"Impunity”, ook bij ons?

Verslag van een opmerkelijke documentaire-avond


Op dinsdag 29 november 2011 verzamelden een twintigtal mensen zich in het MSI op het Erasmusplein te Leuven voor een filmvertoning van intal-Leuven. Op het programma stond “Impunity”, een documentaire over het falen van het grootschalig proces in Colombia om paramilitaire troepen te berechten voor de verdwijning van duizenden Colombianen.


Aanleiding voor deze film is de intal campagne ‘Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie?’. Deze campagne richt zijn pijlen op het vrijhandelsakkoord dat Europa onderhandelt met Peru en Colombia. Vergelijkbare akkoorden, zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VSA, Canada en Mexico, hebben de negatieve gevolgen aangetoond voor de verdragspartners in het Zuiden. De lokale ontwikkeling, het recht op gezondheid, de leefomgeving en de politieke en sociale rechten zullen er voor de Peruanen en de Colombianen sterk op achteruit gaan. Multinationals daarentegen zullen er wel bij varen. Meer informatie hierover vindt u op de intal site: Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie .

De filmvertoning werd kort ingeleid door René van intal-Antwerpen. Hij heeft voor ons de context geschetst waarin het ‘Vrede en Rechtvaardigheid’-initiatief past: de oorlog tussen de paramilitaire legers (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) en de guerrilla’s (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC). Doel van dit initiatief is een einde maken aan deze oorlog door de paramilitairen de kans te geven hun wapens neer te leggen, hun misdaden op te biechten en zich, na een gevangenisstraf van maximum 8 jaar (afhankelijk van de gepleegde feiten), te herintegreren in de maatschappij. Dit nationaal initiatief zou moeten leiden tot vrede en rechtvaardigheid.

Maar dat is buiten de Colombiaanse elite gerekend, die hun belangen en die van de multinationals laten primeren op de rechten van de slachtoffers. Uit de film blijkt dat ook tijdens het proces paramilitairen de Colombiaanse bevolking blijven terroriseren in opdracht van de Colombiaanse elite en de multinationals. Daarnaast toont de film de rol aan die de Verenigde Staten spelen in hun ‘achtertuin’ ter bescherming van hun economische belangen. De laatste paramilitair bereid om te getuigen in het proces werd uitgeleverd aan de VS, zodra hij namen begon te noemen en verwees naar de betrokkenheid van multinationals bij de massale verdwijningen…

Na de vertoning hebben we samen nagedacht over de film en over mogelijke parallellen tussen de verwevenheid van politieke elites en grootkapitaal in Colombia en bij ons. We vroegen ons af of er in België en in Europa ook sprake is van straffeloosheid. Wat we konden besluiten is dat er in de Europese politiek een opmars van technocraten plaatsvindt. Hierbij valt op hoe de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zich installeert binnen de overheid. Je hebt Mario Draghi en Mario Monti, beiden gewezen bankiers bij Goldman Sachs en vandaag respectievelijk president van de Europese Centrale Bank en premier van Italië.

En dan is er Loukas Papadimos, hoofdeconoom bij de Bank van Griekenland op het moment dat Goldman Sachs de Griekse overheid een handje toestak bij het maskeren van de omvang van haar schulden en vandaag premier van Griekenland. Bankiers, verantwoordelijk voor de financiële crisis, worden vandaag voorgesteld als de economische helden die de crisis zullen oplossen. Van straffeloosheid gesproken…

Gelukkig konden we besluiten dat er een tegenbeweging bestaat tegen de dominantie van het kapitaal binnen de politiek. Denk bijvoorbeeld aan de betogingen wereldwijd tegen besparingsmaatregelen die de banken en de grote ondernemingen uit de wind zetten. Met onze huidige campagne tegen de vrijhandelsakkoorden met Colombia en Peru wil intal het grootkapitaal de wind uit de zeilen nemen en strijden voor de rechten van de bevolking. Aarzel niet om onze petitie tegen de akkoorden online te ondertekenen op http://www.intal.be/nl/node/10448!

Artikel geschreven voor Floor!