Neen aan het vrijhandelsakkoord met Colombia en Peru

Message Preview

From: Je Naam <you@example.com>
To: info@intal.be, rita.bellens@dekamer.be, an.capoen@dekamer.be, peter.deroover@dekamer.be, peter.luykx@dekamer.be, philippe.blanchart@lachambre.be, stephane.crusniere@lachambre.be, gwenaelle.grovonius@lachambre.be, jean-jacques.flahaux@lachambre.be, kattrin.jadin@lachambre.be, richard.miller@lachambre.be, sarah.claerhout@dekamer.be, els.vanhoof@dekamer.be, nele.lijnen@dekamer.be, tim.vandenput@dekamer.be, wouter.de.vriendt@dekamer.be, dirk.vandermaelen@dekamer.be, georges.dallemagne@lachambre.be
Subject: Neen aan het vrijhandelsakkoord met Colombia en Peru


Geachte parlementslid,

Op dinsdag 20 oktober heeft u in de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen een wetsontwerp besproken voor instemming tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds. Op 18 november staat het akkoord opnieuw op de agenda van de Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer. U zal dit wetsontwerp erna in plenaire zitting moeten stemmen. (Het gaat over parlementair document 54K1271).

Wij vragen u, net als 500 Europese en Latijns-Amerikaanse organisaties (1), om dit wetsontwerp te verwerpen. Eerder al overhandigden we de stem van 3300 Belgen tegen dit akkoord.

Wij vrezen dat de liberalisering van de toegang tot natuurlijke rijkdommen en de strategische sectoren voor deze landen hun mogelijkheden beperkt voor een duurzame ontwikkeling.

* Eerst en vooral vormt dit akkoord een bedreiging voor de lokale ontwikkeling van de betrokken landen in het Zuiden. Colombiaanse en Peruaanse boeren kunnen niet concurreren met de Europese gesubsidieerde producenten. In de melksector dreigen 380.000 Colombiaanse melkproducenten hun inkomen te verliezen.

* Ten tweede betekent dit akkoord een bedreiging voor de gezondheid van de bevolking. De eigendomsrechten voor geneesmiddelen zouden 25 i.p.v. 20 jaar bedragen, dat is 5 jaar langer dan de norm vastgelegd door de WHO. 3 miljoen Peruanen en 4 miljoen Colombianen dreigen hun toegang tot gezondheidszorg te verliezen. Gezondheid is volgens ons nog steeds een recht en geen koopwaar.

* Ten derde vormt dit akkoord een ernstige bedreiging voor het leefmilieu en zet ze de deur open voor een toenemende exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Heel veel sociale conflicten in beide landen hebben te maken met natuurlijke rijkdommen.

* Mensenrechten: 60 % van de syndicalisten die in de wereld worden vermoord zijn van Colombia. Er is geen enkele bescherming voor sociale bewegingen. Ondanks het nieuwe discours van president Santos, gaan de mensenrechtenschendingen gewoon voort. Multinationals zijn er betrokken bij conflicten en mensenrechtenschendingen. Akkoorden zoals deze zullen de sociale tegenstellingen verscherpen en conflicten doen toenemen.

WIJ VRAGEN U OM DIT AKKOORD NIET GOED TE KEUREN.

(1) De 500 organisaties betreffen boerenbewegingen, vakbonden, organisaties van inheemse volkeren, mensenrechtenactivisten van betreffende landen, het Internationaal Vakverbond; in Europa spreken we van het Europees Vakverbond, de 3 Belgische vakbonden, de ngo-koepels 11.11.11 en CNCD en hun lidorganisaties en verschillende sociale organisaties. Meer info op www.intal.be

Je Naam
Je Organisatie

12345, Je Gemeente, Je Provincie
p.s.
Je persoonlijke boodschap
Je boodschap wordt toegevoegd aan het bericht dat wordt verstuurd.