Oorlog en Bezetting

Is er eindelijk tijd om de echte problemen van Libië aan te pakken?

Is er eindelijk tijd om de echte problemen van Libië aan te pakken?

Eén ding is zeker. De Navo trekt alle registers open in Libië. Tripoli ligt al meer dan 3 dagen onder vuur. Luchtbombardementen en helikopters werden losgelaten op een stad van 1.600.000 inwoners, en dit enkel en alleen om burgers te redden.


Sinds zondagavond zijn er ook gevechten tussen de rebellen en het Libische leger uitgebroken. 90 % van Tripoli zou onder controle staan van de rebellen. Wat gedurende 5 maanden niet lukte, lijkt in een weekend afgehandeld.

Is er eindelijk tijd om de echte problemen van Libië aan te pakken?

De Navo trekt alle registers open in Libië. Tripoli ligt al meer dan 3 dagen onder vuur. Luchtbombardementen en helikopters werden losgelaten op een stad van 1.600.000 inwoners, en dit enkel en alleen om burgers te redden.

Media en Libië: rebellen rukken meermaals op in dezelfde steden

't Was even slikken.

Libiërs vragen ons: "Wat hebben we jullie misdaan?"

Libiërs vragen ons: "Wat hebben we jullie misdaan?"

Intal interviewde Ilse die gedurende 6 dagen in Libië was.

Van 3 tot 11 juli trokken 5 Belgen naar Tripoli. Ilse Grieten van intal-Leuven maakte voor intal deel uit van de delegatie. We namen de tijd om haar te interviewen.


Intal: Waarom ging je mee naar Libië?

Ilse: Ik ben in 2002 met een internationale missie in Irak geweest. Het was de periode waarin de oorlog tegen Irak volop in voorbereiding was, met de demonisering van Saddam Hussein en het verhaal van de massavernietigingswapens, zodat iedereen bereid zou zijn mee ten oorlog te trekken. Achteraf had ik echt hartpijn als ik zag dat alles plat gebombardeerd werd. Nu zijn we meer dan 8 jaar verder en ze zijn er nog.

Kunnen we Libië met Irak vergelijken?

The Israeli Awakening?!

 Ik stond vorige week in Nabih Saleh (Palestijns dorp nabij Ramalah), tussen het traangas op een vredevol  protest, toen ik telefoon kreeg van een Vriendin uit Tel Aviv. ‘Jan, A revolution started in Tel Aviv, you’ve got to come over here.” Ik ging er van uit dat de demonstratie betrekking had op de mogelijke toekenning van de Palestijnse staat in September. “It’s not about the conflict honey, it’s about us!”

Libië en de situatie op vlak van gezondheid

Libië en de situatie op vlak van gezondheid

Libië. Een land dat, sinds einde februari, nu wel zo goed als iedereen weet liggen op de wereldkaart. Een veel besproken onderwerp. En zeker niet onterecht. Ondanks de rapporten over de mensenrechtenschendingen in Libië en de kritieken die je kan hebben over hoe de Libische maatschappij door Khadafi werd gekneed, is het goed om ook eens aandacht te hebben voor de sociale voorzieningen en verwezenlijkingen in het land.


Het is echter niet altijd gemakkelijk op welke bronnen men kan vertrouwen. Dat geldt ook voor de gezondheidstoestand. Ten eerste is er het cijfermateriaal, dat een bepaalde vorm van informatie kan geven en ook in zekere mate interessant kan zijn, wanneer het door een betrouwbare instantie wordt vrijgegeven. Maar er zijn natuurlijk ook de getuigenissen en ervaringen van de lokale bevolking, waaruit we misschien nog meer kunnen leren m.b.t. de betrouwbaarheid van dat cijfermateriaal. Als laatste is er dan nog de analyse, en die gaat dieper.

België moet Palestijnse staat erkennen, maar...

België moet Palestijnse staat erkennen, maar...

Intal-standpunt

In september wil de Palestijnse Autoriteit tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties lidmaatschap van de VN en de erkenning van een Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967 vragen. Dit stelt de VN-lidstaten voor een principiële keuze. Erkennen ze het recht op soevereiniteit van de Palestijnen of sluiten ze zich aan bij Israël en de VS die kiezen voor het in stand houden van de bezetting?


Dat Israël niet opgezet is met het Palestijnse plan bleek de afgelopen maanden uit de furieuze reacties en de grootscheepse lobbycampagne bij VN-lidstaten om het Palestijnse initiatief te fnuiken. Als trouwe bondgenoot van Israël lieten de Verenigde Staten al weten hun veto te zullen uitspreken tegen het initiatief. Om hun boodschap aan de Palestijnen nog wat kracht bij te zetten, stemde de Amerikaanse senaat ook een resolutie waarin gedreigd wordt met de opschorting van hulp aan de Palestijnen als ze het wagen om hun septemberplan door te zetten.

Buitenlandse militaire basissen en het recht op soevereine ontwikkeling

Buitenlandse militaire basissen en het recht op soevereine ontwikkeling

Voor een conferentie in de Filippijnen maakten we een overzicht van de strategie achter de militaire machtsontplooiing van de VS in het Midden-Oosten en Afrika.

Een vreemde militaire aanwezigheid is niet bevorderlijk voor een soevereine ontwikkeling. Via militaire basissen willen de rijke landen, de VS op kop, hun macht in het Zuiden bestendigen. Het spreekt voor zich dat dit in de eerste plaats hun eigen belangen dient. Zonder de dreigende schaduw van die militaire aanwezigheid zou de lokale bevolking zich vrijer kunnen ontplooien om hun recht op gezondheid en ontwikkeling te realiseren.


Officieel opereert het Amerikaanse leger via 909 militaire faciliteiten in 46 landen en gebieden wereldwijd. In feite heeft het een militaire aanwezigheid in meer dan 130 landen, gaande van permanente installaties tot kleinere spionagebases of gemeenschappelijke trainingskampen, opslagplaatsen voor kernwapens, faciliteiten voor 'rust en recreatie' en brandstofvoorraden.

Vertaald door: 
Sabrina Verswijver

Belgische nationale feestdag als oorlogspropaganda

Belgische nationale feestdag als oorlogspropaganda

De reclameblokken op de radio wekken al langer mijn ergernis op door de belabberde kwaliteit ervan. Maar de week voor de Belgische nationale feestdag liep het pas echt de spuigaten uit. Dit keer geen reclame voor het autosalon, banken of verzekeringen maar wel voor het Belgisch leger.


Het nieuwste materiaal dat gebruikt wordt in Afghanistan, Libië en Libanon werd tijdens de nationale feestdag geshowd. In de straten rond het Warandepark organiseerde Defensie de hele dag door activiteiten, tot en met een F-16-vluchtsimulator. Kom dat zien, niet te missen, ... . De Belgische feestdag werd zo omgeturnd tot een dag van oorlogspropaganda die 'onze jongens' en vooral 'onze jongens' hun exploten moet verheerlijken.

België is in oorlog

Met de 'F-16's uit Libië'- campagne op de Gentse Feesten: cool!