vrijhandelsverdragen

Waarom het TTIP-handelsverdrag de Palestijnse zaak niet ten goede zou komen

Waarom het TTIP-handelsverdrag de Palestijnse zaak niet ten goede zou komen

Het handelsverdrag tussen de VS en Europa zal er onder meer voor zorgen dat bedrijven meer juridische slagkracht krijgen om overheden aan te klagen als deze beslissingen maken die er voor zorgen dat ze minder winst kunnen maken. Aangezien de belangen van bedrijven op die manier zullen primeren op democratische beslissingen is dit zorgwekkend voor de democratie in het algemeen, maar in het bijzonder ook in het licht van de Palestijnse zaak.


Wat vooraf ging

In 2005 lanceerde een immense coalitie van Palestijnse organisaties (vrouwenverenigingen, schrijversverenigingen, vakbonden, boerencollectieven, vluchtelingenorganisaties, academici,…) voor het eerst in de geschiedenis een oproep die door zowat de hele Palestijnse maatschappij gedragen werd. Deze oproep bestond erin om, naar het voorbeeld van de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, een internationale boycot te organiseren tegen het Israëlisch apartheidsregime.

IBON vraagt Filippijnse regering om niet toe te geven aan Europa

We wezen er eerder al op dat Europa momenteel handelsakkoorden aan het onderhandelen is met verschillende landen en regio's in het Zuiden.

Europees handelsbeleid bedreigt volksgezondheid in het Zuiden

Europees handelsbeleid bedreigt volksgezondheid in het Zuiden

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit eist minimumregels bij onderhandeling van Europese vrijhandelsakkoorden

Naar aanleiding van de Europese Partnerschapsovereenkomst (EPA) tussen de EU en de Cariforumlanden (15 ex-kolonies in het Caraïbisch gebied) die momenteel ter ratificatie voorligt in de verschillende parlementen in België, organiseert de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat op 27 april 2010 een openbare conferentie over de impact van Europese handelsakkoorden op de volksgezondheid in het Zuiden.


Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit grijpt deze gelegenheid aan om zijn bezorgdheid te uiten en heeft een aantal aanbevelingen opgesteld die de Europese Unie bij onderhandelingen in acht zou moeten nemen, zodat ze economische belangen niet boven sociale belangen laat primeren.