Live vanuit Oost-Jeruzalem

Vormingsavond over Jeruzalem via live videoconferencing


Woensdag 1 december vond de infoavond “Jeruzalem: bezette stad” plaats te Leuven. Hierbij zette Intal-Leuven samen met LAP (Leuvense Actiegroep Palestina), Vrouwen in't Zwart, Pax Christi Leuven en Palestina Solidariteit, Oost-Jeruzalem in de kijker. De grote meerwaarde van deze infoavond was de rechtstreekse communicatie met Jeruzalem via videoconferencing.


Deze vorming kaderde in het Leuven-Zuid initiatief. Dit is een initiatief waarbij Noord-Zuidorganisaties het Zuiden naar Leuven trachten te brengen. In dat opzet zijn ze afgelopen woensdag daadwerkelijk geslaagd door een live videoconferentie op poten te zetten met Oost-Jeruzalem. Er werd rechtstreeks gecommuniceerd met Dawood, onderzoeker van de “stop the wall”-campagne.

Ondanks het slechte weer - Pierre, Bruno en Christophe geraakten vanuit Brussel niet in Leuven met de film die ze samen met de jongeren van intal-partner de Health Work Committees maakten -, daagden 65 mensen op in de "Lovanium", de zaal van het ACW in Leuven. De avond werd ingezet met een beknopte historische vertelling van het Israëlisch-Palestijns conflict door Sigrid Vertommen die momenteel onderzoek verricht naar judaisering in Oost-Jeruzalem. De geschiedenis van het land, met zijn bezetting en geweldadige confrontaties, legt immers de wortels bloot van het conflict in Jeruzalem. Zo kwamen de zionisten, het mandaat van de Britten, de bezetting en de annexatie van Oost-Jeruzalem aan bod.

Vertommen eindigde haar betoog met de huidige impasse in Oost-Jeruzalem. Israël blijft zijn stadsgrenzen éénzijdig uitbreiden in het gebied. Het Joods objectief bestaat erin Jeruzalem zo Joods mogelijk te maken door Joodse Israeli te stimuleren in Jeruzalem te gaan wonen. Het leven van de Palestijnen wordt ondraaglijk gemaakt in het gebied. Vertommen verwoordde het als volgt: “Het verschil tussen West- en Oost-Jeruzalem, is zoals het verschil tussen de eerste en de derde wereld.”

Live uit Jeruzalem

In het tweede gedeelte van de avond maakten we via videoconferencing een reis naar Palestina. De kracht van het beeld verpersoonlijkte de communicatie en bracht (Oost)-Jeruzalem dichter bij het publiek. De man die ons vanuit Jeruzalem te woord stond, was Dawood Hammoudeh. Hammoudeh vertelde over de 'Apartheidsmuur' en over de strijd in Jeruzalem. Hij ging daarbij dieper in op de etnische zuivering en het judaiseringsproces in Oost-Jeruzalem. De powerpoint die hij als illustratie gebruikte kan je hier downloaden.

Na Dawood's presentatie mocht het publiek vragen stellen om nog meer inzicht te verwerven in de situatie. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod tijdens de vragenronde. Zo werd Dexia's invloed in het conflict besproken en de huidige situatie in Silwan en Sheikh Jarrah, twee buurten in Oost-Jeruzalem die zwaar te lijden hebben onder de bezetting.

Verder werd de rol van toerisme in het conflict aangekaart. Het toerisme naar Israël blijft immers groeien en als antwoord hierop is de Joodse staat momenteel een louter toeristische kolonie aan het uitbouwen. Het dient als tijdelijke thuisbasis voor christenen die de heilige trekpleisters willen bezoeken in bezet Palestijns gebied. Op die manier worden toeristen zo min mogelijk blootgesteld aan de dagelijkse realiteit van de Palestijnen.

Tot slot van deze interessante avond volgden er nog enkele oproepen tot actie. Het LAP mobiliseerde voor de BDS-flashmob van zaterdag 4 december (bekijk hier een kort filmpje) en intal-Leuven zette zijn 'burgerinitiatief' voor een Dexia-motie in de kijker. Ze mikken op 900 handtekeningen van Leuvenaars om deze motie op de gemeenteraad te brengen. Als je mee handtekeningen wil verzamelen kan je hier de petitielijst downloaden.


BijlageSize
20101105_recto_verso_dexia_motie_door_stad_leuven_C.pdf94.93 KB
Average: 5 (1 vote)