Honderden mensen klagen het Israëlisch geweld in Gaza aan in Brussel

Intal roept op tot actie voor Palestina


Na een oproep van intal verzamelden we op donderdag 5 april in de vooravond met enkele honderden manifestanten aan het Brusselse centraal station. We willen dat politici de samenwerking met Israël opschorten zolang het land weigert het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren.


Na een oproep van intal verzamelden we in de vooravond van donderdag 5 april met enkele honderden manifestanten aan het Brusselse centraal station.1 Met deze actie wilden we de recente gebeurtenissen in Gaza aanklagen, waar op 30 maart 18 Palestijnen werden doodgeschoten en honderden verwond door het Israëlische leger na een vreedzame mars.

We roepen de politici op om de samenwerking met Israël op te schorten zolang het land weigert het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren. Ook riepen we alle solidaire burgers op om de BDS-boycotcampagne te ondersteunen.

> De actie in de media : op Metro en op BXL1

Op 30 maart 2018 demonstreerden de Palestijnen in de Gazastrook vreedzaam ter gelegenheid van de Dag van het Land. In 1976 onderdrukte de Israëlische politie bloedig Palestijnse protesten tegen grootschalige confiscatie's in Galilea, Noord-Israël. Vrijdag 30 maart was tevens het beginpunt van een wekenlange Palestijnse campagne genaamd “Great Return March”, die zal eindigen op 15 mei (Nakba Day, de herdenking van de grootschalige verdrijving van Palestijnen sinds 1947).

Hiermee willen de Palestijnen het recht op terugkeer opeisen (zoals erkend in VN resolutie 194) en de onmenselijke illegale blokkade van de Gazastrook aanklagen die de op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking neerkomt. Daarnaast willen ze een einde aan de 50 jaar durende militaire bezetting en kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook en gelijke rechten eisen voor alle Palestijnen, zowel in Israël als in de Bezette Gebieden.

Het Israëlische leger schoot met voorbedachte rade

Het Israëlische leger reageerde met enorm veel geweld. Achttien (ongewapende!) demonstranten werden gedood door sluipschutters, meer dan 1400 anderen raakten gewond waarvan 900 door echte of rubber kogels. Meerdere video's tonen hoe slachtoffers ongewapend in de rug worden geschoten op honderden meters van de grens met Israël. Een recent rapport van Human Rights Watch toont aan dat dit gebruik van geweld door het Israëlische leger 'berekend, disproportioneel en illegaal' was “2. Bovendien kondigde de Israëlische legerleiding daags voordien ondubbelzinnig aan dat hun soldaten de toestemming hadden om met scherp te schieten op de demonstranten.

Geen hamasactie

We willen de foutieve mediaberichtgeving counteren die onterecht stelt dat de betoging een 'hamasactie' was. De oproep tot actie kwam echter vanuit een brede coalitie van het Palestijnse middenveld. Dit is heel divers en organiseert al sinds het begin van de Israëlische bezetting geweldloos verzet. De slachtoffers zijn ongewapende burgers, jong en oud, die werden neergeschoten door sluipschutters die zich op enkele honderden meters van de betogers bevonden, vanop een veilige positie achter aarden omwallingen en een hoogtechnologisch beveiligingshek. Dat het leger nu beweerd dat de Palestijnen een bedreiging vormen, is te gek voor woorden. 

België moet reageren

Met deze actie willen we in de eerste plaats een boodschap naar de Belgische regering sturen. We vragen een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen.

Maar dit volstaat niet. De mensenrechten hebben niets aan holle verklaringen. Politici 'vergeten' vaak dat het Israëlisch leger dagelijks willekeurig illegitiem geweld gebruikt en het Palestijnse leven volledig controleert (en beperkt). Wij willen echter niet wachten tot de volgende tragedie plaatsvindt. Daarom moet de regering de samenwerking met Israël opschorten zolang het land weigert het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren. Het Europees Associatieakkoord met Israël voorziet immers in een clausule daartoe.

Ook roepen we alle burgers op om de BDS-boycotcampagne te ondersteunen zolang de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden voortduurt. Deze geweldloze campagne is de meest effectieve strategie totnutoe waarbij we zelf als burgers onze solidariteit kunnen tonen met de Palestijnen en direct druk zetten op de Israëlische regering.

Oproep voor solidariteit met Gaza

Daarnaast kunnen we de directe humanitaire noden in Gaza helpen lenigen door de UHWC (Union of Health Work Committees), partner van de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld, financieel te ondersteunen. In hun Al Awda-ziekenhuis en vijf andere gezondheidscentra verzorgen ze gewonden en zieken: https://acties.g3w.be/1p02dv9e3pjo

foto UHWC

Tot slot enkele cijfers over de situatie in Gaza

De complete blokkade door Israël sinds 2007 maakt van de Gazastrook een onleefbare openluchtgevangenis voor zijn 1,9 miljoen inwoners.

 • 80% van de bevolking in Gaza is afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven
 • 43% is voedselonzeker
 • 40% van de bevolking is werkloos
 • 70% van de Gazanen hebben een vluchtelingenstatus. Ze mogen niet terug naar hun huis in Israëlisch gebied of de Gazastrook verlaten

De vele Israëlische bombardementen verwoestten veel van de infrastructuur en de import- en exportbeperkingen verhinderen duurzaam herstel.

 • De afgelopen 10 jaar heeft Israël tijdens meerdere offensieven minstens 3650 slachtoffers gemaakt (waarvan 2500 burgers!) en meer dan 100,000 mensen dakloos gemaakt, terwijl het bouwmaterialen voor de reconstructie nauwelijks toelaat in de Gazastrook.
 • 97% van het grondwater is hierdoor ondrinkbaar
 • De elektriciteitscentrale werkt maar op 30% van zijn capaciteiten zodat er hoogstens 8 tot 12 uur elektriciteit per dag beschikbaar is
 • Vissers mogen maar 6 mijl ver in de zee varen (ipv de 20 mijl die internationaal erkend is)
 • De bufferzone die aan de grens Israël-Gazastrook wordt opgelegd, maakt 35% van de landbouwgrond ontoegankelijk en wat nog geëxporteerd zou kunnen worden, houdt Israël tegen aan de grens.
 • 31% essentiële medicamenten zijn niet beschikbaar
 • Zieken sterven aan het checkpoint met Israël omdat ze geen toelating krijgen om te vertrekken voor medische zorg.

1Het Facebookevenenement: https://www.facebook.com/events/1811235212516267/

2 “Israel: Gaza Killings Unlawful, Calculated”, Human Rights Watch, 3 april 2018, https://www.hrw.org/news/2018/04/03/israel-gaza-killings-unlawful-calculated

Bronnen
* https://www.palestinecampaign.org/wp/wp-content/uploads/PSC-Gaza-Factsheet-2017.pdf
* https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip


No votes yet