Cuba, El Salvador en de maatschappelijke participatie in de gezondheidssector

Comprehensive Participatory Planning & Evaluation (CPPE) in Cuba en El Salvador

Nationaal Gezondheidsforum

Sinds de verkiezingen van juni 2009 in El Salvador, richt het nieuwe gezondheidsbeleid 2009-2014 zich voornamelijk op sociale participatie dankzij actieve betrokkenheid van alle maatschappelijke sectoren. Dit nieuwe beleid heeft onder meer gezorgd voor de oprichting van het Nationaal Gezondheidsforum, verantwoordelijk om een grote gemeenschapsorganisatie op te richten en te ontwikkelen, en een nationaal gezondheidssysteem uit te werken.


Sinds de verkiezingen van 2009 in El Salvador wil de nieuwe regering van Mauricio Funes de opgelegde regels van het neoliberaal economisch model veranderen. Door een rechtvaardige maatschappij op te bouwen, wil de nieuwe regering erin slagen om ieders recht op gezondheid, onderwijs en voeding te garanderen.

Dankzij deze verkiezingen raakten drie leden van onze partnerorganisatie, de Movimiento para la Salud de los Pueblos - Latinoamérica (MSP-LA), verkozen en verkregen ze hooggeplaatste functies op het ministerie van Volksgezondheid. Zij zetten zich in om het recht op gezondheid voor alle Salvadoranen te waarborgen, zoals ze eerder al deden bij MSP-LA.

De nieuwe gezondheidspolitiek 2009-2014 “Construyendo la Esperanza, Estrategia y Recomendaciones en Salud” is voornamelijk gericht op maatschappelijke participatie dankzij de actieve betrokkenheid van alle maatschappelijke sectoren. Dit nieuwe beleid zorgde er mee voor dat in 2009 het Nationaal Gezondheidsforum 1 werd opgericht, dat verantwoordelijk is om de organisatie binnenin de gemeenschappen te verbeteren en te ontwikkelen en om een nationaal gezondheidssysteem uit te werken.

Comprehensive Participatory Planning & Evaluation

In 2008 zijn het Instituut voor Tropische Geneeskunde en la Casa Comunitaria de Salud de Dragones La Habana, een vertrouwde partner van intal, met een nieuwe methodologie van maatschappelijke participatie van start gegaan in Cuba. In drie verschillende gemeenschappen werd de Comprehensive Participatory Planning & Evaluation (CPPE) gebruikt om de sanitaire situatie in de verschillende wijken te evalueren en om een actieplan op te stellen om deze te verbeteren. Deze techniek gebeurt in vier etappes.

Ten eerste moet er een groep gevormd worden van formele en informele vertegenwoordigers van eenzelfde gemeenschap. De vertegenwoordigers kunnen afkomstig zijn van de politie, het ministerie, een vrouwenorganisatie, of zijn simpelweg charismatische individuen die geliefd zijn door de gemeenschap. Vervolgens zullen deze mensen samenkomen en debatteren rond het thema “gezondheid in de wijk”. Door het feit dat de hele gemeenschap vertegenwoordigd is, kan men een globaal beeld krijgen van de problematiek. Bij de derde stap moeten er oplossingen worden gevonden voor elk probleem en moet er een actieplan worden opgesteld voor een jaar waarin duidelijk bepaald wordt wie wat doet. De vierde en laatste fase is de evaluatie van het actieplan. Een jaar na de start van het actieplan komen de deelnemers terug bij elkaar en evalueren ze de resultaten van hun plan. De CPPE kan dan herhaald worden op basis van de nieuwe problemen die men zou geïdentificeerd hebben.

De CPPE in El Salvador

Gezien het grote succes van het project in Cuba, heeft de minister van Volksgezondheid, Maria Isabel Rodriguez de Sutter, ook actief in de People's Health Movement, beslist om de CPPE in haar nieuwe gezondheidspolitiek te integreren om de maatschappelijke deelname te stimuleren. Het Nationaal Gezondheidsforum, een nieuw orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, moet zich deze nieuwe methodologie toe-eigenen en in praktijk brengen.

Om de kennis van de CPPE-methodologie te verspreiden, had de MSP-LA een ontmoeting geregeld tussen het Nationaal Gezondheidsforum en la Casa Comunitaria de Salud de Dragones La Habana van 15 tot 20 november 2010. Vervolgens heeft de MSP-LA in samenwerking met twee Cubaanse experten, een eerste CPPE workshop georganiseerd voor het Nationaal Gezondheidsforum van 1 tot 3 juni 2011.

Aan deze workshop hebben vijftien lokale organisaties deelgenomen die nu in staat zijn om deze techniek in praktijk om te zetten in de Salvadoraanse gemeenschappen waar ze actief zijn. Doordat het Nationaal Gezondheidsforum deze vijftien lokale organisaties opgeleid heeft om de CPPE te gebruiken, verbetert het zijn territoriale impact in de gezondheidssector en kan zo meer informatie verkrijgen over de sanitaire situatie in El Salvador.

Binnenkort zou de MSP-LA deze methodologie graag in meer landen in Latijns-Amerika verspreiden om de maatschappelijke deelname te vergroten en het recht op gezondheid voor iedereen te bevorderen.

 

 

1 Foro Nacional de Salud (FNS)