Oorlog en Bezetting

6 jaar bezetting van Irak - fait divers

20 maart 2003 - De aangekondigde oorlog in Irak breekt uit. In de hele wereld word er geprotesteerd, en tot op vandaag zijn er jaarlijks protesten in de hele wereld op 20 maart.

14/3: actie boycot apartheid Israël in Antwerpen

14/3: actie boycot apartheid Israël in Antwerpen

Nationale actiedag Boycot Apartheid Israël

Zaterdag 14 maart was het een nationale actiedag van de campagne "Boycot Apartheid Israël". In heel België waren er acties aan warenhuizen. Het doel van de campagne Boycot Apartheid Israël is op een vreedzame manier internationale druk uit te oefenen om de Israëlische regering te dwingen de talrijke VN-resoluties, het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren.


Meer info over de campagne: www.boycotisrael.info.

Zaterdag 14 maart organiseerde Intal Antwerpen en het Vlaamse Palestina Komitee een actie “Boycot Apartheid Israël” aan een Delhaize op het Zuid in Antwerpen. 10 actievoerders trotseerden de regen.  

De moed om kritiek te leveren

Een artikel in het Britse medisch tijdschrift BMJ draagt als titel “Perils of criticising Israel” (Perikelen bij kritiek op Israël). Wat doet zo'n artikel in een gerespecteerd medisch tijdschrift?

Waarom de argumenten van Dexia NV geen steek houden

Waarom de argumenten van Dexia NV geen steek houden

Dexia NV bevestigt dat ze illegale kolonies in de Bezette Gebieden financiert

Op 31 januari 2009 schiet de campagne 'Israël koloniseert – Dexia financiert' uit de startblokken. Vandaag hebben reeds 39 organisaties, waaronder de LBC, verschillende gemeentes, ngo's, solidariteitsgroepen en politieke partijen het platform ondertekend.


6.000 protestkaarten werden reeds verspreid en duizenden aan Dexia bezorgd via de lokale filialen, parlementaire vragen werden gesteld en ook de Gemeentelijke Holding stelde vragen aan de Dexia-directie. Dexia NV schuift 3 argumenten naar voor om hun betrokkenheid te minimaliseren. Hieronder weerlegt het platform 'Israël koloniseert – Dexia financiert' ze punt voor punt.

Praktische informatie: Help ons de Dexia-campagne voeren

Praktische informatie: Help ons de Dexia-campagne voeren

Het eerste deel van de campagne heeft als doelstelling een maximum aantal kaarten te laten invullen en tekenen vanwege de ontevredenheid tegenover de financiering van de Israëlische nederzettingen door Dexia Public Finance Israel Ltd, een filiaal van de Dexia Groep.


De kaarten kunnen ook ingevuld worden door personen die geen klant zijn bij Dexia, in dat geval volstaat het het vakje "klant bij Dexia" niet aan te kruisen. (kaart 1 - kaart 2)

De kaarten zijn per paar

De eerste kaart is bedoeld voor de directeur van het Dexia-agentschap waar je klant bent of van de dichtstbijzijnde Dexia-bank in jouw buurt als je geen klant ben.

Vertaald door: 
Brouwers Nathalie

Afghanistan: Obama's Vietnam?

Afghanistan: Obama's Vietnam?

Vrije tribune geschreven door Gie Goris.

Afghanistan staat boven aan de internationale agenda –al is daar in Fortisstan voorlopig niet veel van te merken. Straks moet echter ook de Belgische regering mee in het bad van een grotere militaire aanwezigheid in een land dat alweer het toneel is van een kleine wereldoorlog. Tijd voor twijfel.


Barack Obama besliste deze week wat allang beslist was: er gaan meer Amerikaanse soldaten naar Afghanistan. Bovenop de 36.000 manschappen die Washington op dit moment al in Afghanistan heeft, komen er in eerste instantie nog eens 17.000 bij. Dat zijn er een kleine 10.000 minder dan de bevelhebbers in Kaboel gevraagd hadden, maar daar wordt wel een mouw aan gepast zodra er genoeg divisies uit Irak kunnen vertrekken.

