Brief aan het Antwerps stadsbestuur – Geen bezettingsmacht in AMUZ

Geachte heer burgemeester,
Geachte dames en heren schepenen,

Met verbazing en verontwaardiging stellen wij vast dat woensdag 11 mei in de AMUZ een optreden van Tzahal geprogrammeerd staat. Tzahal is een orkest dat onderdeel is van het Israëlische leger en bestaat uit dienstplichtigen die optreden in uniform. Het orkest wordt georganiseerd door ‘Christenen voor Israël’. Blijkbaar verhuurde de stad dit openbare gebouw aan deze activiteit.

Het toelaten van dit optreden kan niet anders dan geïnterpreteerd worden als (minstens) een gedoogsteun van het Antwerps stadsbestuur aan een bezettingsmacht. Het Israëlische leger bezet Palestijnse gebieden en voert er een terreurbewind. De staat Israël is hierdoor al verschillende keren door de Verenigde Naties veroordeeld. Israël maakt zich volgens o.a. Amnesty International in Palestina bovendien schuldig aan gedwongen landonteigening, illegale nederzettingen, discriminatie, en een systeem dat neerkomt op apartheid. Het militair bewind dat Israël voert heeft een directe impact op elk aspect van het dagelijks leven van de Palestijnse bevolking. Het Israëlisch leger, waar Tzahal dus deel van uitmaakt, is de organisatie die dit in de praktijk uitvoert.

We tekenen protest aan tegen deze steun aan een leger dat illegale operaties uitvoert en vragen aan het stadsbestuur het volgende:

  • Een onmiddellijk verbieden van dit concert
  • Een grondig onderzoek hoe dit is kunnen gebeuren. Was het stadsbestuur op de hoogte van de precieze aard van het optreden toen de zaal verhuurd werd aan Christenen voor Israël? Zo ja, aan welke ethische criteria wordt een verhuring van dit (en ander) stadsgebouwen dan getoetst? Zo neen, hoe valt dergelijke onzorgvuldigheid, die tot dergelijke openlijke propaganda van het stadsbestuur voor de Israëlische bezetting van Palestina leidt, te verklaren?
  • Openlijke en duidelijke excuses van het stadsbestuur, waarbij duidelijk afstand genomen wordt van de illegale operaties van een bezettingsmacht in bezet gebied. In het algemeen kan een lokaal bestuur misschien enige neutraliteit in dergelijke conflicten betrachten. De facto heeft de stad nu partij gekozen voor de uitvoerders van de bezetting. Dit kan slechts rechtgezet worden door er openlijk afstand van te nemen.

We zijn ervan overtuigd dat u ondanks de tijdsdruk de juiste beslissingen neemt en accurate stappen zet, om deze flagrante instemming met internationaal erkend onrecht om te buigen naar een heldere en publieke afwijzing.

We danken u voor de aandacht die u aan dit schrijven hecht, en kijken uit naar uw antwoord,

Hoogachtend,

Stefan Nieuwinckel (directeur Pax Christi Vlaanderen) en Veronique Coteur (woordvoerder intal)

Onze bezorgdheid wordt ook gedeeld door:

Carmen Claessen, woordvoerder Antwerp for Palestine
Pascal Gielen, Prof. Sociology of Art & Cultural Politics ARIA, Universiteit Antwerpen
Herman De Ley, Emeritus Professor Universiteit Gent
Karel Arnaut, Prof. Sociale en Culturele Antropologie, KU Leuven
Itamar Shahar, lid van Een Andere Joodse Stem
Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
Pierre Galand, ex-senator en voorzitter Association belgo-palestinienne
Eitan Bronstein, woordvoerder De-Colonizer
Jihad Van Puymbroeck, co-voorzitter Hand in Hand vzw
Nina Henkens, coördinator Kif Kif
Anissa Boujdaini, spoken word artieste
Mathias VH, coördinator Palestina Solidariteit vzw
Bram Vranken, Vredesactie vzw

Brief aan het Antwerps stadsbestuur – Geen bezettingsmacht in AMUZ
Scroll to top