Patrice Lumumba

8 argumenten voor een Lumumba-plein

8 argumenten voor een Lumumba-plein

In november 2014 heeft de groep intal Congo de campagne voor een Lumumbaplein in Elsene, meer bepaald in de Matongéwijk, opnieuw gelanceerd. De campagne bouwt voort op het initiatief dat gelanceerd werd door inwoners van Elsene. Deze strijd gaat niet alleen over ons koloniaal verleden maar is ook een brandend actueel onderwerp. Hier gaan we in deze tekst via vraag en antwoord verder op in.


Waarom deze campagne?

Vertaald door: 
Stéphanie Van der Kelen