Nuclear Disarmament: Making the world free from nuclear weapons

Ons lid Christian Lukenge heeft de eer om donderdag 17 oktober in het Europees Parlement te mogen spreken tijdens een uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties die strijden voor vrede en tegen kernwapens, alsook voor leden van de GUE/NGL.

De discussies zullen zich toespitsen op nucleaire ontwapening en meer algemeen op het Europese militaire beleid.

Getuigenis Chili ‘Ik verloor mijn oog’ met Matías Orellana
23/02/2020  15h
Maison de l'Amérique Latine  - 27 Rue du Collège, 1050 Ixelles
Solidariteitsbrunch met getuigenis van Felipe Gelle
01/03/2020  10u30
De Markten :  - Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Brunch de solidarité avec le témoignage de Felipe
01/03/2020  10h30
De Markten :  - Rue du Vieux Marché aux Grains 5
Vormingsweekend #letsdecolonize
07/03/2020 
De Kriekelaar  - Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek
Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten ✊♀️
08/03/2020  14u
Place de la Monnaie - Bruxelles  - Muntplein - Brussel
Schuiven naar boven