Defend the Defenders Action

Op 10 december vieren we de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 73 jaar geleden.
Sindsdien blijven sociale bewegingen onze basisrechten verdedigen. Zo kwam waardig werk er dankzij stakingen, stopten inheemse groepen mijnbouwprojecten en plaatsen betogende jongeren klimaatrechtvaardigheid hoger op de agenda.
Nochtans, in Colombia, de Filipijnen, Palestina, Guatemala, Afghanistan, … maar ook in België, overal staat het middenveld onder druk: van het ontnemen van het recht op manifestatie, online en offline criminalisering tot arrestaties en regelrechte moorden.
Op 10 december organiseert een brede coalitie van vakbonden en sociale bewegingen acties in verschillende landen ter ondersteuning van al deze bewegingen. We werpen letterlijk een licht op hun inzet, en op onze rechten!
Dit jaar zijn er acties in Brussel, Sint-Niklaas en Verviers. Meer informatie volgt binnenkort, maar noteer 10 december alvast in je agenda!
Defend the Defenders Action
Schuiven naar boven