Panelgesprek: Een radicaliserende oorlog

Panelgesprek met Iman Lechkar & Sami Zemni: "Een radicaliserende oorlog. Over geopolitiek, globalisering en conflict"

04/05/2017 - 20:00
04/05/2017 - 22:00

"You, The West and the Middle East" is zowel een internationale cartoontentoonstelling als ganse maand mei 2017 activiteiten over hoe wij dit Midden-Oosten ervaren en bekijken.
Dit project wil wederzijds begrip promoten, ipv. mee te stappen in een zinloze confrontatie tussen ‘verschillende’ culturen.
Tijdens 4 panelgesprekken dagen we je uit om de andere kant te bekijken. Is het een oorlog van het Westen tegen het Midden-Oosten of omgekeerd?


Met welke bril kijk jij naar het Midden-Oosten? Heb je die bril wel eens ingeruild voor die van jouw buurman? Begrijp jij de wereld nog als je de krant leest? Of als je naar jouw Facebook muur kijkt? Algoritmes en alternatieve Trumpistische waarheden lijken jouw land te regeren. Waarheden reproduceren en reizen aan een nooit geziene snelheid door de wereld. In het Midden-Oosten wordt er gecensureerd! Het Westen daarentegen! In Vier panelgesprekken word jij radicaal uitgedaagd om een kijkje te nemen achter de muren die ons scheiden. Dit is de eerste van de vier panelgesprekken met Iman Lechkar & Sami Zemni: "Een radicaliserende oorlog. Over geopolitiek, globalisering en conflict"

Het wordt steeds moeilijker om conflicten en oorlog geografisch af te bakenen. Geostrategische belangen zorgen niet alleen in het Midden-Oosten voor extremisme, polarisering en geweld. Wat is de rol van jouw regering in de chaos hier en daar? Wat is de weerslag daarvan op het samenleven daar en hier? Brengt een binnenlandse politiek van deportatie-wetten en een buitenlandse politiek van F16’s echt zoden aan de dijk? met: 

Iman Lechkar: Iman Lechkar is dr. in de Sociale en culturele antropologie (2012, KUL) en promoveerde op een proefschrift over bekering tot en binnen de islam. Ze is recent aangeworven als docent Gender en Islam en is houder van de VUB-Fatima Mernissi Leerstoel. Haar huidig onderzoek is gericht op islam, gender en geweld bij moslims in Brussel.

Sami Zenni: Sami Zemni is hoogleraar in de politieke wetenschappen (UGent). Hij studeerde in Gent en in Aix-en-Provence. Aan de Universiteit Gent coördineert Sami Zemni de Midden-Oosten en Noord-Afrika Onderzoeksgroep. Hij is stichtend lid en oud voorzitter van het Centrum voor Islam in Europa (CIE). Hij publiceert over politieke islam, de Arabische Opstanden en het islamdebat in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij publiceerde onder andere “Het Islamdebat” (EPO 2009), “Politieke Islam, 9/11 en jihad” (Acco 2006) en “Het Midden-Oosten. The times are a‟changing” (EPO 2013).

Met de radicale moderator van dienst Keltoum Belorf: Keltoum Belorf is geboren en getogen in Antwerpen (1977). Ze studeerde Politieke- en sociale wetenschappen aan de UA. Ze werkt momenteel als journalist bij bij de DeWereldMorgen.be en voordien bij Indymedia.be en bij de VRT-radio. Ze schrijft voornamelijk over socialen thema´s en sociale actie zoals vluchtelingen, anti racisme, uitsluiting, vredesbeweging,... Daarnaast maakt ze ook video’s samen met het collectief de Fatima’s om stereotypen aan te klagen en podcasts met grote en kleine verhalen over verzet.

Graag vooraf inschrijven via: http://www.lightintimetocome.org/cartoonpanels#inschrijven

Dit evenement wordt georganiseerd door The Brussels Tribunal. Voor deze panelgesprekken zijn we special dank verschuldigd aan Masereelfonds, Menarg, Vrede vzw, Le Space & De Wereld Morgen