200 personen zeggen neen aan het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

weerom een geslaagde actie Stop the Killings


Met 200 kwamen we zaterdag 10 december op straat voor de actie van Stop the Killings. Dit om onze ernstige bezorgdheid te tonen over het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie heeft afgesloten met Colombia en Peru. Met intal waren we sterk aanwezig: intallers toonden hun talent als Euro-pacman of boer, en de vele andere intalleden namen actief deel aan de manifestatie.


Met 200 kwamen we zaterdag 10 december op straat voor de actie Stop the Killings. Dat om het vrijhandelsakkoord te verwerpen dat de Europese Unie heeft afgesloten met Colombia en Peru. Meer over de campagne lees je op de Stop the Killings campagnepagina.

Ondertussen verscheen onze actie in De Standaard online, in Het Nieuwsblad online, Knack online en in La Libre Belgique. Bekijk hier ook de fotoreportage van De Wereld Morgen.

Gedurende heel het traject van het Blyckaertsplein naar het Luxemburgplein werden de effecten van dit vrijhandelsakkoord uitgebeeld door 15 bevallige acteurs met jawel in de hoofdrol Sam als Europa en Mario als Latijns-Amerikaanse boerken.

De symbolische actie eindigde op het Luxemburgplein, waar we onthaald werden door Mr. Marc Tarabella, volksvertegenwoordiger van de Parti Socialiste in het Europees parlement. Tijdens zijn interventie toonde hij zich solidair met alle organisaties van het platform Stop the Killings, en ondersteunde hij onze eisen:

  • een democratisch debat over deze akkoorden bij alle parlementen;
  • dit akkoord af te keuren in haar huidige vorm en context
  • duurzame ontwikkeling,eerlijke handel, waardig werk en mensenrechten centraal te stellen in het Europees handelsbeleid

Mr. Tarabella maakt deel uit van de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling en gaf toe dat het akkoord zoals nu beschreven een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid van Colombia en Peru. Daarnaast erkent hij de ernstige mensenrechtensituatie in Colombia. Hij roept dan ook alle manifestanten op om de parlementairen van alle lidstaten van Europa, net als De Gucht aan te sporen dit akkoord niet te ratificiëren.

‘Vrijhandelsakkoorden vergroten de sociale ongelijkheid. In een dergelijke context dreigen de moorden, de verdwijningen en de intimidatie niet te verminderen, maar nog toe te nemen,’ zo getuigen de buitenlandse gasten van de Filippijnen, Colombia en Guatemala. Het zijn de mensen die zich verzetten tegen sociale onrechtvaardigheid die het slachtoffer worden van moord en repressie: syndicalisten, activisten, journalisten en advocaten.

Ze bedankten ons voor hun solidariteit, en riepen alle Belgische parlementairen op om onze eisen in acht te nemen. Het akkoord tussen de Europese Unie en Colombia en Peru zoals nu beschreven kan niet worden geratificieerd omdat het niet aan deze voorwaarden beantwoord.

Bedankt iedereen voor een geslaagde actie! Voor wie nog niet tekende: teken hier onze online petitie Neen aan het handelsakkoord EU-Colombia/Peru.

Bedankt Seif, Kaoutar en Ilse voor de foto's


No votes yet