Vrouwelijk verzet in Palestina - documentaire 'Amazones'

Nadien gesprek met de makers over gevangenschap van minderjarigen, vrouwelijk verzet en journalistiek over Israel&Palestina

27/03/2018 - 19:30
27/03/2018 - 22:00

[GRATIS TOEGANG] De documentaire 'Amazones' gaat in op vrouwelijk verzet in Palestina. In een nagesprek met de makers komt de behandeling van minderjarige gevangenen aan bod, vrouwelijk verzet en de moeilijkheid van journalistiek werk over Israel&Palestina.


De documentaire 'Amazones' werd gemaakt door een team journalisten van Canvas onder leiding van Phara De Aguirre. Ze bestudeert vrouwelijk verzet vroeger en nu in Palestina en peilt ook naar de motieven van Israëlische vrouwelijke soldaten.

De bezetting en kolonisatie van Palestina duurt bijna 70 jaar maar blijft nog steeds brandend actueel. De levensomstandigheden van veel Palestijnen zijn precair en een politieke oplossing is nog niet in zicht. Redenen genoeg om ons licht te werpen vanuit de unieke invalshoek van het vrouwelijk verzet.

In een nagesprek met de makers gaan we dieper in op de behandeling van minderjarige gevangenen in Palestina, vrouwelijk verzet en journalistiek werk in Isral en Palestina.

Kom langs met een kritische blik en stel de vragen die op je lippen branden!

Meer info : bxl.palestine@intal.be

Georganiseerd met steun van VGC.