Persbericht van het Belgisch maatschappelijk middenveld over de beslissing van Luik om alle banden met het Israëlische apartheidsregime te verbreken.

De stad Luik schorst al haar betrekkingen met het Israëlische apartheidsregime. Een concrete solidariteitsoverwinning van de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

De opschorting van de betrekkingen van de stad Luik met het Israëlische apartheidsregime is een uitstekend voorbeeld van concrete solidariteit met de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

De gemeenteraad van de stad Luik stemde maandag voor een door de PVDA-fractie ingediende motie om alle bestaande of toekomstige banden tussen de stad en Israël te beëindigen zolang deze laatste het internationaal recht niet eerbiedigt.

Deze historische beslissing in België is een resultaat van tientallen jaren geweldloos verzet van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Luik volgt hiermee het voorbeeld van de burgemeester van Barcelona (Catalonië/Spanje) om de institutionele betrekkingen met het Israëlische apartheidsregime, inclusief de stedenband met de stad Tel Aviv, op te schorten. Deze week kwam er ook goed nieuws uit Oslo (Noorwegen). De gemeente besliste geen goederen of diensten te kopen uit illegaal bezette gebieden en om bedrijven uit te sluiten die bijdragen aan de illegale Israëlische kolonisatie van gestolen Palestijns land.

De Palestijnse solidariteitsorganisaties in België verwelkomen het besluit van de stad Luik om haar banden te verbreken met een overheid die zich schuldig maakt aan apartheid, zoals vastgesteld door de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem en de internationale organisaties Amnesty International en Human Rights Watch, alsook door VN-experts. Dit besluit is in lijn met de groeiende consensus binnen de Palestijnse anti-apartheidsbeweging om Israëls apartheids- en nederzettingenregime te ontmakseren.

“De motie van de stad Luik sluit aan bij de campagne “Made in Illegality” die oproept om een einde te maken aan de handelsbetrekkingen van België met de illegaal opgerichte nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Meer dan 20.000 Belgische burgers steunen deze eis en we hopen dat het Belgische parlement zal luisteren naar de oproep van de stad Luik en naar de oproep van haar inwoners”, aldus Aneta Jerska, coördinator van het ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine).

“Deze historische beslissing is een stap in de richting van het beëindigen van de straffeloosheid van de Israëlische apartheid. Het is cruciaal dat Belgische en Europese overheidsinstellingen stoppen met het financieren, bewapenen en afschermen van het Israëlische apartheids-, nederzettings- en bezettingsregime van elke verantwoordelijkheid” – Fiona Ben Chekroun, Europees coördinator van de BDS-campagne (Boycott, Divestment, Sanctions).

Deze straffeloosheid is des te alarmerender omdat de systematische Israëlische onderdrukking van het Palestijnse volk dagelijks toeneemt. Sinds begin 2023 zijn meer dan 90 Palestijnen, waaronder kinderen en ouderen, door de Israëlische bezettingstroepen in de bezette Palestijnse gebieden gedood. De nieuwe Israëlische regering, de meest extreem-rechtse, racistische, fundamentalistische, vrouwonvriendelijke en corrupte tot nu toe, voert in de praktijk al een de jure annexatie van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever door. Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap de daad bij het woord voegt!

Wij hopen dat het besluit van de stad Luik andere gemeenten in België, Europa en de rest van de wereld zal inspireren om ervoor te zorgen dat zij een regime van apartheid en andere ernstige schendingen van het internationaal recht nergens meer helpen of ondersteunen.

Perscontact:
Jasper Thys (intal) : +32 499 18 22 19
Mathias Van Hove (Palestina Solidariteit) : +32 465 67 20 09

Persbericht van het Belgisch maatschappelijk middenveld over de beslissing van Luik om alle banden met het Israëlische apartheidsregime te verbreken.
Scroll to top