70 jaar NAVO-oorlogsmachine brengt onze landen in schulden en in gevaar

#YestoPeace #NotoNATO

België lijkt met haar 0,09% bijdrage van BBP aan defensie geen zware NAVO-investeerder te zijn, maar niets is minder waar. Ons klein landje herbergt het NAVO-hoofdkwartier, het militair bevelscentrum SHAPE, en onlangs besloot de regering 34 nieuwe F35-jachtbommenwerpers van VS multinational Lockheed-Martin aan te kopen. Een keuze niet naar de zin van een groot deel van de Belgische bevolking.
https://youtu.be/IhBKOjLh6yQ

 

Miljarden voor oorlog, maar geen geld voor sociale diensten

15 miljard euro. Zoveel zal de Belgische belastingbetaler de komende jaren aan de nieuwe jachtbommenwerpers uitgeven. De Belgische regering heeft besloten om voor een bedrag van 3,6 miljard euro 34 nieuwe vliegtuigen aan te kopen. Zo’n jachtbommenwerper vliegt uiteraard niet zonder een geoefende piloot en zonder onderhoud. Als we al die kosten optellen komen we voor de komende 39 jaar op afgerond 15 miljard euro. Het is misdadig dat regeringen over heel Europa zonder rem besparen, maar wel in oorlog investeren, als marionetten en “goede leerlingen” van oorlogsmachine NAVO. Ze veroordelen heel hun bevolking tot armoede.

De aankoop van die nieuwe bommenwerpers is niet alleen een financiële ramp voor de Belgische bevolking, maar legt ook het Belgisch buitenlands beleid vast voor de komende 39 jaar. België beslist om méér in de NAVO te investeren en vrijwillig deel te nemen aan NAVO-oefeningen en militaire ingrepen ter verdediging van de belangen van de Westerse elites. Van de 54 F16-jets die de Belgische luchtmacht nú bezit dienen er welgeteld 4 voor de “verdediging” van Belgisch en Benelux-grondgebied. 48 F16’s moeten ten allen tijde voor NAVO-operaties klaar staan. Na de vervanging spreken we van 30 van de 34 F35’s die ten dienste zullen staan van NAVO-operaties en militaire ingrepen.

De ‘Lockheed-Martin-deal’: opgezet spel vanaf het begin

In oktober 2014 beslist de Belgische regering omvangrijke investeringen in defensie te doen om “op internationaal niveau een relevante partner te blijven en een aantrekkelijke werkgever”. Het besluit wordt gesteund door een propaganda-offensief en dient zogenaamd “om de komende generaties te beschermen”. Die komende generaties trekken sedert 2014 de straat op voor een beter pensioen en betere leefvoorwaarden, niét voor moordmachines. De wapenindustrie daarentegen heeft de tijd van haar leven. In 2015 deelt de Belgische regering mee dat ze 9,2 miljard euro gaat investeren, waarvan 3,6 miljard voor nieuwe jachtbommenwerpers ter vervanging van de vorige.

Het hoofd van de Belgische Luchtmacht presenteert een technische nota om de regering in haar keuze “te begeleiden”. Wie schreef die technische nota? Niemand weet het. Merkwaardig is wel dat de twee sleuteldeskundigen ter zake van het Belgisch leger niet geraadpleegd werden: noch de kolonel die voor het vliegend materieel van het leger instaat, noch de luitenant-kolonel die voor de F16-vloot verantwoordelijk is. Vreemd, niet? Een expertenverslag zonder de mening van dé twee experten terzake in ons land.
Op basis van deze gemanipuleerde nota beslist onze regering om de huidige F16-vloot tussen 2023 en 2028 te vervangen, en lanceert een openbare uitbesteding naar investeerders. 5 kandidaten schrijven zich in. België zal “de beste” uitkiezen op grond van criteria die niet openbaar gemaakt worden. Van die 5 kandidaten is de enige jachtbommenwerper die in staat is om zonder aanpassingen kernwapens te vervoeren de F35 van Lockheed-Martin.

