Recht op gezondheid

Colombiaans mensenrechtenadvocaat Diego Martinez ijvert voor mensenrechten bij Vlaamse politici

Colombiaans mensenrechtenadvocaat Diego Martinez ijvert voor mensenrechten bij Vlaamse politici

Neen aan het vrijhandelsakkoord Colombia -Peru

Op 29 en 30 mei ontvingen we Colombiaanse mensenrechtenadvocaat Diego Martinez in België. We organiseerden ontmoetingen met organisaties, politici en natuurlijk intal leden. We trokken met hem ook naar het Vlaams Parlement om onze Vlaamse politici in levende lijve te vragen het vrijhandelsakkoord tussen Europa, Colombia en Peru niet goed te keuren.


In het Vlaams Parlement werden we ontvangen door de CD&V voor een lunchmeeting met, zowel fractieleidster Sabine Poleyn als volksvertegenwoordigers Johan Verstreken, Paul Delva en Ward Kennes. Allen zijn ze lid van de Commissie voor Buitenlands Beleid en dus betrokken bij het dossier. We stelden onszelf eerst voor en de acties die we reeds ondernamen in kader van de campagne, en verwezen naar de spoedactie van april.

Le processus bolivarien, utopie ou réalité?

Le processus bolivarien, utopie ou réalité ?

Une alternative à l'austérité est-ce possible ?

 

Het ‘fenomeen’ Correa in Ecuador: tussen ‘buen vivir’ en neo-ontwikkelingsdrang

Het ‘fenomeen’ Correa in Ecuador: tussen ‘buen vivir’ en neo-ontwikkelingsdrang

Soevereine Ontwikkeling en Gezondheid in Latijns-Amerika

Pol De Vos en Mauricio Torres schreven een interessant artikel over Ecuador voor de publicatie 'International Health Policies' van maart. Wij namen de vertaling van dit artikel over van Geneeskunde voor de Derde Wereld.


Ecuador, een land in de Zuid-Amerikaanse Andes, wordt gekarakteriseerd door de strijdlust van haar volk tijdens de afgelopen decennia. Een zeer dynamische sociale mobilisatie, voornamelijk geleid door de inheemse beweging, heeft sinds begin jaren 90 een golf van rellen met zich meegebracht, wat leidde tot het ontslag van acht presidenten, waarvan drie rechtstreeks als gevolg van sociale protesten. Sinds de verkiezing van President Rafael Correa, in 2007, is het land weer stabieler.

Arturo Quizhpe: « armoede schaadt de gezondheid »

Arturo Quizhpe: « armoede schaadt de gezondheid »

Interview van Arturo Quizhpe

Gezondheid hangt af van talloze factoren, toch is er een nauw verband met het sociaal-economisch milieu waarin iemand zich bevindt. In dit interview legt Arturo Quizhpe, een belangrijk lid van de MSP-LA in Ecuador, ons uit dat armoede in al zijn facetten een impact heeft op de toegang tot gezondheidszorg en het ontstaan van gezondheidsproblemen. Hij bevestigt dat het oplossen van gezondheidsproblemen begint met de strijd tegen armoede.


Wat zijn de voornaamste gezondheidsproblemen in Latijns-Amerika ?

Langs één kant ziektes uit het verleden, degene die gelinkt zijn aan armoede en onderontwikkeling, zoals ondervoeding, diarree, infecties, … Langs de andere kant ziektes eigen aan deze moderne tijd, zoals obesitas, diabetes, cardiovasculaire problemen, allemaal ziektes die vooral de armeren treffen. Daarbovenop komen ook nog transportongelukken en geweld. Deze hebben ook een impact op de gezondheid.

Mijnbedrijf krijgt licentie in de Filippijnen ondanks mensenrechtenschendingen

De beruchte Sagittarius Mines Inc.’s koper en goudmijn Tampakan, South Cotabato heeft eindelijk een vergunning gekregen omdat er geen milieubelastende problemen meer zouden zijn. De milieubeweging, de lokale bevolking en de provinciale overheid zijn het hier helemaal niet mee eens. Er wordt totaal geen aandacht besteed aan de vele mensenrechtenschendingen in de regio.

"Het kind stierf in de buik van mijn schoondochter"

 De Council for Health and Development  (CHD), een Filipijnse gezondheidsorganisatie, kwam maandag 4 maart op straat in de Filipijnse hoofdstad Manila. De organisatie protesteerde tegen de nieuwe wet over anticonceptie en gezondheidszorg. Een aantal punten in de wet zijn onaanvaardbaar voor CHD. Zo is er een verbod om zwangere vrouwen thuis te laten bevallen. Daarnaast wil de regering 26 ziekenhuizen over het hele land privatiseren.

 

Met Chavez verliest het recht op gezondheid een bondgenoot

Met Chavez verliest het recht op gezondheid een bondgenoot

Hugo Chavez, president van Venezuela sinds 1999, is op 5 maart 2013 overleden. Zijn beleid liet toe dat Venezuela zich herpakte en de armoede in het land sterk daalde. De vooruitgang op het vlak van participatieve democratie was aanzienlijk. De sociale beweging, die zo ontstond, dient zijn werk verder te zetten om de sociale verworvenheden verder te ontwikkelen.


De opeenvolgende regeringen van president Hugo Chavez pakten de sociale determinanten van armoede en gezondheid aan.

Hugo Chavez, president van Venezuela sinds 1999, is op 5 maart 2013 overleden. Zijn beleid liet toe dat Venezuela zich herpakte en de armoede in het land sterk daalde. De vooruitgang op het vlak van participatieve democratie was aanzienlijk. De sociale beweging, die zo ontstond, dient zijn werk verder te zetten om de sociale verworvenheden verder te ontwikkelen.

Latijns-Amerika: de staat essentieel voor de gezondheid

Latijns-Amerika: de staat essentieel voor de gezondheid

Wat betreft het recht op gezondheid heeft de staat een duidelijke rol te spelen. Meerdere Latijns-Amerikaanse landen zien dat hun acties een positieve impact hebben op de gezondheid van hun burgers.


Wat betreft het recht op gezondheid heeft de staat een duidelijke rol te spelen: de hervorming van de gezondheidszorg, de herverdeling van rijkdommen en openbare investeringen in de sociale aspecten van de gezondheid. Verschillende Latijns-Amerikaanse landen bewijzen dat hun acties een positieve impact hebben op de gezondheid van hun burgers. 

Privatiseringen schaden de gezondheid

Privatiseringen schaden de gezondheid

Wanneer de staat de gezondheidszorg privatiseert, is de drijvende kracht achter dat systeem concurrentie en winst ten koste van de armen. Het zijn de kwetsbare groepen die er het meest onder lijden en die hun toegang tot de gezondheidszorg zien verminderen.


 Van Colombia tot China, tot de voormalige Sovjetunie, wanneer de staat de gezondheidszorg privatiseert, is de drijvende kracht achter dat systeem concurrentie en winst ten koste van de armen. De sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de universele verzekering van gezondheid komen in het gedrang. De middelen voor ziekenhuisdiensten dalen en de administratieve kosten stijgen.

Vakbondsleider suikerriet Juan Carlos Muñoz vermoord in de Cauca

 CUTJuan Carlos Muñoz, vakbondsleider bij de suikerrietvakbond in de regio El Cauca, werd gisteren op dinsdag 29 januari, om 5u s'ochtends koelbloedig vermoord op weg naar zijn werk. Hij was vooral actief in de rietsuikerfabriek La Cabaña, waar lid zijn van de vakbond Sintrainagro gelijk staat aan onmiddellijk ontslag en psychologische druk bij familieleden.