Vrijhandelsakkoord tussen Europese Unie en Filippijnen bedreigt gezondheid

Vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Filippijnen

De Filippijnen en de EU staan op het punt om een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Uit een studie van IBON bleek dat de liberalisering van handel en investeringen en het invoeren van sterkere intellectuele eigendomsrechten nefast zullen zijn voor de Filipino's. Daarbij zal de toegang tot gezondheidsdiensten verslechteren, de prijs van de geneesmiddelen stijgen en het overheidsbudget en -uitgaven in volksgezondheid dalen.


De Filippijnen en de EU staan op het punt om een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Daarmee staat het licht op groen om onderhandelingen te starten over een verregaand vrijhandelsakkoord. Uit een studie van de Filippijnse denktank IBON bleek eerder al dat een verdere liberalisering van handel en investeringen en het invoeren van nog sterkere intellectuele eigendomsrechten nefast zullen zijn voor de meeste Filipino's. Hetzelfde zien we bij het vrijhandelsakkoord dat werd afgesloten tussen Europa, Colombia en Peru waar intal sinds september campagne rond voert. Onderteken alvast de petitie.

Deze week heeft het Verenigd Koninkrijk zijn goedkeuring aangekondigd van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst die de basisregels bepaalt voor onderhandelingen tussen de EU en de Filippijnen over economische, politieke en sociale thema's. Het Verenigd Koninkrijk was het laatste lid van de EU dat de tekst nog moest aanvaarden. Nu kan deze formeel ondertekend worden door de EU en de Filippijnen waarna een vrijhandelsakkoord onderhandeld kan worden.

Volgens IBON zet de regering-Aquino met een dergelijk akkoord de nationale soevereiniteit op het spel. Het opgeven van economische bescherming betekent immers dat het land de autonomie verliest die nodig is voor nationale ontwikkeling. De studie van IBON toont ook aan dat het akkoord de toegang tot gezondheidsdiensten zal verslechteren, de prijs van de geneesmiddelen zal doen stijgen en het overheidsbudget en de overheidsuitgaven in volksgezondheid zal doen dalen.

Volgens Sonny Africa, hoofd van de IBON-studiedienst, hebben de intellectuele eigendomsrechten ook betrekking op de bescherming van data, de bescherming van plantensoorten en geografische indicaties. Dit zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de controle over zaden voor landbouwers of de toegang tot geneesmiddelen of goedkope technologieën voor de bevolking.

Bovendien zullen buitenlandse bedrijven dankzij het vrijhandelsakkoord als Filippijnse bedrijven behandeld worden, de zogenaamde 'nationale behandeling'. De EU zal ook actief kunnen worden in de gezondheidssector en expertise aanbieden, waardoor lokale dokters en medische hulpverleners niet meer aan de bak zullen raken.

Africa verklaart ook dat de Filippijnse regering gebonden zal zijn door het vrijhandelsakkoord en niet meer zal kunnen terugkomen op de genomen politieke beslissingen. De Filippijnse regering zal ook verplicht zijn om dezelfde privileges aan te bieden aan de EU als ze aan andere landen biedt.

De studie besluit dat de liberalisering van de gezondheidssector de invloed van op winst gerichte privé-initiatieven zal doen toenemen, publieke interventies zal doen afnemen en reeds bestaande trends in de gezondheidssector nog erger maken.

Volgens IBON zou het voor de Filippijnse regering de meest verstandige beslissing zijn om geen vrijhandelsakkoord te ondertekenen dat te buitensporig en te ondoordacht is. Uit voorzorg zou de gezondheidssector helemaal uit het vrijhandelsakkoord gehouden moeten worden. Dan zal de regering de mogelijkheid behouden om in het belang van de gezondheidssector op te treden en te reguleren.

“Het feit dat de Filippijnse regering bereid is te onderhandelen met een veel sterkere handelspartner, lijkt een boodschap naar andere kapitalistische landen, zoals de Verenigde Staten, dat de Filippijnen zeer openstaat voor dergelijke akkoorden. Het geeft tevens de aftrap voor andere vrijhandelsakkoorden in de ASEAN-landen en de hele regio”, besluit Africa.

Bron:

Free trade agreement with EU threatens PH's IPR, services - Study: FTA with EU to lead to poorer access to health services

 

BijlageSize
TWRF-_EU-ASEANRP_health_impact.pdf535.49 KB