Lockdown voor Europese burgers, maar niet voor het leger

Terwijl wij ons sinds een jaar braaf aan de coronaregels moeten houden, ons niet mogen verplaatsen van punt A naar B, en nauwelijks familie of vrienden mogen zien, vinden onze ministers van Buitenlandse Zaken het nodig om in volle pandemie een grootschalige militaire oefening te laten doorgaan op Europees grondgebied in kader van de NAVO.

“Defender-Europe 21” is van start gegaan. Tot eind juni zullen tienduizenden soldaten met duizenden tanks en andere voertuigen militaire oefeningen doen op Europees grondgebied en daarbuiten. Defender-Europe 21 is de grootste militaire oefening in Europa van de voorbije 25 jaar. Ze kost de belastingbetaler miljarden euros en is bedoeld als voorbereiding voor een echt conflict. Ze mobiliseert 28.000 manschappen van de Verenigde Staten en 25 NAVO-bondgenoten en -partners om in meer dan 30 oefengebieden in 12 landen operaties uit te voeren, waaronder vuur- en raketoefeningen. De U.S. Marine en Luchtmacht zullen ook deelnemen. Dit alles onder het bevel van het VS leger in Europa en Afrika.

In maart begon de overbrenging van duizenden soldaten en 1.200 tanks en ander zwaar materieel van de Verenigde Staten naar Europa. Zij komen aan op 13 luchthavens en 4 Europese havens. In april zullen meer dan 1.000 stukken zwaar materieel vanuit depots van het Noord-Amerikaanse leger in Italië, Duitsland en Nederland worden overgebracht naar verschillende oefengebieden in Europa, om per bus, trein en schip te worden vervoerd. In mei vinden vier grote oefeningen plaats in 12 landen. Bij een van die oefeningen zullen meer dan 5.000 soldaten uit 11 landen zich over Europa verspreiden voor vuuroefeningen.

Hoewel Europese burgers zich om “veiligheidsredenen” niet vrij mogen verplaatsen omwille van het coronavirus, geldt dit verbod niet voor de duizenden soldaten die zich vrij van het ene Europese land naar het andere zullen verplaatsen. Zij zullen van het VS leger een “Covid-paspoort” krijgen, waarin wordt gegarandeerd dat zij onderworpen zijn aan “strikte preventie- en bestrijdingsmaatregelen voor Covid”.

De Koude Oorlog is terug van (nooit) weggeweest

Het doel van de oefening is om te testen hoe snel het militaire bondgenootschap, en vooral hoe snel Noord-Amerikaanse troepen gevechtsklaar kunnen zijn in Europa aan de grenzen met Rusland. Voor de NAVO is Rusland nooit van de agenda verdwenen. Na de val van de Sovjet-Unie werd het Warschaupact ontbonden. De NAVO beloofde toen geen centimeter naar het Oosten uit te wijken. Ondertussen telt de NAVO 30 lidstaten, en staat ze met haar troepen aan de grenzen met Rusland. De NAVO bracht eind 2020 haar nieuw rapport uit “NATO 2030 : United for a New Era”. Daarin volgen ze de visie van de VS en stellen ze China als ‘belangrijkste bedreiging voor de mondiale veiligheid’ de komende jaren. Het leidt geen twijfel dat China de VS zal inhalen als grootste economische macht. De VS en haar bondgenoten zullen er dit niet zomaar laten gebeuren. De Koude Oorlog is terug van weggeweest, en staat nu ook officieel terug op de agenda van de NAVO, waar ons land deel van uitmaakt.

Versterking VS aanwezigheid in Afrika

“Defender-Europe 21” zal niet enkel plaatsvinden op Europees grondgebied, maar de VS maakt gebruik van de gelegenheid om haar aanwezigheid te versterken in Afrika. In juni zal hij Tunesië, Marokko en Senegal aandoen met een grootscheepse militaire operatie van Noord-Afrika tot West-Afrika, van de Middellandse Zee tot de Atlantische Oceaan.

Zoals het VS leger zelf stelt in haar communiqué “demonstreert Defender-Europe 21 het vermogen van de Verenigde Staten om een strategische partner te zijn voor de veiligheid op de Balkan en in de Zwarte-Zeeregio, terwijl wij onze capaciteiten in Noord-Europa, de Kaukasus, Oekraïne en Afrika ondersteunen”. Daartoe maakt de Defender-Europe 21 “gebruik van de fundamentele land- en zeeroutes die Europa, Azië en Afrika met elkaar verbinden”.

Permanente aanwezigheid van VS leger

“Defender-Europe” is niet alleen op doorreis. Het V-korps van het Noord-Amerikaanse leger neemt deel aan de oefening. Dat korps was actief tijdens WO I, WO II, de Koude Oorlog en in de strijd tegen terrorisme. Het korps werd opnieuw op actief gezet in 2020 in Fort Knox, Kentucky, en zal nu zijn intrek nemen in een eigen hoofdkwartier in Poznan, Polen, van waaruit ze het bevel zal voeren over operaties langs de oostflank van de NAVO. Ze zullen troepen van NAVO-partnerlanden opleiden en leiden bij militaire operaties.

Hoewel niet bekend is hoeveel “Defender-Europe 21” zal kosten, is wel bekend dat wij, de burgers van de deelnemende landen, ervoor zullen betalen, met overheidsgeld, in een tijd waarin de middelen om de crisis aan te pakken schaars worden en waarin onze overheden bezig zouden moeten zijn met 1 ding : het bestrijden van het coronavirus!

Wij vinden het onaanvaardbaar dat ons land zou deelnemen aan deze oorlogsspelletjes.

België uit de NAVO en de NAVO uit België. In juni vindt een NAVO top plaats. Wij voorzien acties. Volg ons zeker via onze Facebookpagina.

Bron voor het artikel : Manlio Dinucci, Il Manifesto, 30 maart.

Lockdown voor Europese burgers, maar niet voor het leger
Schuiven naar boven