Oorlog en Bezetting

Voorspelt Radio1 nieuwe VS-oorlog?

Is het vooruitziend, onwetend, een grapje van de jingle-maker of diepgravende onderzoeksjournalistiek? Wat er ook van is, de afgelopen dagen beginnen verschillende stukjes over de VS-verkiezingen op Radio1 met de 'Star Spangled Banner'. Niet zo vreemd want het is nu eenmaal het VS-volkslied zal je zeggen. Toch, de versie die we te horen krijgen is van Jimi Hendrix en dateert van 1969, Woodstock, weet je wel.

Oorlog in Oost-Congo : wat is er aan de hand?

Oorlog in Oost-Congo : wat is er aan de hand?

Sinds einde augustus laait het geweld in Oost-Congo weer op. De berichten worden voortdurend alarmerender. Opnieuw zijn er tienduizenden mensen op de vlucht. Met de werkgroep Congo van intal plannen we diverse activiteiten: informatie, solidariteit, actie... Het is dringend nodig. Onze eerste bekommernis is van een diepgaander inzicht te krijgen in de situatie. We vroegen uitleg aan Congo-specialist Tony Busselen die de situatie op de voet volgt.


Aangezien het een lang interview geworden is, verdeelden we de tekst in verschillende hoofdstukjes die één onderwerp behandelen.

1) Voorgeschiedenis: een eindeloze spiraal van geweld?
2) De echte inzet: meer dan een conflict met een lokale krijgsheer
3) De dubbelzinnige rol van de internationale gemeenschap
4) Wat met het FDLR?
5) Wat brengt de toekomst?

Komt er dan nooit een eind aan de spiraal van geweld in Congo

De situatie van de vluchtelingen in Mindanao blijft moeilijk

De situatie van de vluchtelingen in Mindanao blijft moeilijk

Cathy, een belgische vroedvrouw die 4 maanden vrijwilligerswerk doet in de Filippijnen voor intal, nam afgelopen week deel aan een humanitaire missie voor de burgerslachtoffers van de oorlog in Mindanao. Ze vertelt: "de mensen komen van hun verafgelegen dorpen naar de steden omdat ze bang zijn voor het leger. De situatie in de opvangkampen is heel slecht."


Het geweld in Mindanao kwam in het nieuws toen het Hooggerechtshof in de Filippijnen een onderhandelde oplossing (Motion of Agreement on Ancestral Domain) verwierp. De maanden daarvoor was er echter al een intensere militarisering van het gebied. En het conflict tussen de "Bangasomoro", de oorspronkelijke moslim-bevolking van het zuiden van de Filippijnen en het centrale gezag in Manilla is eigenlijk al zo oud als de kolonisatie- en bevrijdingsgeschiedenis van het land.

Oproep van Stuttgart 5 oktober 2008 - 60 jaar NAVO

Oproep van Stuttgart 5 oktober 2008 - 60 jaar NAVO

Neen aan de oorlog - Neen aan de NAVO

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de militaire organisatie NAVO, roepen we iedereen op om in april 2009 in Straatsburg en Kehl te protesteren tegen NAVO's agressieve militaire en nucleaire politiek, en om er onze visie tegenover te plaatsen van een rechtvaardige wereld zonder oorlog.


Optimisme en Palestina

Optimisme, 't durft nogal eens ontbreken als we het over Palestina hebben.

Belgische cameraman lijnrecht tegenover De Crems plannen

Daniel Demoustier, Belgisch cameraman bij het Britse ITN en in september 'embedded' in Afghanistan, maakt vandaag in 'De Gedachte' in De Morgen brandhout van de Afghanistan-politiek van minister De Crem. Over De Crems politiek kan je meer lezen op de blog van Danny, Bert of ondergetekende.

Demoustier schrijft het volgende...

Nieuws van het slachtveld

Welkom in de 21ste eeuw!
Een onbemand vliegtuig bombardeert een school in het noordwesten van Pakistan. Tien leerlingen tussen 12 en 18 jaar laten het leven. (De Morgen 24 oktober)
Collateral damage? Gaat de Navo "haar spijt betuigen"? Nee, zelfs niet. Het gaat om een bewuste aanslag. Het gaat immers om een godsdienstige school die eertijds werd opgericht door een commandant van de Taliban. En dus zijn de kinderen die er naar school gaan verdacht en potentiële terroristen.

Een dodelijke cocktail

De tactiek van de Navo om hun militaire acties te combineren met "ontwikkelingssamenwerking" blijkt een dodelijke cocktail te zijn.
In augustus werden drie medewerkers van International Rescue Committee gedood, onlangs de 34-jarige Gayle Williams van de Britse christelijk geïnspireerde ngo Rescue. (De Morgen 22 oktober)

Vrouwenrechten verdedigen: 20 jaar cel!

Sayed Pervez Kambakhs is op 21 oktober veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf door een rechtbank in Kaboel in Afghanistan.Zijn misdaad: hij had een mail van een Iraanse website gehaald waarin de vraag werd gesteld waarom vrouwen maar één echtgenoot mogen hebben, terwijl mannen volgens de islamitische wet met vier vrouwen kunnen trouwen. Hij had die mail verspreid onder vrienden van hem. (De Morgen, 22 oktober)Let op: het gaat om een strafvermindering. De man was eerder veroordeeld tot de doodstraf.
Twee bedenkingen bij deze zaak.

Rellen of Pogrom in Akka?

Jom Kippur, dag van de verzoening zegt Wikipedia.