‘Cumbre de los Pueblos’ in Brussel gelanceerd: doe je mee?

26 april, een zonnige vooravond. Zaal Beijing van 11.11.11, de (Nederlandstalige) koepel van internationale solidariteit. Een 30-tal mensen rond de tafel, plus een 10-tal deelnemers per videoconferentie, uit Argentinië, Cuba, Colombia en Spanje. Voertalen Frans en Spaans, en hier en daar wat Engels, Nederlands en Portugees. Alles bijeen een mooie internationalistische cocktail om de ‘Cumbre de los Pueblos’ te lanceren.

Cumbre qué? Dat zit zo: op 17 en 18 juli vindt in Brussel de Top tussen de CELAC en de EU plaats, tussen de staats- en regereingsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC) en de Europese Unie. Parallel daarmee organiseert een breed gamma aan politieke en sociale actoren uit beide continenten een ’Top van de Volkeren’. Om dat proces op gang te trekken, kwamen vertegenwoordigers van sociale organisaties, bewegingen, partijen en actiegroepen uit Latijns-Amerika en Europa samen.

In haar welkomstwoord gaf Paula Polanco, voorzitter van intal, de doelstellingen van deze alternatieve Top aan: het woord geven aan sociale bewegingen, in debat gaan over een aantal brandende kwesties in de wereld vandaag, strijdervaringen delen en van elkaar leren om samen sterker te staan in het streven naar een meer rechtvaardige, duurzame en betere wereld.

De rol van de werkende klasse en haar vakbonden is daarin van groot belang. Cristina Faciaben, internationale vertegenwoordiger van de Spaanse Comisiones Obreras (CCOO), benadrukte dat een sociaal Europa en een sociaal Latijns-Amerika de bovenhand moeten krijgen op de economische en commerciële belangen van de grote spelers. Vanuit Argentinië deed Alejandro Rusconi, in naam van het Forum van Sao Paulo, een oproep voor een aanpak met “de meest brede eenheid, in diversiteit”, die nodig is om “de terugval in sociale rechten en het neoliberalisme een halt toe te roepen”. David Adler, coördinator van de Progressieve Internationale, vertelde per videolink dat hij de ‘Cumbre de los Pueblos’ in Brussel ziet als “een stap naar een Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO), in een multipolaire wereld”, een wereld waar “de stem van het Globale Zuiden veel bepalender is dan nu”.

Ook parlementairen hebben hun plaats in de Top van de Volkeren, stelde de Europese volksvertegenwoordiger Manu Pineda. Hijzelf behoort tot ‘The Left’, de linkse groep in het Europees Parlement, maar hij ziet potentiële partners in sociaal-democratische en groene middens. Die brede eenheid zal nodig zijn, aldus Pineda, om “de kant van de vrede en de solidariteit te versterken. Vandaag toont de EU zich bereid de VS te steunen in zijn militarisme, en dat moet ophouden. De progressieve regeringen in Latijns-Amerika en de Caraïben tonen dat er andere manieren zijn om aan politiek te doen, in dienst van het volk, niet van de grote multinationals.”

Wim Leysens, van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba, brak nog een lans voor een brede samenwerking en dialoog, en stelde voor om over bepaalde thema’s die iedereen aanbelangen, punctueel samen te werken met ngo’s en vakbonden, binnen het kader van de ‘Cumbre de los Pueblos’”.

Op een Braziliaanse Spotify-muzieklijst, met een glaasje Chileense wijn en met Colombiaanse empanadas werden verdere afspraken gemaakt om breed te mobiliseren en van de Cumbre de los Pueblos een succes te maken. Wil je dit project mee uitbouwen, of zie je nog mogelijke partnerorganisaties, mail dan naar cumbrepueblos23@gmail.com. Je vindt ons ook op Facebook en twitter.

 

 

‘Cumbre de los Pueblos’ in Brussel gelanceerd: doe je mee?
Scroll to top