hun land, grondstoffen en bestaansmiddelen. De vijf Israëlische banken die AXA financiert (Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank Mizrahi-Tefahot, First International Bank of Israel and Israel Discount Bank) zijn essentiële hoekstenen van deze onderdrukking.

AXA heeft globaal een verantwoordelijk investeringsbeleid en beweert toegewijd te zijn aan duurzaamheid en mensenrechten. Wij vragen ons af op welke manier investeringen die oorlogsmisdaden door de vingers zien en schendingen van mensen-rechten en internationaal recht ondersteunen, con-sistent kunnen zijn met dit beleid? Bovenop de aangekaarte problematieken steunen we ook de oppositie tegen AXA’s blijvende investeringen in fossiele brandstoffen die het behalen van de klimaat-doelen in het Verdrag van Parijs moeilijker maken.

We staan open voor een gesprek en zouden graag samen zitten met u. Indien u geen actie onderneemt, zal de Coalitie om AXA’s steun aan de Israëlische Apartheid te stoppen, die nu ook naar België is overgewaaid, een campagne lanceren om de onethische investeringen van AXA ook bekend te maken bij het Belgische publiek. Zolang AXA blijft in-vesteren in Israëlische oorlogsmisdaden tegen Pal-estijnen, reflecteert dit negatief op de perceptie van AXA en zou dit kunnen leiden tot een verlies van klanten.

Wij dringen erop aan dat u zich terugtrekt uit deze investeringen.

Ondertekend

Liga der Mensenrechten, FIDH – Fédération internationale pour les droits humains, FairFin, Bankwijzer, Communauté Palestinienne en Belgique, Een Andere Joodse Stem, CNAPD – Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, Solsoc, écolo j, Agir Pour la Paix, Forum Nord Sud, Cairo Institute for Human Rights Studies, Présence et Action Culturelles, Vriendschap zonder Grenzen, Palestina Solidariteit, Vrede vzw, Vredesactie, Arab Women’s Solidarity Association-Belgium, ACOD Cultuur, Intal Globalize Solidarity

Contacteer ons via info@intal.be of www.intal.be

Volg ons via facebook.be/intal.be

 

Open Brief aan Jef Van In, CEO AXA België

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll to top