Wie ellende zaait, zal woede oogsten: Blair in Sharm-el-Sheikh

Wie ellende zaait, zal woede oogsten: Blair in Sharm-el-Sheikh

In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikhh heeft de internationale gemeenschap 4 miljard dollar hulp beloofd voor de wederopbouw van Gaza en de relance van de Palestijnse economie, maar wordt het geen tijd om Israël te verplichten de oorlogsschade te betalen?


Een oorlogsmisdadiger als speciale gezant voor het Midden-Oosten en een donorconferentie in Sharm-el-Sheikh waar Europa en de rest van de wereld weer eens de gebroken potten van Israël zullen betalen, en zo, when all is said and done, Israël vrijgeleide geven om nog woester te keer te gaan de volgende keer. Fraai. Tout devient allégorie pour moi, schreef Baudelaire.

Dr. Yousef Mousa: “Wij zullen nooit de witte vlag hijsen.”

Dr. Yousef Mousa: “Wij zullen nooit de witte vlag hijsen.”

Een maand na het ingaan van het staakt-het-vuren vertelt Dr. Yousef Mousa, de directeur van de Union of Health Work Committees, honderduit over de situatie in Gaza en over de vele plannen van zijn organisatie. Maar hij begint ons interview met het becommentariëren van de actualiteit.


Dr. Mousa: “Van een echt bestand in Gaza kan je niet spreken. Regelmatig beschiet Israël hier nog doelwitten, zoals het tunnelsysteem aan de grens met Egypte. De grenzen blijven ook gesloten, en zo kan er geen bouwmateriaal door voor de wederopbouw van Gaza. Israël weigert elke vooruitgang in deze zaak zolang Hamas de gevangen Israëlische soldaat Gilad Shalit niet vrijlaat. Maar we hopen dat ook Hamas zich wat flexibeler gaat opstellen.

Verslag vormingsdag 'Gaza onder vuur'

Verslag vormingsdag 'Gaza onder vuur'

(foto's Eduardo Cereceda)

De Palestijnse zaak is weer brandend actueel. Na de oorlog in Gaza vraagt iedereen zich af hoe het nu verder moet met het vredesproces en wat wij vanuit Europa kunnen doen. Voor iedereen die interesse had organiseerde Intal daarom een vormingsdag rond Gaza. Met een gevarieerd programma, en in beide landstalen.


De oorlog in Gaza en de Israëlische verkiezingen van 10 februari hebben er voor gezorgd dat de Palestijnse zaak weer op veel solidariteit kan rekenen. Veel mensen vragen zich af waar die buitenproportionele geweldcampagne van het Israëlische leger vandaan kwam, en hoe het nu verder moet. Wat blijft er over van het vredesproces, welke vooruitzichten zijn er voor de Palestijnen, en vooral: hoe kunnen wij als Europeanen onze bijdrage leveren aan een rechtvaardige oplossing?

Oorlogsprofiteurs

Oorlogsprofiteurs

Drie multinationals en een Franse KMO zijn economisch betrokken bij de Israëlische kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever. De Frans-Belgische bank Dexia financiert verschillende kolonies. Alstom en Véolia verzekeren het transport van hun inwoners door Jeruzalem. De KMO Manitou werkt aan de bouw van de afscheidingsmuur. Al die firma’s vegen hun voeten aan het internationale recht.


De zaak krijgt nu een beetje gehoor in België. De Frans-Belgische bank Dexia financiert verschillende Israëlische kolonies in de Westelijke Jordaanoever. In vroegere tijden was Dexia gespecialiseerd in leningen aan lokale, territoriale eenheden: regio’s, departementen en gemeenten. Hoe is deze lokale geldschieter ertoe gekomen zich bezig te houden met " volgens het international recht illegale activiteiten", aangekaart door intal, een Belgische organisatie die zich inzet voor internationale solidariteit.