Oorlog en Bezetting

Dexia krijgt 45 vragen over Israël

"De algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia, die komende woensdag wordt gehouden, zou wel eens bijzonder geanimeerd kunnen verlopen. Niet alleen zal er naar alle waarschijnlijkheid een reeks interventies zijn over de bonussen voor de Dexia-top. De actiegroep ‘Israël koloniseert - Dexia financiert’ zal eveneens present zijn om de Israëlpolitiek van de financiële groep opnieuw aan de kaak te stellen.

Twee Aziatische stemmen voor vrede

Twee Aziatische stemmen voor vrede

Japan tegen kernwapens – Vietnam tegen chemische wapens

Op de bijeenkomst van de Wereldvredesraad in Havanna, eind april, trekken twee sprekers uit Azië mijn speciale aandacht. Allebei hebben ze een sterk verhaal over de afgrijselijke gevolgen van oorlog en van massavernietigingswapens: chemische wapens in Vietnam, en de atoombom in Japan.


 

Ook Minister van Financien Reynders pleit voor verkoop van Dexia Israël

De laatste dagen rollen de politici over elkaar om toch maar duidelijk te maken dat ze de politiek van Dexia in de bezette Palestijnse gebieden veroordelen. Gisteren was het Vice-premier en Minister van Financien Reynders die duidelijk maakte dat ook de Belgische regering achter de eis van de campagne staat dat Dexia alle banden met de bezetting moet verbreken.

Druk op Dexia neemt toe voor banden met bezetting

Volgende week woensdag 11 mei organiseert Dexia zijn jaarlijkse AV. Voor het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert' de aanleiding om een oproep te doen om er met zo veel mogelijk mensen naartoe te gaan.

Provincie Henegouwen tikt Dexia op de vingers

Enkele weken geleden kondigde Dexia aan dat ze van plan zijn om hun filiaal in Israël te verkopen. Goede bedoelingen misschien maar eerst zien en dan geloven.

Aan Vik

Ethisch bankieren en Dexia

Ethisch bankieren en Dexia

Weten wij waar ons geld heengaat?

Triodos, globale pionier in duurzaam bankieren, besloot Dexia uit hun ethisch fonds te verwijderen. Volgens Triodos is Dexia's invloed in het Israëlisch/Palestijns conflict immoreel.


Weten wij waar ons geld heengaat? Deze vraag genereert een debat over de aard van het bankwezen. Terwijl de klanten van banken grotendeels in het duister tasten met betrekking tot het gedrag van hun bank, is er talrijke informatie beschikbaar over de betrokkenheid van banken in internationale conflicten.

Help Dexia make the right decision!

"The Belgian-French financial group Dexia gave a mandate to the Rothschild merchant bank to find a buyer for its Israeli subsidiary. The decision follows several takeover proposals for the bank. The French news website Wansquare reported this on Thursday and Dexia confirmed the news." a Belgian newspaper wrote April 7, 2011.

Help Dexia de juiste keuze maken

Help Dexia de juiste keuze maken

Wordt Dexia Israël afgestoten?

"De Belgisch-Franse financiële groep Dexia heeft de zakenbank Rothschild een mandaat gegeven om een koper te zoeken voor haar Israëlische dochter. De beslissing volgt op diverse overnamevoorstellen voor de bank. Dat berichtte de Franse nieuwssite Wansquare donderdag en Dexia bevestigt de informatie." berichtte De Tijd op 7 april op zijn website.


In het persbericht dat de Dexia-campagne verstuurde kan je lezen: "De campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' verwelkomt de intentie van de Dexia-groep om zijn filiaal in Israël te verkopen. Dexia-Israël was jarenlang betrokken bij de financiering van Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied wat illegaal is volgens het internationaal recht."

Dexia bevestigt zoektocht naar koper voor Dexia Israël

't Klinkt misschien vreemd maar naar de Algemene Vergadering van Dexia gaan is een routine geworden. Vandaag, 7 april 2011 is er een voorbereidende vergadering gepland om de violen gelijk te stemmen, iedereen de nodige informatie te geven en af te spreken hoe we het dit jaar gaan aanpakken. Niets speciaals, een vergadering van 18 u. tot 20 u. Zo leek het toch.