Oorlog en Bezetting

Ethisch bankieren en Dexia

Ethisch bankieren en Dexia

Weten wij waar ons geld heengaat?

Triodos, globale pionier in duurzaam bankieren, besloot Dexia uit hun ethisch fonds te verwijderen. Volgens Triodos is Dexia's invloed in het Israëlisch/Palestijns conflict immoreel.


Weten wij waar ons geld heengaat? Deze vraag genereert een debat over de aard van het bankwezen. Terwijl de klanten van banken grotendeels in het duister tasten met betrekking tot het gedrag van hun bank, is er talrijke informatie beschikbaar over de betrokkenheid van banken in internationale conflicten.

Help Dexia make the right decision!

"The Belgian-French financial group Dexia gave a mandate to the Rothschild merchant bank to find a buyer for its Israeli subsidiary. The decision follows several takeover proposals for the bank. The French news website Wansquare reported this on Thursday and Dexia confirmed the news." a Belgian newspaper wrote April 7, 2011.

Help Dexia de juiste keuze maken

Help Dexia de juiste keuze maken

Wordt Dexia Israël afgestoten?

"De Belgisch-Franse financiële groep Dexia heeft de zakenbank Rothschild een mandaat gegeven om een koper te zoeken voor haar Israëlische dochter. De beslissing volgt op diverse overnamevoorstellen voor de bank. Dat berichtte de Franse nieuwssite Wansquare donderdag en Dexia bevestigt de informatie." berichtte De Tijd op 7 april op zijn website.


In het persbericht dat de Dexia-campagne verstuurde kan je lezen: "De campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' verwelkomt de intentie van de Dexia-groep om zijn filiaal in Israël te verkopen. Dexia-Israël was jarenlang betrokken bij de financiering van Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied wat illegaal is volgens het internationaal recht."

Dexia bevestigt zoektocht naar koper voor Dexia Israël

't Klinkt misschien vreemd maar naar de Algemene Vergadering van Dexia gaan is een routine geworden. Vandaag, 7 april 2011 is er een voorbereidende vergadering gepland om de violen gelijk te stemmen, iedereen de nodige informatie te geven en af te spreken hoe we het dit jaar gaan aanpakken. Niets speciaals, een vergadering van 18 u. tot 20 u. Zo leek het toch.

Protest tegen het Israëlisch verbod om binnen Israël de BDS-campagne te steunen

De Coalition of Women for Peace (CWP) uit Israël is geen onbekende bij intal. Het is deze organisatie die de website 'Who Profits from the occupation' onderhoudt. De CWP leverde een essentiële bijdrage bij het vinden van de bewijzen dat Dexia in de kolonies investeert, en blijft investeren.

Syriërs hebben schrik voor etnische twisten

Syriërs hebben schrik voor etnische twisten

Een getuigenis over de gebeurtenissen in Lattakia

Sinds enkele weken zijn er ook in Syrië betogingen. Intal legde zijn oor te luisteren bij Tamia, een intal-lid uit Syrië die alles op de voet volgt en dagelijks met familie en vrienden belt.


Kan je ons vertellen wat er de laatste week in Lattakia gebeurd is?

Gaza’s jeugd voor een verenigd Palestina

Op 30 maart herdenken Palestijnen wereldwijd Landdag en herdenkt men wat er gebeurde in 1976. Palestijnen organiseerden een algemene staking en diverse betogingen als antwoord op Israël’s aankondiging dat duizenden dunums van Palestijns land onteigend zouden worden om meer Israëlische kolonies te bouwen. Zes Palestijnen werden vermoorden, een hondertal werden verwond en honderden werden gearresteerd. Het is een dag die de strijd tegen Israël’s confiscatie van Palestijns territorium symboliseert.

R2P: “humanitaire” interventie in een nieuw kleedje

R2P: “humanitaire” interventie in een nieuw kleedje

Het was te denken: de oorlog van de westerse grootmachten tegen Libië heet natuurlijk weer netjes een “humanitaire interventie” - zoals eerder al in Kosovo en Irak het geval was. Er is zelfs een nieuwe term voor in voege, die nog onschuldiger klinkt: “de verantwoordelijkheid om te beschermen”. What's in a name?


Met humanitaire interventie bedoelt men het gebruik van geweld tegen een land om wijdverspreide en ernstige schendingen van de mensenrechten te voorkomen of te stoppen. Het is een begrip dat in het internationaal recht niet bestaat. Meer zelfs, het gaat in tégen een belangrijke pijler van het internationaal recht, die in het VN-Handvest gebeiteld staat: de nationale soevereiniteit van elke staat, en de niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat.

R2P: “humanitaire” interventie in een nieuw kleedje

Het was te denken: de oorlog van de westerse grootmachten tegen Libië heet natuurlijk weer netjes een “humanitaire interventie” - zoals eerder al in Kosovo en Irak het geval was. Er is zelfs een nieuwe term voor in voege, die nog onschuldiger klinkt: “de verantwoordelijkheid om te beschermen”. What's in a name?

Kief Gaza?

In februari schreef ik het volgende artikel voor het magazine van Vrede vzw:

“KIEF GAZA?”

Inge Neefs, een activiste die meevoer op de Freedom Flotilla om Israël’s illegale blokkade aan te kaarten, vertoeft sinds een drietal maanden in de Gazastrook waar ze als vrijwilliger voor de International Solidarity Movement (ISM) werkt.