Slotverklaring – Peace Summit Madrid 2022: No To NATO, Yes To Peace

Madrid, 25 juni 2022

PAIX 360°

Op 29 en 30 juni 2022 zal de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, tijdens een top in Madrid beslissen over een nieuwe veiligheidsstrategie. Die is gebaseerd op een 360°-aanpak. De NAVO wil altijd en over de hele planeet kunnen tussenkomen.

Rusland en China worden expliciet genoemd als militaire tegenstanders en het Globale Zuiden valt voor het eerst binnen de interventiemogelijkheden van de militaire alliantie. Nochtans beperkte de officiële strategie van de NAVO zich decennia na de Koude Oorlog tot een klein deel van de wereld.

De nieuwe NAVO is bereid te interveniëren van noord tot zuid en van oost tot west en om buiten de fundamentele principes van het VN-Charter te opereren, net zoals de militaire alliantie deed in Joegoslavië, Afghanistan, Irak en Libië. Deze schending van het internationaal recht, zoals we ook hebben gezien bij de Russische invasie in Oekraïne, versnelt het tempo waarin de wereld onveiliger wordt en verder militariseert.

De verschuiving van de NAVO richting het Globale Zuiden zal leiden tot een uitbreiding van de Amerikaanse militaire basissen wereldwijd. Zo vormt de NAVO 360º-strategie een bedreiging voor de vrede en een obstakel voor de vooruitgang naar een gemeeschappelijke en gedemilitariseerde veiligheid. De strategie staat haaks op echte menselijke veiligheid en biedt totaal geen antwoord op de bedreigingen waar de de meerderheid van de wereldbevolking mee te maken krijgt: honger, ziekte, ongelijkheid, werkloosheid, zwakke openbare diensten, landroof, inflatie en de klimaatcrisis.

NAVO 360° pleit voor een verhoging van de militaire uitgaven tot 2% van het BBP, ziet niet af van het gebruik van kernwapens en moedigt dus de verdere verspreiding aan van massavernietigingswapens. Het is makkelijk om het verband te leggen tussen de wereldwijde toename van wapens in de wereld en het risico op oorlog.. De geschiedenis leert ons dat de mensen die hun ideeën met geweld kunnen opleggen, niet naar alternatieven zullen zoeken. Deze nieuwe NAVO-strategie staat symbool voor de autoritaire en koloniale reactie op de huidige ecologische en sociale crisis. Oorlogen hebben altijd geleid tot de gewelddadige onteigening van hulpbronnen. Eerst fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. Nu mineralen voor de energietransitie.

Onze alternatieve top, de Peace Summit, sloot af na het voeren van verschillende debatten die duidelijk maakten dat een alternatief niet alleen mogelijk is, maar ook een verplichting als leden van de menselijke soort. We moeten geen 360° oorlogen voeren, maar 360° vrede bouwen en verdedigen, van noord tot zuid, van oost tot west. Daarvoor moeten we militarisme opgeven als een manier om met conflicten om te gaan.

Op basis van de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Handvest van de Verenigde

Naties, zijn wij vastbesloten een nieuw veiligheidsmodel op te bouwen dat gebaseerd is op een gedemilitariseerde gedeelde veiligheid en een kerwapenvrije wereld zonder Amerikaanse basissen in de rest van de wereld. Wij willen werken aan echte menselijke veiligheid waarin het respect voor de mensenrechten centraal staat. Een 360° vredesstrategie is een must voor de vredesbeweging.We moeten werken aan diplomatieke conflictpreventie, ontwapening, denuclearisatie en aan vrede. Kortom, aan de demilitarisering van onze maatschappij. Van

Noord tot Zuid, van Oost tot West, wij willen vrede! NEEN TEGEN DE NAVO!

NEEN tegen militaire basissen!

Slotverklaring – Peace Summit Madrid 2022: No To NATO, Yes To Peace
Scroll to top