Er zijn heel nauwe banden tussen ons ministerie van Defensie en Lockheed. Zó nauw dat de voormalige defensie-adviseur van minister Vandeput midden in het besluitvormingsproces zijn job inruilt om te gaan werken als adviseur voor Lockheed Martin. VS-defensieminister Mattis dringt er net vóór de NAVO-bijeenkomst van 2017 op aan dat België “met een aantal F-35’s” goed op weg zou zijn naar de verplichte 2% NAVO-bijdrage. Het dossier was van in het begin doorgestoken kaart.

VS-kernbommen op Belgisch grondgebied, een gevaar voor Europa

Terwijl 122 landen zich wereldwijd engageren voor een Verdrag op Kernwapenverbod, beslist België net als andere Europese NAVO-landen om in wapentuig te investeren dat bij voorkeur kernbommen kan vervoeren en droppen. Trump moderniseert zijn kernarsenaal. In dat kader zullen de 20 B-61-kernbommen “gemoderniseerd” worden die op de legerbasis van Kleine Brogel in België liggen. Elk van deze bommen is sterker dan de bom die Hiroshima vernietigde. In 2020 zullen die bommen vervangen worden door nieuwe B-61-12 bommen die kleinschaliger, preciezer en “makkelijker inzetbaar” zullen zijn.

In plaats van aan de juiste kant van de geschiedenis te gaan staan beginnende met het tekenen van het VN-verdrag voor een Kernwapenverbod, volgt de Belgische regering slaafs de bevelen van de Verenigde Staten in kader van de NAVO. “Inzetbare” kernbommen op ons grondgebied is een bedreiging niet enkel voor België, maar voor heel Europa!

Wie haalt baat uit dit alles? De wapenindustrie

Van de 2% van ons BBP dat we in kader van de NAVO moeten spenderen aan defensie, moet 2% naar investeringen in materiaal gaan. Als we de top-10 bedrijven van de wapenindustrie bekijken, dan vinden we drie Europese firma’s: BAE Systems (VK), Airbus (Frankrijk) en Finmeccanica (Italië). De 7 andere zijn Amerikaanse multinationals zoals Boeing en Lockheed Martin. Elk jaar wordt 1739 miljard dollar aan bewapening uitgegeven. Met 13% van dat bedrag zouden we armoede en honger uit de wereld kunnen helpen.

Sociaal verzet

Er is wel degelijk sociaal verzet. Duizenden mensen kwamen op straat of gingen in staking de voorbije jaren voor een degelijk pensioen, voor goede arbeidsvoorwaarden en een einde aan uitbuiting. Met duizenden trokken we met de straat op toen Trump naar België kwam in kader van een NAVO-top. Sinds januari kennen we een nieuwe massabeweging van duizenden studenten die week na week staken voor een ambitieus klimaatplan. Als onze regering die verzuchtingen nu eens ernstig zou nemen?

Investeren in een vredesstrategie in plaats van oorlog?

De NAVO is een militaire organisatie die voor elk probleem een militaire oplossing zoekt. Zelfs voor de klimaatverandering en de schaarste van energiebronnen zoekt ze de militaire weg. Hoe kan je een probleem oplossen zonder de oorzaak aan te pakken?

De wereld heeft dringend nood aan vrede. Conflicten en oorlogen nemen toe in plaats van af. Het principe van soevereiniteit zoals vastgelegd in het VN-handvest wordt meermaals door landen, en ook door het onze, zonder schaamte met de voeten getreden. Landen binnenvallen en ons gaan mengen met interne aangelegenheden is schering en inslag. Tijd voor verandering!

We weten dat de verandering niet zal komen van de NAVO en haar bondgenoten. Laat ons dus maar beginnen met ons terug te trekken uit dit bloedig oorlogsagentschap.

Misschien is het wel tijd om alle strijdbewegingen te verenigen en te gaan voor een andere maatschappij waar niet de winst van de multinationals de drijfveer zijn. Een maatschappij waar solidariteit centraal staat, waar geïnvesteerd wordt in pensioenen, in onderwijs, in gezondheid in plaats van in oorlog.

70 jaar NAVO volstaat. België uit de NAVO, en de NAVO uit België!
#YestoPeace #NoToNATO

70 jaar NAVO-oorlogsmachine brengt onze landen in schulden en in gevaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven